Kategori: Ölçme Bilgisi

Bir binanın temel kazı kotu nasıl belirlenir ? Biliyorsunuz inşaata...
05.03.2020
Eğilme momenti; Bir bükülme momenti normal olarak x uzunluk kuvveti...
01.11.2019
Geometrik Ölçek Nedir ? Geometrik ölçek de, çizgisel ölçek gibi...
08.10.2019
Doğrusal ölçek, çizimin oransal ölçeğinde alınmış bir uzunluktur. Bir doğru...
05.10.2019
Proje aplikasyonu nedir?  Proje Aplikasyonu; Tescilli haritalardaki parsel köşe noktalarının...
08.03.2019
Nivo Nasıl Kullanılır Nivo haritacılar için kullanımı en kolay cihazdır....
12.02.2019
İnsansız Batimetri Sonar Aracı Batimetri; Deniz tabanının incelenmesi ve haritalandırılmasıdır. Deniz...
26.01.2019
Deformasyon Ölçümü Nedir ? Deformasyon ölçümü;  Bir yapının veya nesnenin şeklini...
20.01.2019
Harita Terimleri Sözlüğü PDF Bir haritacı , ister arazi, ister yollar, isterse...
10.09.2018
Kırmızı Kot ve Siyah Kot Ne Demektir ? Kırmızı Kot...
10.09.2018
Hafriyat Hesabı Nasıl Yapılır ? Hafriyat hesabı, hafriyat metrajı, yani...
10.09.2018
Arazi Ölçümünün Önemi Nedir ? Arazi Ölçümü Nasıl Yapılır ?...
01.09.2018
1/1 ölçek hesabı nasıl yapılır? 1/1 ölçek: Çizilecek gerçek ölçünün...
12.12.2017
Kesir ölçek nedir? Haritadaki küçültme oranının bayağı kesirle ifade edilmesidir....
18.11.2017
Batimetrik ölçüm, göl, akarsular, nehirler ve okyanuslar da dahil olmak...
05.03.2017
Transit sistemi 1960 lı yıllarda yeryüzünden yaklaşık 1100 km yükseklikte...
02.03.2017
Bir inşaat geliştirme projesi yada çevresel çalışma gerektiren projeler için,...
02.03.2017
Rölöve çalışması korumanın temelini teşkil eder.  Çünkü hazırlanan rölöve çalışması;...
19.02.2017
Klasik harita üretim sistemleri bugün çizgi-harita adını verdiğimiz haritaları üretiyordu....
17.02.2017
Yer kontrol noktalarının seçimi,tesisi,ölçümü,hesaplanması,blokların tasarımı,fotogrametrik nirengi noktalarının seçimi,tüm bu noktaların...
17.02.2017
Yeryüzü üzerindeki doğal ve insan yapımı cisimlerin boyutlarının, konumlarının belirlenmesi...
27.11.2016
Kot kesit rölövesi, imar parselinde yapılacak binanın, proje mükellifince hazırlanacak...
17.11.2016
Ölçek Nedir ? Ölçek Çeşitleri Nelerdir ?  Çizimi yapılacak olan...
21.02.2016