Ölçme Bilgisi

Bir binanın temel kazı kotu nasıl belirlenir ? Biliyorsunuz inşaata...
05.03.2020
0
Eğilme momenti; Bir bükülme momenti normal olarak x uzunluk kuvveti...
01.11.2019
0
Geometrik Ölçek Nedir ? Geometrik ölçek de, çizgisel ölçek gibi...
08.10.2019
0
Doğrusal ölçek, çizimin oransal ölçeğinde alınmış bir uzunluktur. Bir doğru...
05.10.2019
0
Proje aplikasyonu nedir?  Proje Aplikasyonu; Tescilli haritalardaki parsel köşe noktalarının...
08.03.2019
0
Nivo Nasıl Kullanılır Nivo haritacılar için kullanımı en kolay cihazdır....
12.02.2019
0
İnsansız Batimetri Sonar Aracı Batimetri; Deniz tabanının incelenmesi ve haritalandırılmasıdır. Deniz...
26.01.2019
1
Deformasyon Ölçümü Nedir ? Deformasyon ölçümü;  Bir yapının veya nesnenin şeklini...
20.01.2019
0
Harita Terimleri Sözlüğü PDF Bir haritacı , ister arazi, ister yollar, isterse...
10.09.2018
0
Kırmızı Kot ve Siyah Kot Ne Demektir ? Kırmızı Kot...
10.09.2018
0
Hafriyat Hesabı Nasıl Yapılır ? Hafriyat hesabı, hafriyat metrajı, yani...
10.09.2018
0
Arazi Ölçümünün Önemi Nedir ? Arazi Ölçümü Nasıl Yapılır ?...
01.09.2018
0
1/1 ölçek hesabı nasıl yapılır? 1/1 ölçek: Çizilecek gerçek ölçünün...
12.12.2017
0
Kesir ölçek nedir? Haritadaki küçültme oranının bayağı kesirle ifade edilmesidir....
18.11.2017
0
Batimetrik ölçüm, göl, akarsular, nehirler ve okyanuslar da dahil olmak...
05.03.2017
0
Transit sistemi 1960 lı yıllarda yeryüzünden yaklaşık 1100 km yükseklikte...
02.03.2017
0
Bir inşaat geliştirme projesi yada çevresel çalışma gerektiren projeler için,...
02.03.2017
0
Rölöve çalışması korumanın temelini teşkil eder.  Çünkü hazırlanan rölöve çalışması;...
19.02.2017
0
Klasik harita üretim sistemleri bugün çizgi-harita adını verdiğimiz haritaları üretiyordu....
17.02.2017
0
Yer kontrol noktalarının seçimi,tesisi,ölçümü,hesaplanması,blokların tasarımı,fotogrametrik nirengi noktalarının seçimi,tüm bu noktaların...
17.02.2017
0
Yeryüzü üzerindeki doğal ve insan yapımı cisimlerin boyutlarının, konumlarının belirlenmesi...
27.11.2016
0
Kot kesit rölövesi, imar parselinde yapılacak binanın, proje mükellifince hazırlanacak...
17.11.2016
0
Ölçek Nedir ? Ölçek Çeşitleri Nelerdir ?  Çizimi yapılacak olan...
21.02.2016
0