Son Eklenen Konular
"Emlak listeleme ve satış tekniklerinin özeti" niteliğindeki aşağıda sıralanmış püf noktalar, bütünlüklü olarak algılanmalı ve uygulanmalıdır.1. Alıcılara emlak satmak, mal sahibiyle anlaşma yapmaktan 30 misli zordur.2. Yeni emlakçının ilk işi, en kısa sürede işini öğrenmesidir.3. Emlakçı, insanları etkileme ve iletişim gücü ile orantılı olarak kazanır.4. Emlakçı, yeterince para kazanmıyorsa, yeterince servis vermiyor demektir.5. Emlak işinde eğitim,...
Gayrimenkul alım satımında tapu dairesinde alınan hizmet karşılığında ödenmesi gereken ücret olarak alınan harca, tapu harcı denir. Tapu harcı gayrimenkul satış bedeli üzerinden hesaplanmaktadır. Hesaplanan tapu harcı hem satıcı hem de alıcı tarafından ayrı ayrı ödenmektedir. Tapu harcı Tapu ve Kadastro Müdürlüğü tarafından belirlenir ve zaman zaman değişiklik olabilir. Daha önce...
Gayrimenkul kiralamalarında taraflar arasında kira sözleşmesi imzalanıyor. Kiracı ile mal sahibi arasında yapılan bu kira sözleşmesi, tapuya şerh edilebiliyor. Böylece kiraya konu olan taşınmazın tapu kütüğünün şerhler sütununa kira sözleşmesi işlenmiş oluyor. Tapuya kira şerhinin işlenmesi için gerekli belgelerin temin edilmesi ve harcın ödenmesi gerekiyor. Kira şerhi için gerekli belgeler ve...
Taşınmaz gayrimenkul sahibinin hak sahipliğini kısıtlayan ve bir uyarı niteliği taşıyan uygulamalara tapu şerhi denilmektedir. Tapu şerhinin kaldırılabilmesi için şerh işleminde bulunan kişilerin hepsinin, şerhin kaldırıması için onay vermesi gerekmektedir. Türk Medeni Kanun'da bulunan 683. maddeye göre, hak sahibinin yetkilerini kısıtlayacak şekilde tapu kütüklerine şerh konulamamaktadır. Tapulara konulan şerhler için taraflardan...
Vekaletname, bir kimsenin başka bir kimseyi belirli durumlarda kendi adına hareket edebilmesi için yazılı olarak yetkilendirdiğine ait yazılı bir belge olarak ifade ediliyor. Vekaletname genel veya sınırlı yetkili olabiliyor. Borçlar kanununa göre vekaletname iki taraflı bir sözleşme oluyor. Borçlar Kanununun 386. cı maddesi vekaleti “ vekalet bir sözleşmedir ki onunla vekil,...
Tapu Vekaleti Nasıl Verilir? Tapu da gayrimenkul alım-satım işlemlerini kendi adınıza gerçekleştirmesini istediğiniz kişiye vekalet verebilmeniz için notere gitmeniz gerekiyor.  Tayin ettiğiniz vekilin tapudaki işlemleri sizin adınıza yapabilmesi için sizden yazı ve imza yoluyla vekaletname alması gerekiyor. Burada vekalet verilirken bazı hususlara dikkat edilmesi gerekiyor. Vekil atama işlemi sırasında ve sonrasında sorunlarla karşılaşmamak...
Geri çekme mesafesi, yapı ve tesislerle cephe hattı ile karayolu sınır çizgisi arasındaki mesafesi söylüyor.22990 sayılı Resmi Gazete'de 15 Mayıs 1997 tarihinde yayımlanan Karayolları kenarında yapılacak ve açılacak tesisler hakkında yönetmelikte karayolları geri çekme mesafesine ilişkin bilgiler yer alıyor.Peki karayolları geri çekme mesafesi nedir? ...
Harita Türleri Bir kentin imar planının çıkarılması, karayolu, demiryolu ya da köprü yapımı için en uygun yerin belirlenmesi, arkeoloji, coğrafya gibi birçok alanda araştırma yapılması sırasında haritalardan yararlanılır. Haritalar konularına ve ölçeklerine göre ikiye ayrılır. Konularına Göre Haritalar Konularına göre haritalar, kullanım amaçlarına göre genel haritalar ve özel haritalar olarak ikiye ayrılır. Genel Haritalar Toplumun...
Cumhuriyet tarihinin en önemli altyapı projeleri arasında gösterilen Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde çalışmalar aralıksız sürüyor. (daha&helliip;)
Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 4.12.1996 tarihli ve 1996/14-763-864 sayılı kararında da belirtildiği gibi, tapu tahsis belgesi bir mülkiyet belgesi olmayıp yalnızca fiili kullanmayı belirleyen ve ilgilisine kişisel hak sağlayan bir zilyetlik belgesidir.Tapu tahsis belgesinin varlığı tahsis edilen yerin, adına tahsis yapılan kişi veya mirasçıları adına tescili için yeterli değildir.Tapu tahsis belgesi; Türk Medeni...
Geomatik Mühendisliği; yersel ve fotogrametrik yöntemlerle uydu ve bilgisayar teknolojilerinden yararlanarak yeryüzünün tamamının veya bir bölümünün (daha&helliip;)
T.A.K.S: İmar planı üzerinde yazılı taban alanı katsayısı o imar adasındaki imar parselinde yapılacak inşaatın toprak üzerinde kaplayacağı en büyük bina sahasını gösterir. Azami bina sahası imar planı üzerinde yazılı taban alanı katsayısı ile belirtilmiş miktardan büyük olamaz. (daha&helliip;)
Asagida dünyada yaygin olarak kullanilan CBS yazilimlari hakkinda genel bilgi verilmis bulunmaktadir 1. Arc/Info (ESRI) Arc/Info harita otomasyonu, veri dönüsümü, veri tabani yönetimi, harita çakistirma, konumsal analiz, etkilesimli görüntüleme ve sorgulama, grafik, tanisal veri girisi ve düzeltme, adres haritalama ve kodlama, ag analizi, harita üzerine niteliklerin yazilmasi ve topografik analiz islemlerinde etkin...
Belediyelerin Görevleri:  1- Kentin altyapısı ile ilgilenmektedir. Bunun içerisine su dağıtımı, şebeke dağıtımı, kanalizasyon, (daha&helliip;)
Satış ofislerinin en değerli yapısı haline gelen maketler en küçük detaylara kadar neredeyse yapının birebir kopyası halinde yapılıyor. Tüketiceler makette gördükleri evlerinin önündeki ağaca kadar detaylara önem veriyor.  Makette gördüklerinin aynısını istiyorlar  TÜKETİCİLERİN son yıllarda evleri daha yapılmadan satın aldıklarını anlatan Semih Aygun, şunları söyledi: "Kimi zaman ev satın alanlar şirketlere makette...
Karayolları kamulaştırmalarının ardından TANAP başta olmak üzere enerji nakil hatları, kentsel dönüşüm ve HES uygulamalarında acele kamulaştırma uygulaması sıklıkla gündeme gelmektedir. Kamulaştırma Kanunu; 4650, 5999 ve 6111 sayılı yasalar ile...
Harita bilgileri içinde denilebilir ki en başta, haritaların kenarlarında verilmiş bulunan enlem ve boylamlar gelir. Haritanın yukarısında ve aşağısında boylamlar ölçülürken, iki yanında enlemler ve boylamlar ölçülür. Örneğin Ahırkapı Bankı'nın...
Şehir ilçe detaylı Lihkab adres ve telefon bilgileri içeriğimizde paylaşılmıştır. ADANA Gökhun KALI   Lisans no (0103) Kuruköprü Mah. Sefa Özler Cad. Arpacı Apt. Kat :7 No:19 Seyhan/ADANA 0 (322) 359 04 00 Alper ÇELİK  Lisans...
Belediyeler; imar planlarının yürürlüğe girmesinden en geç 3 ay içinde, bu planı tatbik etmek üzere 5 yıllık imar programlarını hazırlarlar. Beş yıllık imar programlarının görüşülmesi sırasında ilgili yatırımcı kamu kuruluşlarının...
Geomatik Mühendisliği; yersel ve fotogrametrik yöntemlerle uydu ve bilgisayar teknolojilerinden yararlanarak yeryüzünün tamamının veya bir bölümünün (daha&helliip;)
Nivelman(leveling):noktalar arasındaki yükseklik farkını belirlemek amacıyla doğrudan ya da dolaylı olarak düşey mesafeleri ölçme işlemleri.Türleri; astrojeodezik nivelman, astrogravimetrik nivelman, barometrik nivelman, diferansiyel nivelman, doğrudan nivelman, birinci derece nivelman, jeodezik nivelman,...
Bir bölgenin harita veya planının yapılabilmesi için, yeryüzünde konumu sabit ve koordinatları bilinen noktala ihtiyaç vardır. Bu noktalar, genel olarak nirengi noktaları ve poligon noktaları diye iki grupta ele alınabilir. İki...
Üzerine harita kenar bilgileri, gridler, eş yükseklik eğrileri, yer ve mevki isimleri (daha&helliip;)
Bölüm Başkanı: Öğr.Gör.Ertuğrul KARATAŞ Erasmus Koordinatör: Öğr.Gör.Gökhan AKAR Farabi Koordinatör: Öğr.Gör.Gökhan AKAR AKTS Koordinatör: Öğr.Gör.Ertuğrul KARATAŞ Amacı: Harita ve Kadastro Programının amacı, kamu ve özel sektörde planlama ,imar,kadastro,altyapı(yol,kanalizasyon,içme suyu,gaz hattı,haberleşme hattı,metro vb) büyük enerji...
Haritanın tarihi gelişimi En eski harita bundan 8200 yıl önce Çatalhöyük’te yapıldı. Duvara çizilmiş olan bu haritada Çatalhöyük’ün planı ve Hasan Dağı’na yer verilmişti. Duvara çizilmiş olan bu harita 3 metre...
Yayalar Mahallesi içerisinde yer alan 50 hektar büyüklüğündeki Yayalar 5. Bölge İmar Uygulaması çalışmaları tamamlanılarak 22.11.2016-22.12.2016 tarihleri arasında 1 ay süre ile ilan edilmek üzere ön askıya çıkarılmıştır. Tapu sahipleri Belediyemiz Merkez...
Karayolları kamulaştırmalarının ardından TANAP başta olmak üzere enerji nakil hatları, kentsel dönüşüm ve HES uygulamalarında acele kamulaştırma uygulaması sıklıkla gündeme gelmektedir. Kamulaştırma Kanunu; 4650, 5999 ve 6111 sayılı yasalar ile...
Davacı, 752 parsel sayılı taşınmazında 3402 sayılı Yasanın 41’inci maddesi uyarınca yapılan düzeltme işlemi ile taşınmazının geometrik durumunun değiştiğini ileri sürerek kadastro müdürlüğünün işleminin iptalini istemiştir. Davalılar, davanın reddini savunmuşlar, mahkemece...
6745 Sayılı Kanunun yayımlanması ile Kamulaştırma Kanunu’nda da kapsamında bazı değişiklikler ve eklemeler yapıldı. İşte kamulaştırma kanununda yapılan değişiklikler 2016… Kamulaştırma kanununda yapılan değişiklikler 2016! 7 Eylül 2016 tarihli ve 29824 sayılı...
2016 yılında Harita Genel Komutanlığına harita mühendisi subay alınacaktır.-Müracaat koşulları; Kara Kuvvetleri Komutanlığı örün sayfasında (http://www.kkk.tsk.tr/PersonelTemin/Subay.aspx) yayımlanmıştır.-Müracaat; 17 Kasım – 02 Aralık 2016 (saat 17.00’a kadar) tarihleri arasında söz konusu örün sayfasından yapılacaktır. Harita Genel Komutanlığı saflarına mühendis...
Yurdumuzda kadastro faaliyetlerine ilk kez 5 Şubat 1912 (1328) tarihli Emvali Gayrimenkulenin Tahdit ve Tahriri Hakkındaki Muvakkat Kanun ile, Konya ilinin Çumra ilçe merkezi ile köylerinde başlanmıştır; ancak, araya 1.Dünya Savaşının...
Şehir ilçe detaylı Lihkab adres ve telefon bilgileri içeriğimizde paylaşılmıştır. ADANA Gökhun KALI   Lisans no (0103) Kuruköprü Mah. Sefa Özler Cad. Arpacı Apt. Kat :7 No:19 Seyhan/ADANA 0 (322) 359 04 00 Alper ÇELİK  Lisans...
Batimetrik ölçmeler altta belirtilen yöntemlerden uygun olanı ile yapılırlar. Kullanılan cihaz ve yöntemler ihtiyaç, teknolojik gelişmelere paralel olarak seçilirler ve uygulanırlar. (daha&helliip;)
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Mekansal Gayrimenkul Sistemi (MEGSİS) uygulamasını vatandaşın kullanımına açtı. (daha&helliip;)
Dop nedir ? (düzenleme ortaklık payı) Nazım imar planı ve uygulama imar planları yapılırken, imar yasası çerçevesinde arazinizin %35 ila %40 oranında bedelsiz terkler yapılır. (daha&helliip;)
İlk çağlarda insanoğlunun çevreyi bilme ve tanıma gereksinimi, korkulardan uzaklaşma ve yeni yaşam alanları bulma arzusu bir bilim dalı olarak coğrafyanın çıkış noktasını oluşturur. Her bilgiyi kendinden sonra gelen kuşağa...
Ünlü Türk Haritacılar kimlerdir ve yaşamları boyunca haritacılığa katkılar nedir. KAŞGARLI MAHMUD “Divanü-Lügat-it-Türk” (Türkçe sözlük) isimli bir yapıtında bir dünya haritası çizmiştir. —-1416 da İbrahim KATİBİ bir harita çizmiştir. ——1456 da Trablusgarplı İBRAHİM MÜRSEL...
Yeryüzünün bir kısmının veya tamamının belli ölçek ve yöntemlerle küçültülmüş modelinin bir düzlem üzerine tersimi bir diğer deyimle de modern ve gelişmiş bir toplumda yaşayanların, yerin kullanımı ve planlanması için...
Osmanlı haritacılığına ait ürünlerin ilk devirlerde coğrafya eserleriyle iç içe bir varlık gösterdiği görülmektedir. Özgün haritaların ortaya çıktığı XVI. yüzyılın ilk yarısındaki dikkat çekici örnekler bugün için de değerini ve...
İnsanların bir yerde yaşayıp hayatlarını sürdürmeleri için oraya yerleşmesine iskan denir. (daha&helliip;)
Mimar Sinan, 1489'da Kayseri'nin Ağırnas köyünde dünyaya geldi. 1511'de devşirme olarak İstanbul'a geldi ve Acemi Oğlanlar Ocağı'na girdi. (daha&helliip;)
Haritanın tarihi gelişimi En eski harita bundan 8200 yıl önce Çatalhöyük’te yapıldı. Duvara çizilmiş olan bu haritada Çatalhöyük’ün planı ve Hasan Dağı’na yer verilmişti. Duvara çizilmiş olan bu harita 3 metre...
HARİTA; Yeryüzünün bir kısmının veya tamamının belli ölçek ve yöntemlerle küçültülmüş modelinin bir düzlem üzerine tersimi bir diğer deyimle de modern ve gelişmiş bir toplumda yaşayanların, yerin kullanımı ve planlanması...
HARİTA; Yeryüzünün bir kısmının veya tamamının belli ölçek ve yöntemlerle küçültülmüş modelinin bir düzlem üzerine tersimi bir diğer deyimle de modern ve gelişmiş bir toplumda yaşayanların, yerin kullanımı ve planlanması...
Yeryüzünün bir kısmının veya tamamının belli ölçek ve yöntemlerle küçültülmüş modelinin bir düzlem üzerine tersimi bir diğer deyimle de modern ve gelişmiş bir toplumda yaşayanların, yerin kullanımı ve planlanması için...
Karayolları kamulaştırmalarının ardından TANAP başta olmak üzere enerji nakil hatları, kentsel dönüşüm ve HES uygulamalarında acele kamulaştırma uygulaması sıklıkla gündeme gelmektedir. Kamulaştırma Kanunu; 4650, 5999 ve 6111 sayılı yasalar ile...
Davacı, 752 parsel sayılı taşınmazında 3402 sayılı Yasanın 41’inci maddesi uyarınca yapılan düzeltme işlemi ile taşınmazının geometrik durumunun değiştiğini ileri sürerek kadastro müdürlüğünün işleminin iptalini istemiştir. Davalılar, davanın reddini savunmuşlar, mahkemece...
6745 Sayılı Kanunun yayımlanması ile Kamulaştırma Kanunu’nda da kapsamında bazı değişiklikler ve eklemeler yapıldı. İşte kamulaştırma kanununda yapılan değişiklikler 2016… Kamulaştırma kanununda yapılan değişiklikler 2016! 7 Eylül 2016 tarihli ve 29824 sayılı...
2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu 08.11.1983 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlandıktan sonra 05.05.2001 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 4650 sayılı yasa ile köklü değişiklik geçirmiştir.    
Yurdumuzda kadastro faaliyetlerine ilk kez 5 Şubat 1912 (1328) tarihli Emvali Gayrimenkulenin Tahdit ve Tahriri Hakkındaki Muvakkat Kanun ile, Konya ilinin Çumra ilçe merkezi ile köylerinde başlanmıştır; ancak, araya 1.Dünya Savaşının...
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, şehirlerde "stratejik gürültü haritaları"nın hazırlanması, binalarda (daha&helliip;)
2016 Yılında Üniversite tercihi yapacak olan ve Harita Mühendisliği bölümünü seçecek üniversite adayları için Harita Mühendisliği (daha&helliip;)
Odamız Ana Yönetmeliğinin 1 Kasım 2005 tarih ve 25983 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmasından sonra, HKMO Serbest Mühendislik Müşavirlik Büroları Tescil Yönetmeliği 11 Mart 2006 Tarih ve 26105 sayılı Resmi...
Parselasyon planı, yasal düzenlemelere ve imar planına uygun olan yapılaşmayı olanaklı kılmak ve genel hizmet alanlarının kamunun eline geçişini sağlamak amacıyla düzenlenen, kesin parselasyon durumunu gösteren ve tapu kütüğüne yazım işlemlerine taban...
Resen kelime anlamı olarak "kendiliğinde, bağımsız olarak, kimseye danışmaksızın" anlamlarına gelmektedir. Genellikle hukuk alanında duyduğumuz bu terim, artık belediyelerde duymamamız mümkün.Resen ifraz tevhid ne demektir.Üzerindeki bina yıkılarak arsa hâline gelen...
Kot kesit rölevesi, imar parselinde yapılacak binanın, proje mükellifince hazırlanacak vaziyet planına göre yükseklik konumunu belirleyen belge oluyor. Peki Kot kesit rölevesi nasıl alınır? Kot kesit rölevesi nasıl alınır?Kot kesit belgesinin...
İmar hududu içinde bulunan binalı veya binasız arsa ve arazileri malikleri veya diğer hak sahiplerinin muvafakatı aranmaksızın, birbirleri ile, yol fazlaları ile, kamu kurumlarına veya belediyelere ait bulunan yerlerle birleştirmeye,...
Haritaya baktığınızda bölgeyi üçboyutlu zihninizde oluşturabilmeniz en önemli noktadır. (daha&helliip;)
Ölçek Nedir ? Ölçek Çeşitleri Nelerdir ? Nedir Çizimi yapılacak olan araziye ait gerçek uzunluklar haritaya aktarılırken belli oranlar dahilinde küçültülmesine ölçek denir. Ölçekler, kesir ve çizik olmak üzere ikiye ayrılır; Kesir Ölçek Gerçek...
imar durum belgesi kaç yıl geçerli Arsa üzerindeki yapılaşmaya dair bilgileri gösteren imar durum belgesi; Ne kadar büyüklükte bir inşaata izin verileceğini; İnşa edilecek yapıların ne kadar yükseklikte olacağını; Terkler, tevhid...
Lihkap nedir ? Ne iş yapar ? LİHKAB, Lisanslı Harita Kadastro Bürosu'nun kısaltmasıdır. Lisanslı Harita Mühendisleri'nin kamu adına iş yaptığı özel bürolardır. (daha&helliip;)
Vaziyet planı/parsel üzerine yerleştirilmiş, yetkili kurumların onayladığı binaya ait köşe noktalarının koordinatlandırılarak hazırlandığı bir evraktır.
İSKAN RAPORU NEDİR? Ruhsatlı binalar için ruhsat ve eklerine uygun olarak tamamlandığını gösteren; ruhsat bilgilerini inşaatın bitim tarihini, tapu kaydını, adresini, bağımsız bölümlerin cinslerini, numaralarını, arsa paylarını, metrekarelerini, sınıflarını, mal sahiplerini...
Vekaletname, bir kimsenin başka bir kimseyi belirli durumlarda kendi adına hareket edebilmesi için yazılı olarak yetkilendirdiğine ait yazılı bir belge olarak ifade ediliyor. Vekaletname genel veya sınırlı yetkili olabiliyor. Borçlar...
Satış ofislerinin en değerli yapısı haline gelen maketler en küçük detaylara kadar neredeyse yapının birebir kopyası halinde yapılıyor. Tüketiceler makette gördükleri evlerinin önündeki ağaca kadar detaylara önem veriyor.  Makette gördüklerinin aynısını...
2012 yılında çıkarılan 6306 sayılı Kentsel Dönüşüm yasası olarak bilinen Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun‘un 5. maddesi (daha&helliip;)
Tuzla, ulaşım projeleriyle değer kazanıyor. Metro çalışmaları başladıktan sonra konut fiyatları, Kuzey Marmara Otoyolu (daha&helliip;)
Cumhuriyet tarihinin en önemli altyapı projeleri arasında gösterilen Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde çalışmalar aralıksız sürüyor. (daha&helliip;)
AVRASYA GEÇİŞİ PROJEMİZ 'TÜNELCİLİK OSKAR'INI KAZANDI Asya ve Avrupa kıtalarını ilk kez deniz tabanı altından karayolu tüneliyle birleştiren Avrasya Geçişi Projesi, (İstanbul Boğazı Karayolu Tüp Geçişi) mühendislik ve tünelcilik alanında dünyanın...
Başbakan Yardımcısı Lütfi Elvan, Kanal İstanbul Projesi'ne ilişkin düzenleme hakkında, "Bu düzenlemeyi de önümüzdeki günlerde yapacağız. Ulaştırma Bakanlığımız kanun tasarısını Başbakanlığa sevk etti" dedi. Tasarının içeriğine ilişkin bir bilgi bulunmuyor. Elvan,...
İstanbul'daki otopark problemini azaltmak için geliştirilen projede sona gelindi. Buna göre, yeni yapılacak okulların altına otopark inşa edilecek. İstanbul'da yeni yapılacak okulların altına otopark yapılması planlanıyor. Proje çerçevesinde, İstanbul Valiliği ve...
İnşaat sektörünün dinamik bir yapısı olduğunun altını çizen Yenigün, Türk müteahhitlerin yurtdışındaki işlerinin yüzde 35’ini oluşturan Rusya, Irak ve Libya’daki daralmanın, Sahra Altı Afrika ve Güney Amerika ülkeleriyle yapılan yeni...
Bir taşınmaz rehni çeşidi olarak karşımıza çıkan ipotek, Medeni Kanun'un 881. maddesinde dolaylı olarak şu şekilde tanımlanmıştır: Hâlen mevcut olan veya henüz doğmamış olmakla beraber doğması kesin veya olası bulunan herhangi bir...
"Emlak listeleme ve satış tekniklerinin özeti" niteliğindeki aşağıda sıralanmış püf noktalar, bütünlüklü olarak algılanmalı ve uygulanmalıdır.1. Alıcılara emlak satmak, mal sahibiyle anlaşma yapmaktan 30 misli zordur.2. Yeni emlakçının ilk işi, en kısa sürede...
Gayrimenkul kiralamalarında taraflar arasında kira sözleşmesi imzalanıyor. Kiracı ile mal sahibi arasında yapılan bu kira sözleşmesi, tapuya şerh edilebiliyor. Böylece kiraya konu olan taşınmazın tapu kütüğünün şerhler sütununa kira sözleşmesi...
Fikirtepe’de Kentsel Dönüşümün ilk ruhsatını alan Baysaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Şemsettin Aydın, ertelenen yeni tip imar yönetmeliği ile ilgili bu açıklamayı yaptı. “Kentsel dönüşüm projeleri yapan ve bu dönüşümden hem...
Gayrimenkul ün bu yılı geçen yılın üzerinde bir rakamla kapatması bekleniyor. 2017 için de beklentiler daha da iyimser. Gayrimenkul sektörü zor bir yılı geride bırakırken 2017’ye umutla bakıyor. Darbe girişiminden 1...
Yatırım amaçlı ev alıp değeri yükseldikten sonra satarak ya da kiralayarak kazanç elde etmek kulağa oldukça hoş geliyor. Öte yandan oturmak için aldığınız evin değeri sizin de beklemediğiniz şekilde yükseldiğinde...
Ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasını sağlamak, dünya ekonomisi ve ticaretteki yeri daha iyi konuma getirmek amacıyla, yatırım-üretim-ihracat değer zincirinin her aşamasında yatırımcılar, sanayiciler, girişimciler ve ihracatçılar için önemli fırsatlar ve...
Bir gayrimenkul alınmak istendiği takdirde emlakçıya başvurulursa sözleşme yapılması gerekir. Ayrıca, emlakçı hem satış işlemlerinde hem de kiralamalarda sadece yer gösterme karşılığında komisyon talep edemez. Sözleşmede, gayrimenkulün değeri, ödenecek komisyon tutarı...
İstanbul Ticaret Odası tarafından açıklanan "Emlak Komisyonculuğu Ücretleri" teamül kararına göre, emlakçı komisyonu gayrimenkulün satış bedeli üzerinden belirlenir. Ayrıca kiralama ile alım satım işlemlerinde uygulanan komisyon oranları da aynı değildir. Emlakçı...
Ülkemizde en çok merak edilen ve yapılmak istenen işlerin başında geliyor. Özelikle konut piyasasındaki hareketlilik, hızlı ekonomi büyümesi ile birlikte kişi başı milli gelirin yükselmesi, Ailelerin küçülmesi, ayrılık ve yeni...
Bir emlakçı olarak işe başlamak çok kolay, fakat başarılı bir emlakçı olmak zor ve zaman gerektirir. Uzman kişilerden oluşan bir ekibe sahip olmalısınız. Yavaş ve ağır davranan bir yapıya sahip ofisiniz...
Parselasyon planı, yasal düzenlemelere ve imar planına uygun olan yapılaşmayı olanaklı kılmak ve genel hizmet alanlarının kamunun eline geçişini sağlamak amacıyla düzenlenen, kesin parselasyon durumunu gösteren ve tapu kütüğüne yazım işlemlerine taban...
Resen kelime anlamı olarak "kendiliğinde, bağımsız olarak, kimseye danışmaksızın" anlamlarına gelmektedir. Genellikle hukuk alanında duyduğumuz bu terim, artık belediyelerde duymamamız mümkün.Resen ifraz tevhid ne demektir.Üzerindeki bina yıkılarak arsa hâline gelen...
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, inşaat sektöründe önemli sıkıntılara yol açması beklenen ve bu yılsonunda yürürlüğe girecek olan ‘yeni tip imar yönetmeliği’ uygulamasının 2017 yılı Haziran ayı sonuna kadar uzatıldığını...
Yayalar Mahallesi içerisinde yer alan 50 hektar büyüklüğündeki Yayalar 5. Bölge İmar Uygulaması çalışmaları tamamlanılarak 22.11.2016-22.12.2016 tarihleri arasında 1 ay süre ile ilan edilmek üzere ön askıya çıkarılmıştır. Tapu sahipleri Belediyemiz Merkez...
Bakanlık gerekli görülen hallerde, kamu yapıları ile ilgili imar planı ve değişikliklerinin, umumi hayata müessir afetler dolayısıyla veya toplu konut uygulaması veya Gecekondu (daha&helliip;)
Belediye ve mücavir alan sınırları içinde; belediye meclislerince aynen veya değiştirilerek onaylanıp yürürlüğe giren imar planları Belediye başkanınca mühürlenir ve imzalanır. (daha&helliip;)
Ülke ve varsa bölge planı kararlarına uygun olarak konut, sanayi, tarım, turizm, ulaşım gibi yerleşme ve arazi kullanılması kararlarını (daha&helliip;)
Arsalar kullanım amaçlarına göre sınıflandırılıyor. Bu doğrultuda ticari imarlı arsa ne demek ? İşte yanıtı… (daha&helliip;)
Onaylı halihazırdaki haritalar üzerinde ve kadastral durumu işlenmiş olan arazi parçalarının kullanış biçimlerini, bölgedeki gelecekteki nüfus yoğunluğunu, ulaşım sistemlerini ve (daha&helliip;)
Geri çekme mesafesi, yapı ve tesislerle cephe hattı ile karayolu sınır çizgisi arasındaki mesafesi söylüyor.22990 sayılı Resmi Gazete'de 15 Mayıs 1997 tarihinde yayımlanan Karayolları kenarında yapılacak ve açılacak tesisler hakkında...
Resen kelime anlamı olarak "kendiliğinde, bağımsız olarak, kimseye danışmaksızın" anlamlarına gelmektedir. Genellikle hukuk alanında duyduğumuz bu terim, artık belediyelerde duymamamız mümkün.Resen ifraz tevhid ne demektir.Üzerindeki bina yıkılarak arsa hâline gelen...
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, inşaat sektöründe önemli sıkıntılara yol açması beklenen ve bu yılsonunda yürürlüğe girecek olan ‘yeni tip imar yönetmeliği’ uygulamasının 2017 yılı Haziran ayı sonuna kadar uzatıldığını...
Bakanlık gerekli görülen hallerde, kamu yapıları ile ilgili imar planı ve değişikliklerinin, umumi hayata müessir afetler dolayısıyla veya toplu konut uygulaması veya Gecekondu (daha&helliip;)
Belediye ve mücavir alan sınırları içinde; belediye meclislerince aynen veya değiştirilerek onaylanıp yürürlüğe giren imar planları Belediye başkanınca mühürlenir ve imzalanır. (daha&helliip;)
Ülke ve varsa bölge planı kararlarına uygun olarak konut, sanayi, tarım, turizm, ulaşım gibi yerleşme ve arazi kullanılması kararlarını (daha&helliip;)
Yapı kullanma izin belgesiiçin gerekli evraklar nelerdir ? (daha&helliip;)
Arsalar kullanım amaçlarına göre sınıflandırılıyor. Bu doğrultuda ticari imarlı arsa ne demek ? İşte yanıtı… (daha&helliip;)
İskan, inşası sona eren binaların imar mevzuatına uygunluğunu tescilleyen belge olarak karşımıza çıkıyor. (daha&helliip;)
Müteahhidin iskan raporunu alamaması durumu Arsa sahibi ile müteahhit arasında yapılan sözleşmede iskanın müteahhit tarafından alınacağı belirtilmiş ve iskan henüz alınmamışsa, müteahhite karşı teslimin eksik yapılmasından dolayı dava açılabilir. Mahkeme bu...
Çed;  Çevresel Etki Değerlendirmesikelimelerinin baş harflerinden oluşmaktadır. Çed raporu; Şehirlerde gerçekleştirilen projelerin, proje gerçekleşmeden projenin çevre üzerindeki önemli etkilerinin belirlendiği bir süreçtir. (daha&helliip;)
Gayrimenkul kiralamalarında taraflar arasında kira sözleşmesi imzalanıyor. Kiracı ile mal sahibi arasında yapılan bu kira sözleşmesi, tapuya şerh edilebiliyor. Böylece kiraya konu olan taşınmazın tapu kütüğünün şerhler sütununa kira sözleşmesi...
Vekaletname, bir kimsenin başka bir kimseyi belirli durumlarda kendi adına hareket edebilmesi için yazılı olarak yetkilendirdiğine ait yazılı bir belge olarak ifade ediliyor. Vekaletname genel veya sınırlı yetkili olabiliyor. Borçlar...
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, inşaat sektöründe önemli sıkıntılara yol açması beklenen ve bu yılsonunda yürürlüğe girecek olan ‘yeni tip imar yönetmeliği’ uygulamasının 2017 yılı Haziran ayı sonuna kadar uzatıldığını...
2016 yılında Harita Genel Komutanlığına harita mühendisi subay alınacaktır.-Müracaat koşulları; Kara Kuvvetleri Komutanlığı örün sayfasında (http://www.kkk.tsk.tr/PersonelTemin/Subay.aspx) yayımlanmıştır.-Müracaat; 17 Kasım – 02 Aralık 2016 (saat 17.00’a kadar) tarihleri arasında söz konusu örün sayfasından yapılacaktır. Harita Genel Komutanlığı saflarına mühendis...
Dünya CBS Günü 2016, 24-25 Kasım 2016 tarihlerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul'da düzenlenecektir.Dünya CBS Günü 2016 Sempozyumu için Haliç Kongre Merkezi Galeri 1 Fuaye alanında...
Tapu randevusu işlemlerini gerçekleştirmek için Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nden randevu almanız gerekiyor. Randevunuzu Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün çağrı merkezinden ya da web sitesi üzerinden online olarak alabilirsiniz. İşte...
Ülke kalkınma politikaları, bölgesel gelişme stratejileri ile bölge plan kararlarının mekânsal organizasyonunu sağlayan, ülke ve bölge düzeyindeki politika ve kararları alt kademe planlara aktaran, doğal, tarihi ve kültürel değerlerin korunması...
Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Harita Mühensiliği Bölümü “Uluslararası Haritacılar Federasyonu (FIG) 2018 Kongresi” ne ev sahipliği yaptı. Kongre Direktörü Dr. Orhan Ercan, “Haritacılık verileri olmasa tarım durur. Çünkü harita ve kadastro...
Hisseli arsa, birden fazla kişinin tek bir arsadan pay satın alması şeklinde açıklanıyor. Hisseli tapuya sahip arsalarda mülkiyet birden fazla kişiye ait oluyor. Ancak Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından...
Riskli yapıların tespiti için herhangi bir daire, dükkan ve arsa payı sahibi bu başvuruyu tek başına yapabiliyor.Başvuru üzerine teknik inceleme yapan lisanslı şirket, deprem risk raporu hazırlıyor. Eğer raporda bina...
Sayfa başına git