Kent Harita Eğitim Kent Mühendislik

Tapu kayıt sorgulama 0

Tapu kayıt sorgulama

Tapu kayıtları nasıl bulunur, tapu kayıtları kişinin üzerindeki arsa gayrimenkul ve tarla gibi, mal varlığı bilgilerini içeren kayıtlardır.

Dop kop nedir 0

Dop, Kop nedir ?

Dop nedir ? (düzenleme ortaklık payı) Nazım imar planı ve uygulama imar planları yapılırken, imar yasası çerçevesinde arazinizin %35 ila %40 oranında bedelsiz terkler yapılır.

Kadastro itiraz süreci 0

Kadastro yer tespiti itirazı

Kadastro ekibi, Kadastro Kanunu madde 3/1’e göre; En az iki kadastro teknisyeni, Mahalle veya köy muhtarı, Ve harici 3 kişiden oluşur. Kadastro komisyonu, Kadastro Kanunu madde3. fıkra8’e göre;

20160427040343.png 0

Nivelman nedir

Nivelman(leveling):noktalar arasındaki yükseklik farkını belirlemek amacıyla doğrudan ya da dolaylı olarak düşey mesafeleri ölçme işlemleri.Türleri; astrojeodezik nivelman, astrogravimetrik nivelman, barometrik nivelman, diferansiyel nivelman, doğrudan nivelman, birinci derece nivelman, jeodezik nivelman, enkesit nivelmanı, karşılıklı nivelman, stadya trigonometrik...

20160426104347.png 0

Poligon kanavası nedir ?

Bir bölgenin harita veya planının yapılabilmesi için, yeryüzünde konumu sabit ve koordinatları bilinen noktala ihtiyaç vardır.  Bu noktalar, genel olarak nirengi noktaları ve poligon noktaları diye iki grupta ele alınabilir. İki noktası arasındaki en kısa kenar...