Kategori: Ölçme Bilgisi

Harita Terimleri Sözlüğü PDF Bir haritacı , ister arazi, ister yollar, isterse...
Kırmızı Kot ve Siyah Kot Ne Demektir ? Kırmızı Kot...
Hafriyat Hesabı Nasıl Yapılır ? Hafriyat hesabı, hafriyat metrajı, yani...
Arazi Ölçümünün Önemi Nedir ? Arazi Ölçümü Nasıl Yapılır ?...
Jeolojik Haritada Kullanılan Simgeler Nelerdir ? Jeolojik harita ; Yeryüzünün...
Öğrencilerin arazi çalışmalarında kullanmaları gereken ölçme ekipmanlarının tanıtılması, ekipmanların kullanım...
1/1 ölçek hesabı nasıl yapılır? 1/1 ölçek: Çizilecek gerçek ölçünün...
Kesir ölçek nedir? Haritadaki küçültme oranının bayağı kesirle ifade edilmesidir....
Batimetrik ölçüm, göl, akarsular, nehirler ve okyanuslar da dahil olmak...
Transit sistemi 1960 lı yıllarda yeryüzünden yaklaşık 1100 km yükseklikte...
Bir inşaat geliştirme projesi yada çevresel çalışma gerektiren projeler için,...
Rölöve çalışması korumanın temelini teşkil eder.  Çünkü hazırlanan rölöve çalışması;...
Klasik harita üretim sistemleri bugün çizgi-harita adını verdiğimiz haritaları üretiyordu....
Yer kontrol noktalarının seçimi,tesisi,ölçümü,hesaplanması,blokların tasarımı,fotogrametrik nirengi noktalarının seçimi,tüm bu noktaların...
Bilinmeyen bir büyüklüğün ölme aleti kullanarak veya bilinenle karşılaştırılarak bulunmasına...
Yeryüzü üzerindeki doğal ve insan yapımı cisimlerin boyutlarının, konumlarının belirlenmesi...
Kot kesit rölevesi, imar parselinde yapılacak binanın, proje mükellifince hazırlanacak...
Ölçek Nedir ? Ölçek Çeşitleri Nelerdir ?  Çizimi yapılacak olan...
Drone ile Haritalama I Harita Mühendisliği I İnşaat Mühendisliği I İnşaat Sektörü I Emlak Sektörü I Netcad I Autocad I Autocad Civil 3D