Son Eklenen Konular
Bu Yönetmeliğin amacı; fiziki, doğal, tarihi ve kültürel değerleri korumak ve geliştirmek, koruma ve kullanma dengesini sağlamak, ülke, bölge ve şehir düzeyinde sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek, yaşam kalitesi yüksek, sağlıklı ve güvenli çevreler oluşturmak üzere hazırlanan, arazi kullanım ve yapılaşma kararları getiren mekânsal planların yapımına ve uygulanmasına ilişkin usul ve esasları...
Örnek Autocad otel projesi çizimi ve kat planları olarak dwg formatında indirebilirsiniz.
Autocad bodrum kat planı örnek çizimi PDF dosyası halinde aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.
Autocad öğrenimi için hazırlanmış muhteşem bir pdf dosyası, içindekiler liste halinde aşağıda yazılmıştır. PDF dosyasını linkten indirebilirsiniz Çizim yöntemleri Nesnelere Odaklanma(osnap) Çizim Komutları Yazı yazma Bloklar Görüntü Düzenleme Katmanlar Tarama Düzenleme Komutları Bilgi ve Sorgu Komutları Baskı Alma Ölçülendirme İzometrik Çizim Boyutlu Çizim Autolisp
Genel Müdürlük Makamının 27/12/2016 tarihli 2859771 sayılı Olur’u ile 2017 yılı teminat tutarı, hizmet ücretleri ve katsayılar belirlenmiştir. 01/01/2017 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Lisanslı Büro Hizmet Ücretler Lihkab Adres Bilgileri
Agisoft photoscan programı, havadan ortofoto ile çekilmiş görüntüleri 3d modelleyerek nokta bulutu oluşturur. Oluşturulan bu noktalar ile, arazi yüzey modellemesi, kübaj hesapları, süliet vb çalışmalar yapılır. Agisoft photoscan programının kullanımı oldukça basittir. Sizler için hazırlanmış resimli anlatımı aşağıdaki linkten inceleyebilirsiniz.
Gayrimenkul alım satımında tapu dairesinde alınan hizmet karşılığında ödenmesi gereken ücret olarak alınan harca, tapu harcı denir. Tapu harcı gayrimenkul satış bedeli üzerinden hesaplanmaktadır. Hesaplanan tapu harcı hem satıcı hem de alıcı tarafından ayrı ayrı ödenmektedir. Tapu harcı Tapu ve Kadastro Müdürlüğü tarafından belirlenir ve zaman zaman değişiklik olabilir. Daha önce...
İstanbul başakşehir kayabaşı'nda 5000 tl'de başlayan katılımla 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 daireler açık artırma ile satılacaktır. Toplam 504 adet konut sahibini bulacak. Verilen teklifler için TIKLAYINIZ  
Harita sektöründe hizmet veren veya bu sektörde çalışanların tamamı netcad çizim programını bilmektedir. Bu programı daha iyi öğrenmek için eğitim dökümanları internet ortamında mevcuttur. Sizler için a'dan z'ye hazırlanmış netcad eğitim kitabını aşağıdaki linkten indirebilirsiniz. Link Hikmet Özgür tarafından eklenmiştir.
Örnek Autocad otel projesi çizimi ve kat planları olarak dwg formatında indirebilirsiniz.
Nivelman(leveling):noktalar arasındaki yükseklik farkını belirlemek amacıyla doğrudan ya da dolaylı olarak düşey mesafeleri ölçme işlemleri.Türleri; astrojeodezik nivelman, astrogravimetrik nivelman, barometrik nivelman, diferansiyel nivelman, doğrudan nivelman, birinci derece nivelman, jeodezik nivelman, enkesit nivelmanı, karşılıklı nivelman, stadya trigonometrik nivelmanı, termometrik nivelman.
Kamunun karar ve etkinlikleri sonucunda, belli bir yerdeki taşınmaz malların artan değerleri üzerinden yerel yönetimlerin aldığı bir tür taşınmaz vergisi (daha&helliip;)
Tapu sicillerinde kayıtlı olan taşınmaz malların (ev, arsa vb), mal sahibinin ölümü halinde, tapuya kayıtlı olan malların mülkiyet haklarının, mahkemece verilen veraset ilamında belirtilen mirasçılara, kanun çerçevesinde geçmek yani intikal etme işlemlerinin tümüne tapu intikal işlemleri denir. Peki tapu intikal işlemleri nelerdir.Tapu intikalinin mirasçılarına yapılabilmesi için gerekli tüm belgeleri toplamaları...
Autocad çizim programında harita çizimi ile ilgili güzel bir döküman Prof. dr. İ.Öztuğ BİLDİRİCİ tarafından hazırlanmıştır. Koordinat sistemi ve ortogonal çizim dahil tüm detayları dökümanda bulabilirsiniz.
1990’lı yıllarda RTK tekniğinin ortaya çıkması ve bu uygulamalardan elde edilen deneyimler sonrasında gerçek zamanlı GNSS ağları (RTK CORS) ortaya çıkmıştır. Sabit RTK GNSS (CORS) ağları, yüksek doğruluklu, çok amaçlı (jeodezi, jeofizik, jeodinamik, ölçme, navigasyon, CBS, meteoroloji vb.), aktif ve gerçek zamanlı, uluslar arası sistemler ve standartlarla (IERS, IGS, ITRF...
Harita teknikerliği eğitimi gören öğrencilerimiz için hazırlanmış ders notlarını PDF olarak indirebilirsiniz.
Yeryüzünün tamamının ya da bir bölümünün kuş bakışı görünümünün (tepeden) belli bir oranda küçültülerek (ölçekli) bir düzleme aktarılmasıdır. Bir çizimin harita özelliği taşıyabilmesi için: 1 Kuşbakışı çizilmesi, 2 Belli bir ölçekle çizilmesi, 3 Düzleme aktarılması gerekir. KROKİ: Herhangi...
Yeryüzünün tümünün ya da bir parçasının coğrafi, jeolojik ya da jeopolitik özelliklerinin belli bir ölçeğe göre, bir düzlem üzerine geçirilmesiyle elde edilen grafik gösterime harita denir. Harita, plan ya da kroki...
Harita mühendisiliği, jeodezi, fotoğrametri, kartoğrafya, uzaktan algılama, coğrafi bilgi sistemi, ölçme tekniği ana bilim dallarını bünyesinde bulunduran mühendislik bölümüdür. Mezun olan yeni mühendisler günümüzde genelde inşaat firmalarında, proje ofislerinde ve...
Dünya tarihinin eski haritacılarını bulabildiğimiz kadar sizlerle paylaştık. Devamı gelecek
Karayolları kamulaştırmalarının ardından TANAP başta olmak üzere enerji nakil hatları, kentsel dönüşüm ve HES uygulamalarında acele kamulaştırma uygulaması sıklıkla gündeme gelmektedir. Kamulaştırma Kanunu; 4650, 5999 ve 6111 sayılı yasalar ile...
Harita bilgileri içinde denilebilir ki en başta, haritaların kenarlarında verilmiş bulunan enlem ve boylamlar gelir. Haritanın yukarısında ve aşağısında boylamlar ölçülürken, iki yanında enlemler ve boylamlar ölçülür. Örneğin Ahırkapı Bankı'nın...
Şehir ilçe detaylı Lihkab adres ve telefon bilgileri içeriğimizde paylaşılmıştır. ADANA Gökhun KALI   Lisans no (0103) Kuruköprü Mah. Sefa Özler Cad. Arpacı Apt. Kat :7 No:19 Seyhan/ADANA 0 (322) 359 04 00 Alper ÇELİK  Lisans...
Belediyeler; imar planlarının yürürlüğe girmesinden en geç 3 ay içinde, bu planı tatbik etmek üzere 5 yıllık imar programlarını hazırlarlar. Beş yıllık imar programlarının görüşülmesi sırasında ilgili yatırımcı kamu kuruluşlarının...
Geomatik Mühendisliği; yersel ve fotogrametrik yöntemlerle uydu ve bilgisayar teknolojilerinden yararlanarak yeryüzünün tamamının veya bir bölümünün (daha&helliip;)
Genel Müdürlük Makamının 27/12/2016 tarihli 2859771 sayılı Olur’u ile 2017 yılı teminat tutarı, hizmet ücretleri ve katsayılar belirlenmiştir. 01/01/2017 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Lisanslı Büro Hizmet Ücretler Lihkab Adres Bilgileri
Harita Kadastro Mühendisler Odası 2017/1 dönem birim fiyatlarını açıkladı. Serbest Harita Kadastro Mühendislik Müşavirlik Büroları/Şirketleri ile vatandaşlar, özel veya tüzel kişiler arasında doğrudan sözleşme yapılabilen talebe bağlı işlemler için, ham...
Harita mühendisiliği, jeodezi, fotoğrametri, kartoğrafya, uzaktan algılama, coğrafi bilgi sistemi, ölçme tekniği ana bilim dallarını bünyesinde bulunduran mühendislik bölümüdür. Mezun olan yeni mühendisler günümüzde genelde inşaat firmalarında, proje ofislerinde ve...
Hem devlet kurumlarında hem de özel sektörde iş yapma hakkınız bulunurken ilgi birikiminizi kullanmanız ve taze tutmanız gerekecektir. Kendinizi geliştirerek güvenilir, işinizin ehli bir harita mühendisi olabilirsiniz. Mühendislik fakültesinde yer...
Ömer Halisdemir Üniversitesi (eski adı Niğde Üniversitesi) Harita Mühendisliği Bölümü 1992 yılında kurulmuş ve 2015-2016 eğitim-öğretim yılında lisans eğitimi alarak eğitim-öğretime başlamıştır. Harita Mühendisliği Bölümü’nün Lisans Programı, her biri 30 AKTS...
Üniversite Bölüm Website Afyon Kocatepe Üniversitesi Harita Mühendisliği Git Aksaray Üniversitesi Harita Mühendisliği Git Avrasya Üniversitesi Harita Mühendisliği Git Bülent Ecevit Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Git Cumhuriyet Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Git Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Git Erciyes Üniversitesi Harita Mühendisliği Git Gaziosmanpaşa Üniversitesi Harita Mühendisliği Git Gümüşhane Üniversitesi Harita Mühendisliği Git Hacettepe Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Git İstanbul Teknik Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Git İzmit Katip Çelebi...
Bildiğiniz üzere google earth tamamen ücretsiz yayınlanan bir program, şimdi ise ücretli olan google earth pro versiyonunu ücretsiz indirebilirsiniz. Google Earth Pro'nun özellikleri: Gelişmiş GIS veri içe aktarma özelliklerinden yararlanın Arazinin...
Yayalar Mahallesi içerisinde yer alan 50 hektar büyüklüğündeki Yayalar 5. Bölge İmar Uygulaması çalışmaları tamamlanılarak 22.11.2016-22.12.2016 tarihleri arasında 1 ay süre ile ilan edilmek üzere ön askıya çıkarılmıştır. Tapu sahipleri Belediyemiz Merkez...
Karayolları kamulaştırmalarının ardından TANAP başta olmak üzere enerji nakil hatları, kentsel dönüşüm ve HES uygulamalarında acele kamulaştırma uygulaması sıklıkla gündeme gelmektedir. Kamulaştırma Kanunu; 4650, 5999 ve 6111 sayılı yasalar ile...
Davacı, 752 parsel sayılı taşınmazında 3402 sayılı Yasanın 41’inci maddesi uyarınca yapılan düzeltme işlemi ile taşınmazının geometrik durumunun değiştiğini ileri sürerek kadastro müdürlüğünün işleminin iptalini istemiştir. Davalılar, davanın reddini savunmuşlar, mahkemece...
Dünya tarihinin eski haritacılarını bulabildiğimiz kadar sizlerle paylaştık. Devamı gelecek
İlk çağlarda insanoğlunun çevreyi bilme ve tanıma gereksinimi, korkulardan uzaklaşma ve yeni yaşam alanları bulma arzusu bir bilim dalı olarak coğrafyanın çıkış noktasını oluşturur. Her bilgiyi kendinden sonra gelen kuşağa...
Ünlü Türk Haritacılar kimlerdir ve yaşamları boyunca haritacılığa katkılar nedir. KAŞGARLI MAHMUD “Divanü-Lügat-it-Türk” (Türkçe sözlük) isimli bir yapıtında bir dünya haritası çizmiştir. —-1416 da İbrahim KATİBİ bir harita çizmiştir. ——1456 da Trablusgarplı İBRAHİM MÜRSEL...
Yeryüzünün bir kısmının veya tamamının belli ölçek ve yöntemlerle küçültülmüş modelinin bir düzlem üzerine tersimi bir diğer deyimle de modern ve gelişmiş bir toplumda yaşayanların, yerin kullanımı ve planlanması için...
Osmanlı haritacılığına ait ürünlerin ilk devirlerde coğrafya eserleriyle iç içe bir varlık gösterdiği görülmektedir. Özgün haritaların ortaya çıktığı XVI. yüzyılın ilk yarısındaki dikkat çekici örnekler bugün için de değerini ve...
İnsanların bir yerde yaşayıp hayatlarını sürdürmeleri için oraya yerleşmesine iskan denir. (daha&helliip;)
Mimar Sinan, 1489'da Kayseri'nin Ağırnas köyünde dünyaya geldi. 1511'de devşirme olarak İstanbul'a geldi ve Acemi Oğlanlar Ocağı'na girdi. (daha&helliip;)
Haritanın tarihi gelişimi En eski harita bundan 8200 yıl önce Çatalhöyük’te yapıldı. Duvara çizilmiş olan bu haritada Çatalhöyük’ün planı ve Hasan Dağı’na yer verilmişti. Duvara çizilmiş olan bu harita 3 metre...
HARİTA; Yeryüzünün bir kısmının veya tamamının belli ölçek ve yöntemlerle küçültülmüş modelinin bir düzlem üzerine tersimi bir diğer deyimle de modern ve gelişmiş bir toplumda yaşayanların, yerin kullanımı ve planlanması...
HARİTA; Yeryüzünün bir kısmının veya tamamının belli ölçek ve yöntemlerle küçültülmüş modelinin bir düzlem üzerine tersimi bir diğer deyimle de modern ve gelişmiş bir toplumda yaşayanların, yerin kullanımı ve planlanması...
Bu harita yapım yönetmeliği, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce üretilen ve üretilecek olan mekânsal bilgilerin elde edilmesi, derlenmesi, analiz edilmesi, coğrafî veri tabanında saklanması, görselleştirilmesi, araziye...
Belediye'ye terk edilem taşınmaz sahiplerinin bedelli ya da bedelsiz bir şekilde taşınmazının bir kısmını ya da tamamını kamu yararına terk etmesi durumudur. Yani; belediye bir yol çalışması yapacak ve yolu...
Çevre ve şehircilik bakanlığından yeni hizmet. Csb tüm mevzuatı internet ortamına aktararak vatandaşların hizmetine sundu. Aşağıda resimde görüldüğü üzere ihtiyacınız olan kanun veya yönetmeliği seçerek detaylara ulaşabiliyorsunuz.  Link için TIKLAYINIZ
Yeryüzünün bir kısmının veya tamamının belli ölçek ve yöntemlerle küçültülmüş modelinin bir düzlem üzerine tersimi bir diğer deyimle de modern ve gelişmiş bir toplumda yaşayanların, yerin kullanımı ve planlanması için...
Karayolları kamulaştırmalarının ardından TANAP başta olmak üzere enerji nakil hatları, kentsel dönüşüm ve HES uygulamalarında acele kamulaştırma uygulaması sıklıkla gündeme gelmektedir. Kamulaştırma Kanunu; 4650, 5999 ve 6111 sayılı yasalar ile...
Davacı, 752 parsel sayılı taşınmazında 3402 sayılı Yasanın 41’inci maddesi uyarınca yapılan düzeltme işlemi ile taşınmazının geometrik durumunun değiştiğini ileri sürerek kadastro müdürlüğünün işleminin iptalini istemiştir. Davalılar, davanın reddini savunmuşlar, mahkemece...
6745 Sayılı Kanunun yayımlanması ile Kamulaştırma Kanunu’nda da kapsamında bazı değişiklikler ve eklemeler yapıldı. İşte kamulaştırma kanununda yapılan değişiklikler 2016… Kamulaştırma kanununda yapılan değişiklikler 2016! 7 Eylül 2016 tarihli ve 29824 sayılı...
2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu 08.11.1983 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlandıktan sonra 05.05.2001 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 4650 sayılı yasa ile köklü değişiklik geçirmiştir.    
Yurdumuzda kadastro faaliyetlerine ilk kez 5 Şubat 1912 (1328) tarihli Emvali Gayrimenkulenin Tahdit ve Tahriri Hakkındaki Muvakkat Kanun ile, Konya ilinin Çumra ilçe merkezi ile köylerinde başlanmıştır; ancak, araya 1.Dünya Savaşının...
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, şehirlerde "stratejik gürültü haritaları"nın hazırlanması, binalarda (daha&helliip;)
Genel Müdürlük Makamının 27/12/2016 tarihli 2859771 sayılı Olur’u ile 2017 yılı teminat tutarı, hizmet ücretleri ve katsayılar belirlenmiştir. 01/01/2017 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Lisanslı Büro Hizmet Ücretler Lihkab Adres Bilgileri
Harita Kadastro Mühendisler Odası 2017/1 dönem birim fiyatlarını açıkladı. Serbest Harita Kadastro Mühendislik Müşavirlik Büroları/Şirketleri ile vatandaşlar, özel veya tüzel kişiler arasında doğrudan sözleşme yapılabilen talebe bağlı işlemler için, ham...
Harita mühendisiliği, jeodezi, fotoğrametri, kartoğrafya, uzaktan algılama, coğrafi bilgi sistemi, ölçme tekniği ana bilim dallarını bünyesinde bulunduran mühendislik bölümüdür. Mezun olan yeni mühendisler günümüzde genelde inşaat firmalarında, proje ofislerinde ve...
Parselasyon planı, yasal düzenlemelere ve imar planına uygun olan yapılaşmayı olanaklı kılmak ve genel hizmet alanlarının kamunun eline geçişini sağlamak amacıyla düzenlenen, kesin parselasyon durumunu gösteren ve tapu kütüğüne yazım işlemlerine taban...
Resen kelime anlamı olarak "kendiliğinde, bağımsız olarak, kimseye danışmaksızın" anlamlarına gelmektedir. Genellikle hukuk alanında duyduğumuz bu terim, artık belediyelerde duymamamız mümkün.Resen ifraz tevhid ne demektir.Üzerindeki bina yıkılarak arsa hâline gelen...
Kot kesit rölevesi, imar parselinde yapılacak binanın, proje mükellifince hazırlanacak vaziyet planına göre yükseklik konumunu belirleyen belge oluyor. Peki Kot kesit rölevesi nasıl alınır? Kot kesit rölevesi nasıl alınır?Kot kesit belgesinin...
İmar hududu içinde bulunan binalı veya binasız arsa ve arazileri malikleri veya diğer hak sahiplerinin muvafakatı aranmaksızın, birbirleri ile, yol fazlaları ile, kamu kurumlarına veya belediyelere ait bulunan yerlerle birleştirmeye,...
Haritaya baktığınızda bölgeyi üçboyutlu zihninizde oluşturabilmeniz en önemli noktadır. (daha&helliip;)
Ölçek Nedir ? Ölçek Çeşitleri Nelerdir ? Nedir Çizimi yapılacak olan araziye ait gerçek uzunluklar haritaya aktarılırken belli oranlar dahilinde küçültülmesine ölçek denir. Ölçekler, kesir ve çizik olmak üzere ikiye ayrılır; Kesir Ölçek Gerçek...
imar durum belgesi kaç yıl geçerli Arsa üzerindeki yapılaşmaya dair bilgileri gösteren imar durum belgesi; Ne kadar büyüklükte bir inşaata izin verileceğini; İnşa edilecek yapıların ne kadar yükseklikte olacağını; Terkler, tevhid...
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Bakanlığının bağlı kuruluşu Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 2016 yılana ait harç gelirlerini açıkladı. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 2016 yılında, hazineye 10 Milyar 62...
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Betonda Elektronik Denetim (e-beton) sistemini 81 ilde uygulamaya hazırlanıyor. Bakanlığın yürütmüş olduğu çalışma ile vatandaşlar, inşaatta kullanılan betonların içine konulan çipler sayesinde, satın alacakları ya da...
Terör nedeniyle bölgede 30 binin üzerinde konutun tahrip edildiğini anımsatan Özhaseki, "Her bir evi adeta çatışma alanına çevirdiler. Sonra da terk ederken evlerin içerisine bomba düzenekleri koyarak bu evleri patlattılar....
Karadeniz sahiline Terkos gölüne yakın Arnavutköy-Göktürk-Çatalca kavşağında 7700 hektar alanlık Akpınar ve Yeniköy köyleri arasına yapılacak havaalanı ile değerlenecek bölgeye ilgi yüksek. Son 2 yılda özellikle Arnavutköy ve Çatalca ilçelerine...
Bilindiği üzere 1 ocak 2017'den itibaren mesleki yeterlilik belgesine sahip olmayan işçiler çalıştırılamayacak. Peki nedir bu mesleki yeterlilik belgesi ! Mesleki Yeterlilik Belgesi nedir?Mesleğin öngördüğü mesleki eğitimi almış ve ardından yapılan sınavlarda...
Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2017 yılı bina inşaat metrekare birim maliyetlerini açıkladı. İşte 2017 yılı binaların metrekare normal inşaat maliyet bedelleri... Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,...
1/5000 ölçeği daha önce açıklandığı gibi genel durum planlarının, şehircilik planlarının çizim ölçeğidir. 1/5000 ölçekli, fotoğrametri yöntemi ile elde edilmiş paftalar -5 metrede bir geçen topoğrafik eğrileri; doğanın var olan-ağaç,...
Pendik Belediyesinin aralarında Taşlıbayır, Sülüntepe, Velibaba ve Yayalar’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda bölgedeki imar uygulama çalışmalarında sona gelindi. 14 bin 631 hak sahibini ilgilendiren 18 imar uygulama çalışması kısa...
Başbakan Binali Yıldırım ile geçen hafta Moskova’da bir araya gelen firma temsilcileri, Türk şirketlerine Rusya tarafından uygulanmaya devam eden kısıtlamalar nedeniyle yaşadıkları zorlukları dile getirirken, görüşmede, Türk vatandaşlarına uygulanmaya devam...
Kat alanı katsayısı ile inşaat taban alanı katsayısı, bir binanın boyutlarını belirleme hususunda net sonuçlar ortaya çıkarıyor. Peki buna Kat alanı katsayısı (KAKS) ile taban alanı katsayısı (TAKS) yani emsal...
Emlak Konut GYO’dan GYODER’e, Artaş İnşaat’tan İhlas Yapı’ya, Invest İnşaat’tan, Sur Yapı’ya, Irmak Group’dan Ege Yapı’ya kadar sektörün önde gelen temsilcileri 2017 yatırımları için “durmak yok, yola devam” mesajı verdi....
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Bakanlığının bağlı kuruluşu Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 2016 yılana ait harç gelirlerini açıkladı. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 2016 yılında, hazineye 10 Milyar 62...
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Betonda Elektronik Denetim (e-beton) sistemini 81 ilde uygulamaya hazırlanıyor. Bakanlığın yürütmüş olduğu çalışma ile vatandaşlar, inşaatta kullanılan betonların içine konulan çipler sayesinde, satın alacakları ya da...
Tapuda taşınmaz bir mala ait alım veya satım işleminde bulunmak için tarafların bazı şartlara sahip olması gerekiyor. Bunlardan biri de yasal olarak kabul edilen yaş grubuna dahil olmak. Bu şart,...
İstanbul başakşehir kayabaşı'nda 5000 tl'de başlayan katılımla 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 daireler açık artırma ile satılacaktır. Toplam 504 adet konut sahibini bulacak. Verilen teklifler için TIKLAYINIZ  
Ev, arsa ya da herhangi bir yapı sahibi olan kişilerin sahip olduğu bu mülkler için emlak vergisi ödemesi gerekmektedir. Emlak vergisi için her yıl belirli tarihlerde ödemelerin yapılması gerekirken 2017...
Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2017 yılı bina inşaat metrekare birim maliyetlerini açıkladı. İşte 2017 yılı binaların metrekare normal inşaat maliyet bedelleri... Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,...
Pendik Belediyesinin aralarında Taşlıbayır, Sülüntepe, Velibaba ve Yayalar’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda bölgedeki imar uygulama çalışmalarında sona gelindi. 14 bin 631 hak sahibini ilgilendiren 18 imar uygulama çalışması kısa...
Tapu harcı hesaplama 2016 işleminin daha net anlaşılabilmesi için tapu harcı hesaplama 2016 işlemini bir örnekle açıklayalım : Ahmet Bey, gerçek satış bedeli 200 bin lira olan evini satıyor. 2016 tapu...
Karadeniz’de geleneksel yöntemlerle yapılan iki katlı ahşap evler gün geçtikçe yok oluyor. Geleneksel evlerin yerine yüksek katlı ve betonarme binalar yapılıyor. İnşaat sahipleri genellikle, her çocuğunun ev sahibi olmasını istediklerini,...
- İlgili teklif dilekçe (gerekçe) (Hisseli ise tüm hissedarların muvafakatı)- VI Nolu (K.T.V.K.)Kurul Kararı (Eski Eserler için)- VI Nolu (K.T.V.K.)Kurul görüşü- İlgili kamu kurum ve kuruluş görüşleri.- Zemin etüd raporu...
İmar kanunu ve uygulamaları ile ilgili CSB'nin hazırladığı pdf dökümanını indirebilirsiniz. İçerik listesi aşağıdaki gibidir. 1- İmar ve Parselasyon planına ilişkin tanımlar 2- Parselasyon planı onama yetkisi olan kurumlar 3- Parselasyon planına ilişkin yasal...
Köy yerleşik alanı ve civarı sınırı içinde kalan plansız alanlarda ki yapılarla ilgili 3194 sayılı imar kanunu hükmü:‘Köylerde yapılacak yapılar ve uyulacak esaslar (1)(2)Madde 27 –(Değişik: 8/8/2011- KHK-648/22 md.)Belediye ve...
Belediye'ye terk edilem taşınmaz sahiplerinin bedelli ya da bedelsiz bir şekilde taşınmazının bir kısmını ya da tamamını kamu yararına terk etmesi durumudur. Yani; belediye bir yol çalışması yapacak ve yolu...
5393 sayılı Kanunun 18/ e maddesinde, ”Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına...
İmar planlarına karşı açılacak davalarda planı yapan ve onaylayan kurumda yapılacak idari itirazlara bağlı olarak dava açma süreleri değişmektedir. Askıda itiraz edilip edilmemesine göre ya da askı sürecinin çoktan geride...
Parselasyon planı, yasal düzenlemelere ve imar planına uygun olan yapılaşmayı olanaklı kılmak ve genel hizmet alanlarının kamunun eline geçişini sağlamak amacıyla düzenlenen, kesin parselasyon durumunu gösteren ve tapu kütüğüne yazım işlemlerine taban...
Resen kelime anlamı olarak "kendiliğinde, bağımsız olarak, kimseye danışmaksızın" anlamlarına gelmektedir. Genellikle hukuk alanında duyduğumuz bu terim, artık belediyelerde duymamamız mümkün.Resen ifraz tevhid ne demektir.Üzerindeki bina yıkılarak arsa hâline gelen...
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, inşaat sektöründe önemli sıkıntılara yol açması beklenen ve bu yılsonunda yürürlüğe girecek olan ‘yeni tip imar yönetmeliği’ uygulamasının 2017 yılı Haziran ayı sonuna kadar uzatıldığını...
Yayalar Mahallesi içerisinde yer alan 50 hektar büyüklüğündeki Yayalar 5. Bölge İmar Uygulaması çalışmaları tamamlanılarak 22.11.2016-22.12.2016 tarihleri arasında 1 ay süre ile ilan edilmek üzere ön askıya çıkarılmıştır. Tapu sahipleri Belediyemiz Merkez...
Bu Yönetmeliğin amacı; fiziki, doğal, tarihi ve kültürel değerleri korumak ve geliştirmek, koruma ve kullanma dengesini sağlamak, ülke, bölge ve şehir düzeyinde sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek, yaşam kalitesi yüksek, sağlıklı ve...
Yapı denetim uygulama yönetmeliği PDF olarak linkte sunulmuştur. Bu Yönetmeliğin amacı, 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanuna göre faaliyet gösteren Merkez ve İl Yapı Denetim Komisyonlarının, yapı...
İmar kanunu ve uygulamaları ile ilgili CSB'nin hazırladığı pdf dökümanını indirebilirsiniz. İçerik listesi aşağıdaki gibidir. 1- İmar ve Parselasyon planına ilişkin tanımlar 2- Parselasyon planı onama yetkisi olan kurumlar 3- Parselasyon planına ilişkin yasal...
İmar planına itiraz , süreleri bakımından çok kritik ve malesef hataların geri dönüşü olmadığı bir konudur.İmar planında neye itiraz edilir ? Tabiki plana .. Sizinde bildiğiniz gibi bu planlar Nazım İmar Planı...
Ayrık nizam yapılaşma şartı imar durum belgesinde A harfi ile gösterilmektedir. Eğer imar izniniz ayrık nizam ise yapacağınız inşaatı arsanızın yola bakan cephelerinden 5 metre, arazinize komşu parsellerden ise en...
Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanununun 48.maddesi hükümlerine dayanılarak kurulan bir birimdirMÜDÜRLÜĞÜN GÖREVLERİ:        6.1 Belediyenin ilgili Müdürlüklerince önerilen projelerin gerçekleşmesi için gerekli olan taşınmaz mal ihtiyacının, yatırım programları ve...
Belediye'ye terk edilem taşınmaz sahiplerinin bedelli ya da bedelsiz bir şekilde taşınmazının bir kısmını ya da tamamını kamu yararına terk etmesi durumudur. Yani; belediye bir yol çalışması yapacak ve yolu...
Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Uzatıldı. 08 Aralık 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29912 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MADDE 1 – 2/11/1985 tarihli ve 18916 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Planlı...
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun belediyenin yetkileri ve imtiyazlarını düzenleyen 15/h maddesine göre; “Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak...
5393 sayılı Kanunun 18/ e maddesinde, ”Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına...
Ev, arsa ya da herhangi bir yapı sahibi olan kişilerin sahip olduğu bu mülkler için emlak vergisi ödemesi gerekmektedir. Emlak vergisi için her yıl belirli tarihlerde ödemelerin yapılması gerekirken 2017...
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde sözleşmeli Yeraltı Maden Uzmanı olarak çalıştırılmak üzere 4B kapsamında 25 Harita Mühendisi alınacaktır. Konuyla ilgili duyuru ve ayrıntılı bilgi; PERSONEL ALIM İLANI...
Sayın Üyelerimiz, Bilindiği üzere; 6235 sayılı Kanun‘un 30., TMMOB Ana Yönetmeliği‘nin 99., HKMO Ana Yönetmeliği‘nin 9. ve 88.  maddeleri hükümleri gereğince, üye aidatları her yıl için belirlenmekte olup yönetmelik gereği aynı...
Karadeniz sahiline Terkos gölüne yakın Arnavutköy-Göktürk-Çatalca kavşağında 7700 hektar alanlık Akpınar ve Yeniköy köyleri arasına yapılacak havaalanı ile değerlenecek bölgeye ilgi yüksek. Son 2 yılda özellikle Arnavutköy ve Çatalca ilçelerine...
Bilindiği üzere 1 ocak 2017'den itibaren mesleki yeterlilik belgesine sahip olmayan işçiler çalıştırılamayacak. Peki nedir bu mesleki yeterlilik belgesi ! Mesleki Yeterlilik Belgesi nedir?Mesleğin öngördüğü mesleki eğitimi almış ve ardından yapılan sınavlarda...
Bacacıdan sıvacıya, inşaat boyacısından otomotiv montajcısına kadar tehlikeli ve çok tehlikeli 40 meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan işçi bir hafta sonra çalıştırılamayacak. İşverenler, belge sahibi olmayan işçi başına yaklaşık 500...
İstanbul'da araç trafiğinin yoğun olduğu Kazlıçeşme-Göztepe hattında hizmet verecek olan Avrasya Tüneli, toplam 14,6 kilometrelik bir güzergâhı kapsıyor. Projenin 5,4 kilometrelik bölümü, deniz tabanı altına özel bir teknoloji ile inşa...
Başbakan Binali Yıldırım ile geçen hafta Moskova’da bir araya gelen firma temsilcileri, Türk şirketlerine Rusya tarafından uygulanmaya devam eden kısıtlamalar nedeniyle yaşadıkları zorlukları dile getirirken, görüşmede, Türk vatandaşlarına uygulanmaya devam...
Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanununun 48.maddesi hükümlerine dayanılarak kurulan bir birimdirMÜDÜRLÜĞÜN GÖREVLERİ:        6.1 Belediyenin ilgili Müdürlüklerince önerilen projelerin gerçekleşmesi için gerekli olan taşınmaz mal ihtiyacının, yatırım programları ve...
Merhaba arkadaşlar bu yazımızda Mimarlık kazanmak isteyen arkadaşların kafasındaki soru işaretlerini Mimarlık öğrencisi Afife’ye sorular sorarak kaldırmak istedik.Kendisine vakit ayırdığı için çok teşekkür ediyor ve sorulara geçiyoruz.1.Öncelikle bize biraz kendinden...
Sayfa başına git