Kategori: Ölçme Bilgisi

Harita Terimleri Sözlüğü PDF Bir haritacı , ister arazi, ister yollar, isterse...
10.09.2018
Kırmızı Kot ve Siyah Kot Ne Demektir ? Kırmızı Kot...
10.09.2018
Hafriyat Hesabı Nasıl Yapılır ? Hafriyat hesabı, hafriyat metrajı, yani...
10.09.2018
Arazi Ölçümünün Önemi Nedir ? Arazi Ölçümü Nasıl Yapılır ?...
01.09.2018
Jeolojik Haritada Kullanılan Simgeler Nelerdir ? Jeolojik harita ; Yeryüzünün...
13.01.2018
Öğrencilerin arazi çalışmalarında kullanmaları gereken ölçme ekipmanlarının tanıtılması, ekipmanların kullanım...
26.12.2017
1/1 ölçek hesabı nasıl yapılır? 1/1 ölçek: Çizilecek gerçek ölçünün...
12.12.2017
Kesir ölçek nedir? Haritadaki küçültme oranının bayağı kesirle ifade edilmesidir....
18.11.2017
Batimetrik ölçüm, göl, akarsular, nehirler ve okyanuslar da dahil olmak...
05.03.2017
Transit sistemi 1960 lı yıllarda yeryüzünden yaklaşık 1100 km yükseklikte...
02.03.2017
Bir inşaat geliştirme projesi yada çevresel çalışma gerektiren projeler için,...
02.03.2017
Rölöve çalışması korumanın temelini teşkil eder.  Çünkü hazırlanan rölöve çalışması;...
19.02.2017
Klasik harita üretim sistemleri bugün çizgi-harita adını verdiğimiz haritaları üretiyordu....
17.02.2017
Yer kontrol noktalarının seçimi,tesisi,ölçümü,hesaplanması,blokların tasarımı,fotogrametrik nirengi noktalarının seçimi,tüm bu noktaların...
17.02.2017
Bilinmeyen bir büyüklüğün ölme aleti kullanarak veya bilinenle karşılaştırılarak bulunmasına...
19.01.2017
Yeryüzü üzerindeki doğal ve insan yapımı cisimlerin boyutlarının, konumlarının belirlenmesi...
27.11.2016
Kot kesit rölevesi, imar parselinde yapılacak binanın, proje mükellifince hazırlanacak...
17.11.2016
Ölçek Nedir ? Ölçek Çeşitleri Nelerdir ?  Çizimi yapılacak olan...
21.02.2016
Drone ile Haritalama I Harita Mühendisliği I İnşaat Mühendisliği I İnşaat Sektörü I Emlak Sektörü I Netcad I Autocad I Autocad Civil 3D