Netcad sıkca sorulan sorular

07.03.2017
A+
A-
Netcad sıkca sorulan sorular

Dosya nasıl yüklenir?
Dosyaları Netcad’e yüklemek için; Proje/Aç komutuna giriniz. Yüklemek istediğiniz dosya tipini, yükleme penceresinin en altında bulunan Dosya tipi bölümünden seçiniz. Dosya tipi olarak Netcad Win Dosyaları(*.ncz), Netcad Dos dosyaları(*.plt), Autocad Dosyaları(*.dxf), Micro Station Dosyaları(*.dgn) ve Netcad Nokta Dosyaları(*.ncn) yüklenebilir. Yüklenmek istenen dosya seçilir. Aç butonuna basıldıktan sonra dosya ekrana yüklenir.

Mevcut proje üzerine dosya nasıl eklenir?
Yeni bir çalışma ekranı açmak için Proje/Yeni işlemine girmek yeterlidir.

Yüklü bir proje nasıl kapatılır?
Proje/Kapat işlemine girildikten sonra proje kapanır ve yeni bir ekran açılır. Eğer kapatılacak dosyada herhangi bir değişiklik yapılmışsa saklama imkanı verilir.

Projenin çalışma ölçeği nasıl verilir?
Projede kullanılan sembol, blok ve yazı boylarının değişik ölçeklere göre çıktıları alındığında aynı kalmaları için yapılır. Projelerin çalışma ölçeklerini vermek için; Proje/Özellikler işlemine girilir. Buradan ölçek sayfasına girilir ve ölçek değeri girilir. Tamam ile işlem sonlandırılır. Değiştirilen ölçek değeri,blok,sembol ve yazıları etkileyecektir.

Projelerin projeksiyonu nasıl tanımlanır?
Burada tanımlanan projeksiyon bilgileri paftalandırma işlemlerini etkilemektedir. Paftalar burada tanımlanan projeksiyon ve datuma göre açılacaklardır. Proje/Özellikler işlemine girilir. Buradan Projeksiyon sayfasına geçilir. Projeksiyon sekmesinin yanında bulunan butona basılarak çıkan tablodan kullanılmak istenen projeksiyon seçilir. Örneğin; UTM (Universal Transvers Markador 3) Projeksiyon seçildikten sonra Datum sekmesi aktif konuma gelecektir. Buradan da kullanılmak istenen Datum seçilir. Örneğin;EUROPEAN 1950,Mean 3Param Tamam ile işlem sonlandırılır. İşlemin etkisini görmek için Hesap/Stp Pafta Editöründen pafta pindeksleri açılabilir.

Tabaka Menüsü nasıl kullanılır?
Projede kullanılacak tabakaları açarak bunlara özellik ve nitelik vermek amacı ile kullanılır. Ekranın sol altında bulunan mavi renkli butona ya da klavyeden T harfine basınca tabaka menüsü çıkacaktır. Bu menüden + butonuna basılırsa yeni bir tabaka açılır. Çıkan tablodan tabakanın adı yazılır,rengi ve diğer özellikleri seçilir. Eklenen her tabaka, tabloda alt alta gelecek şekilde listelebecektir. İstenmeyen tabakalar – butonu ile temizlenir. Ölçek sayfasından, tabakanın görünürlük ölçeği verilebilir ve kalınlık değerleri sabitlenebilir. Tabakalar açılıp kapatılabilirler. Tabakaların anahtarları açılarak işleme girmesi engellenmiş olur. Yani korumaya alınabilirler. Standart bir tabaka yapısı oluşturularak saklanabilir ve gerektiğinde tekrar kullanılabilir. Aktif olan tabakanın üzeri mavi bantlıdır. Ekranın sol altında aktif tabaka ve rengi görünebilir.

Bir projede kullanılmayan tabakalar,hattipleri,bloklar,yazı fontları ve sem
Projeler, kullanılan ya da kullanılmayan bütün hattipleri, sembol, blok, tabaka ve fontlarla birlikte saklanırlar. Projede kullanılmayanlar tek bir işlem ile temizlenebilirler. Bunun için; Proje/Yardımcı İşlemler/Proje Düzenle işlemine girilir. Kullanılmayanlar sayfasında ilgili kutucuklar işaretlenir. Temizle butonuna basılır. Temizlenen tabaka sayıları, bloklar, yazı fontları, semboller ve çizgi tipleri hakkında bilgi raporu çıkacaktır. Tamam ile işlem sonlandırılır.

Projede bulunan çift objeler nasıl temizlenirler?
Bir projede alan, nokta, yazı gibi objeler, aynı isimde 1’den fazla kullanılmışsa bunları temizlemek için şöyle bir işlem yapılır. Proje/Yardımcı İşlemler/Proje Düzenle işlemine girilir. Çift Objeler sayfasına geçilir. Çift Objeleri Ayıkla butonuna basılır. Ekrandan ayıklanacak objeler seçilir. Seçim yapılırken obje seçim menüsü kullanılabilir. Fare sağ tuşa basıldığında bulunan çift obje sayısı ve alındığı tabaka bilgisi bildirilir. Biri dışında diğer ojeler ÇİFT_OBJE tabakasına alınırlar. Tabakalar bölümünden ÇİFT_OBJE tabakası silinir.

Üst üste binmiş çizgiler nasıl temizlenebilir?
Uç noktaları aynı olan üst üste binmiş hatlar tabakaya bakılmaksızın ayıklanabilirler. Bunun için; Proje/Yardımcı İşlemler/Proje Düzenle işlemine girilir. Çift Çizgiler sayfasına geçilir. Altta kalanlar ya da üstte kalanlardan hangileri temizlenecekse seçilir. Çift Çizgileri Ayıkla butonuna basılır. Ekrandan ayıklanacak olan hatlar seçilir. Seçim yapılırken obje seçim menüsü kullanılabilir. Fare sağ tuşuna basıldığında işlem tamamlanır. Objeler ÇİFT_ÇİZGİ tabakasına atılırlar. Tabakalar bölümünden ÇİFT_ÇİZGİ tabakası silinir.

Objeler tabaka sırasına nasıl sokulurlar?
Ekranda bulunan objeler altta ya da üstte kalma durumlarına göre sıraya sokulabilirler. Böylelikle bazı objelerin diğerlerini ezmeleri engellenmiş olacaktır. Bunun için; Proje/Yardımcı İşlemler/Proje Düzenle işlemine girilir. Tabaka Sırala sayfasına geçilir. Mevcut Tabakalar bölümünde altta kalması istenen tabaka seçilir ve > butonu ile Sıralama Özellikleri bölümüne atılır. Bu şekilde bütün tabakalar altan üste doğru olacak şekilde Sıralama Özellikleri bölümüne atılırlar. Sırala butonuna basılarak işlem gerçekleştirilir.

Rulo nasıl açılır?
Özellikle kanal, yol ve ENH güzergahları üzerine şerit harita oluşturularak çıktılarının alınması sağlanabilir. Güzergah planı uygun yerlerden kırılarak şerit harita haline gelecektir. RULO adlı bir tabka açılmalıdır. Çiz/Paralel Çizgi Çiz işlemine girilir ve rulo genişlik değerleri girilir. Güzergahın üzerinden paralel çizgi çizilir. Güzergah boyunca uygun yerlerden kırılır. Proje/Yardımcı İşlemler/Rulo İçin Grid Üret işlemine girilerek rulonun giridleri oluşturulur. Proje/Yardımcı İşlemler/Rulo Şeklinde Kaydet işlemine girilir ve yazı ve semboller için kriterler verilir. Tamam butonuna basıldıktan sonra oluşacak olan dosyaya bir isim verilir. İsim verildikten sonra rulo oluşmaya başlayacaktır. Oluşan rulo, Proje/Aç işlemi ile yüklenir.

Çizdir (Print İşlemleri)/Kağıt sayfasında yer alan fonksiyonlar nasıl ayarlanır
Çizdir/Kağıt bölümünde aşağıdaki fonksiyonlar ayarlanabilir; Boşluklar: Kağıdın üst,alt,sol ve sağdan bırakılması düşünülen boşluk değerleridir. Bu değer mm cinsindendir. Bu değerlerin hepsi sıfır verilmiş olsa bile bir miktar boşluk yine bırakılır. Ölçek: Çizim ölçeği seçilebilir ya da manuel olarak girilebilir. Kağıda Uydur:Seçilen kağıdın ebadına göre proje çizilir. Bu fonksiyon aktif yapıldığında ölçek değeri geçersiz olur ve kalınlıklar çizilmez. Proje Ölçeği: Proje/Özellikler/Ölçek bölümünden verilen çalışma ölçeğidir. Bu butona basıldığında çalışma ölçeğine göre çizim alınır. Referans Rasterlar Çizilsin: Raster/Raster Aç işlemi ile ekrana yüklenen imajların çizilmesi için bu fonksiyon aktif yapılmalıdır. Refranslar Çizilsin: Bu fonksiyon aktif yapıldığında Refarans Yöneticisinde yer alan dosyalar çizilirler. Çerçeve Çiz:Boşluklar bölümünden verilen değerler kadar kağıdın üst,alt,sol ve sağ kenar boşlukları çizilir. Baskı Renkleri:Bu bölümde renkli,tek renkli(siyah) ya da gri skala seçeneklerinden birisi seçilir.Burada yapılan seçim doğrultusunda baskı yapılır. Taramalar Renkli:Bu fonksiyon işaretlendiğinde çoklu doğru ile kapatılmış alanlar renkli ve taralı olarak çizilirler. Yalnızca Taramalar:Bu fonksiyon seçildiğinde taramalar çizilir. Kalem Renklerini Kullan:Bu fonksiyon aktif ise ekranda yüklü olan projenin gerçek renkleri kullanılmaz.Tabakalardan verilen kalem numaralarına göre renk tanımlanır.Bu renk tanımlaması Çizdir/Kalemler sayfasından yapılır.

Çizdir (Print İşlemleri)/Süzgeç sayfasında yer alan fonksiyonlar nasıl ayarlanır
Çizdir/Süzgeç bölümünde aşağıdaki fonksiyonlar ayarlanabilir; Bu sayfada noktaların sembol boyları, nokta adları ve kot yazıları ile ilgili olarak ayarlar belirlenir. Sembol, nokta adı ve kotların çıkabilmesi için ilgili kutucuk aktif yapılmalıdır. Sembol bölümünde sembolleri çizdirilecek olan noktalar ve bunların sembol boyları belirlenir. Örneğin poligon ve nirengi noktaları için P.* + N.* yazılabilir. Nokta Adları bölümünde, isimleri çizimde çıkacak olan noktalar belirlenir. Örneğin poligon ve nirengi noktalarının isimlerinin çıkması isteniyorsa P.* + N.* yazılır ve yazı boyu verilir. Eğer bütün noktaların isimlerinin çizimde çıkması isteniyorsa * konulması yeterlidir. Burada girilen yazı boyu kadar çizimde yazı üretilecektir. Kotlar bölümünde, nokta kotlarının yazı olarak çıkması isteniyorsa, kotları yazdırılacak olan noktalar ve yazı boyları girilir. Poligon ve nirengiler için P.* + N.* yazılabilir. Bütün noktaların kotları yazdırılmak isteniyorsa * konulmalıdır.

Çizdir(Print İşlemleri)/Kalemler sayfasında yer alan fonksiyonlar nasıl ayarlanır
Bu bölümde,ekrandaki projeden ayrı olarak renkler tanımlanır ve kalınlıklar verilir. Bunun için; İlk olarak her tabaka için kalem numarası verilmelidir. Bu işlem Netcad/Tabakalar bölümünden yapılır. Çizdir/Kalemler bölümüne girilerek her bir tabaka için kalınlık ve renk tanımlanır. İlgili tabakanın Kalınlık kolonu çift kliklenir ve kalınlık değeri yazılır. Aynı tabakanın Renk kolonuna çift kliklenir ve çıkan paletten çizimde çıkması istenen renk seçilir. Burada tanımlanan renklerin çıkabilmesi için Çizdir/Kağıt sayfasında “Kalem Renklerini Kullan” aktif yapılmalıdır.

Print işlemlerinde önizleme nasıl yapılır?
Seçilen kağıda belirlenen ölçekte çizimin nasıl çıkacağını görebilmek için; Proje/Çizdir işlemine girilip gerekli kriterler belirlenir. Önizleme sayfasına geçilir. Burada bulunan Önizleme butonuna basılır. Grafik ekrana dönülür ve çizim penceresi uygun yere yerleştirilir. Önizleme penceresinde çizim görünecektir.

Bir alanın içinde kalan başka bir alan, sembol,yazı gibi objeler ezilmeden
Bu şekilde alan taraması yapmak için; Çiz/Tarama/Alan Taramaları işlemine girilir. Tarama tipi seçilir ve tarama aralıkları belirlenir. Diğer objeler fonksiyonu aktif yapılır. Tara butonuna basılır. Önce taranacak alanın içi gösterilir. Eğer çoklu doğru ise F3 fonksiyon tuşuna basıldıktan sonra çoklu doğrunun kenarı gösterilir. Daha sonra dikkate alınacak diğer objeler seçilmelidir. Bunlar taranacak alanın içinde başka bir alan,sembol ya da yazı olabilir. Fare sağ tuşa basıldığında seçilen objelerin üzerinden tarama geçmeyecektir.

Bina kenarları manuel olarak nasıl taranır?
Binaların her bir kenarını ayrı ayrı taramak için; Çiz/Tarama/Bina Kenar Taraması seçilir. Taramanın saçak uzunluğu, aralığı va açısı belirlenir. Grafik ekrana dönülür ve taranacak olan kenar gösterilir. Taramanın yönü kullanıcı tarafından belirlenir. Her bir kenar için işlem yapılır.

Paragraf şeklinde olan metinler nasıl yazılır ve yerleştirilir?
Çiz/Yazı/Paragraf Yaz işlemi ile yapılır. İşleme girildiğinde çıkan editörden istenilen metin yazılır. İstenildiğinde *.txt uzantılı başka dosyalar buraya yüklenebilir. Metinin yerleşeceği paragraf genişliği verilir. Yazı boyu girilir. Ekranda fare sol tuşa basıldığında metin farenin ucunda çıkacaktır. Uygun yere yerleştirilir.

Windows’un font kütüphanesinden Netcad/Font kütüphanesine nasıl font çevrilir
Bunu yapabilmek için; Genel/Font Çevir işlemine girilir. Font Seç butonu ile Windows font kütüphanesine girilir. Buradan istenilen font seçilir. Seçilen fontun Türkçe’yi desteklemesi gerekir. Bunun için Windows kütüphanesinde bulunan “Yazı” bölümünden Türkçe seçilmelidir. Font seçimi yapıldıktan sonra Çevir butonuna basılır ve bir isim verilerek Netcad/Font dizini altına saklanır. Genel/Font Çevir işleminden çıktıktan sonra ekranın altında bulunan Aktif Font butonu ile projeye eklenir.

Text Dosya Yükle işlemi ile ekrana nasıl text dosya yüklenir?
Herhangi bir Ascii editörde hazırlanmış olan text dosyalar ve Netcad’in ürettiği cks dosyalar bu işlem ile ekrana yapıştırılabilir. Bunun için; Çiz/Yazı/Text Dosya Yükle işlemine girilir. Çıkan tablodan yazı boyu ve satır aralıkları verilir. Ekrana yerleşecek olan txt dosya seçilir. Fare ile uygun bir yere yapıştırılır.

Çoklu Doğruya Çevir işlemi nasıl uygulanır?
Bu işlemin olabilmesi için sıralı ve birbirine bağlı olarak doğru ya da çoklu doğruların çizilmiş olması gerekir. Bunun için; Çiz/Yardımcı İşlemler/Çoklu Doğruya Çevir işlemine girilir. Bir parametre tablosu çıkacaktır. Bir parametre tablosu çıkacaktır. Buradan “Düz Hatları Otomatik Takip Et” seçili Çizgiler ayrım noktasına kadar takip edilir. “Tabaka Öncelikli Obje İzleme” aktif ise aynı tabakada olanlar öncelikli takip edilir. “Çoklu Doğruları Düz Takip Et” seçili ise,çoklu doğrular bütün olarak algılanır. “Aktif Tabaka ve Çizgi Tipini Al” seçili ise oluşacak yeni hat aktif tabaka ve hattipinde olur. “Üzerinden Geçen Objeleri Sil” seçili ise takip edilen hatlar silinecektir. İstenen parametreler verildikten sonra fare sol tuşuna basılarak ekrandaki hatlar seçilir. Takip edilen hatlar görsel olaral sarı renkte olurlar. Hattın durduğu yerden tekrar seçilir. İşlem sonunda fare sağ tuşuna basılır ve çoklu doğru kabul edilir.

Dizi Yarat/Kartezyen işlemi nasıl yapılır?
Bir objeyi belli bir sıra ve aralıkta yatay ve dikey yönde yerleştirmek için kullanılır. Bunun için; Çiz/Yardımcı İşlemler/Dizi Yarat işlemine girilir ve Kartezyen seçilir. Sağa ve yukarı yönde sayısı ve uzunluğu girilir. Eğer verilen uzunluk değerleri artı (+) ise sağa ve yukarı yöne doğru obje dizilecektir. Eğer verilen uzunluk değerleri eksi(-)ise sola ve aşağı yönde obje dizilecektir. Bu değerler verildikten sonra grafik ekrana dönülür ve obje seçilerek fare sağ tuşa basılır.

Dizi Yarat/Obje Üzerinde işlemi nasıl yapılır?
Bir objeyi referans olarak alınan başka bir obje üzerine belli aralıklarla dizme işlemidir. Bir elektrik direğini yol kenarlarına eşit aralıklarla yerleştirmek gibi.. Çiz/Yardımcı İşlemler/Dizi Yarat işlemine girilir ve Obje Üzerinde seçilir. Çıkan tablodan dizilme aralığı girilir. Eğer “Kopyala Döndürme” işaretli olursa obje, mevcut durumu ile dizilir. Eğer “Kopyala Döndür” işaretli olursa obje,referans objenin gidişine göre açı alır. Tablodan tamam ile çıkıldıktan sonra grafik ekrana dönülür. Dizilecek olan obje seçilir ve yakalama noktası belirlenir. Daha sonra üzerine dizileceği referans obje seçilir ve işlem tamamlanır.

Kutu Çiz işlemi nasıl yapılır?
Kutu,bir pafta indeksi olarak kullanılabileceği gibi değişik amaçlar için kenarlık olarak da kullanılabilir. Kutu oluşturmak için; Çiz/Yardımcı İşlemler/Kutu Çiz işlemine girilir. Grafik ekran üzerine çapraz köşeler seçilerek dörtgen çizilir. Çıkan tablodan kutu genişlik değerleri, adı ve açısı girilir. Tamam ile işlem sonlandırılır. Bu işlem manuel paftalandırma yapmak için kullanılabilir.

Yatay Ölçülendirme nasıl yapılır?
İki nokta arasında yatay eksene (Y) göre ölçülendirme yapmak için kullanılır. Bunun için; Çiz/Ölçü/Yatay Ölçülendir işlemine girilir. Grafik ekrana dönülür. Ölçüsü alınacak iki nokta sırayla seçilir. Bunu seçerken yakalama modları kullanılır. 2.nokta seçildikten sonra farenin ucuna ölçülendirme çizgileri ve ölçü değeri çıkacaktır. Uygun bir yere çekilerek yerleştirilir. Oluşan yeni objeler OLCU_YATAY tabakasına atılırlar.

Referans menü nasıl kullanılır?

Bir işlemi,referans komut ile yapmayı sağlar. Bunu yapmak için; Yapılmak istenen işlem girilir. Girilen işleme referans belirtilmesi gereken bir durum olduğunda klavyeden Space Bar’a (boşluk tuşu) basılır ve bir menü çıkar. Bu menüde bir takım referans komutlar yer almaktadır. dy/dx: İşlemin x ve y doğrultusuna göre verilecek uzunluk refenslarına göre yapılmasını sağlar. İşleme girildiğinde X ve Y doğrultuları için mesafe değerleri girilir.  Eğer sadece tek tarafa doğru bir değer kullanılacaksa diğeri sıfır yazılabilir.  d/alfa: İşlemin bir mesafe ve açı doğrultusuna göre yapılmasını sağlar.
Dik: Bir objeye dik atılmasını sağlar.
Teğet:Daireye teğet düşülmesini sağlar.
En Yakın Nokta: Kursor ile objenin seçilen noktasına işlem yapılmasını sağlar.
Nokta Adı:İşlemlerin nokta adlarına göre yapılmasını sağlar.Örneğin nokta adı 100 ile 150 arasında olanları seçmek için 100..150 yazılır.Bu noktalar otomatik olarak seçilerek işleme gireceklerdir.
Dik Çık: Bir objenin son noktasına göre dik çıkılmasını sağlar.
2 Noktalı Kesişim:2 Noktaya göre alınan mesafelerin kesişim noktalarına göre işlem yapılmasını sağlar.İşleme girildiğinde 1. ve 2. noktalara olan mesafe değerleri girilir ve ekranda kesişim noktası kullanıcı tarafından seçilir.
Kesişim:Belirlenen 4 noktanın kesişim yerine işlem yapılmasını sağlar.
Dik Ayak-Dik Boy: Bir doğrultuya göre alınan dik ayak-dik boy değerlerine göre işlem yapılmasını sağlar.
Eğim/Mesafe:Belli bir eğim değeri ile gidilecek olan mesafeye göre işlem yapılması sağlanır.
Referans nokta: İşlem yapılacak olan noktanın referansını değiştirmek için kullanılır.
Layer/Tabaka:Grafik ekrandan seçilen bir objenin tabakası ve hattipi özelliklerini kullanmak için bu işlem yapılır.
XYZ: Verilen koordinat ve kot değerleine göre işlem yapılmasını sağlar.
SON:En son seçilen noktaya ulaşılması sağlanır.

Önemli; Bu içeriği kısmen yayınlamak istiyorsanız, içeriğin linkini TIKLAYINIZ ibaresi ile link vererek yayınlayabilirsiniz. Link belirtmeden yayınlanması yasaktır.

 

 
BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM
  1. Abdullah dedi ki:

    Netcadde ik i noktadan raster nasıl donusum yapılır.elimde kanal projesi var ama koordinatları yok bunu nasıl Kadastro paftasina cakistiriim lütfen bilgilendirin