2019 Yılı Lihkab Ücretleri Yayımlandı

01.01.2019
2019 Yılı Lihkab Ücretleri Yayımlandı

2020 Yılı LİHKAB (Lisanslı harita kadastro büroları) Ücretleri için TIKLAYINIZ

Açıklamada; 5368 sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanunun 8 inci maddesinin 3 üncü fıkrası “Hizmet ile ilgili ücret tarifeleri, her yıl harita kadastro mühendisleri odasının görüşü alınmak suretiyle Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenir.” hükmü gereğince 31.12.2018 tarihli ve 4338707 sayılı Makam Olur’u ile güncellenen 2019 yılı Hizmet Ücretleri Tarifesi ekte sunulmuştur. İfadelerine yer verildi.

2020 yılı LİHKAB ücretleri PDF

Açıklamalar:

1- Maktu: Katsayı uygulamasına bakılmaksızın.

2- Ücretlere KDV dâhildir.

3- Ücretler yeni ücret tarifesi yayınlanıncaya kadar geçerlidir.

4- Birbirine bitişik ve aynı malike ait parsellerin aplikasyon taleplerinde; parsellerin tek aplikasyon krokisinde gösterilmesi şartıyla parsellerin toplam yüzölçümleri üzerinden ücret tahakkuk ettirilir.

5- Maktu ücretler hariç hesaplanacak hizmet ücretleri 317 TL’den az olamaz.

6- Teknik rapor, düzeltmeye konu blok veya ana taşınmazın tamamı için bir defaya mahsus hazırlanacak olup hizmet bedeli hesaplanırken tüm bağımsız bölümlerin düzeltmeye konu olduğu dikkate alınacaktır.

7- Yapısız iken yapılı hale gelen cins değişikliklerinde parselde birden fazla bina bulunması durumunda en büyük taban alanına sahip bina için ücret hesaplanır diğer binalardan maktu ücret alınır.

8- Röperli Kroki ücreti hesaplanırken aplikasyon bedelindeki ücrete ek olarak parsel üzerindeki her bina için maktu 263 TL ilave ücret tahakkuk ettirilir.

Diğer Hususlar:

a- Belediye ve mücavir alan içinde kalan ve henüz imar uygulaması yapılmamış kadastro parsellerinden imar parseli için hesaplanan hizmet bedelinin 2/3 ü tahsil edilir.

b- Belediye ve mücavir alan dışında kalan kadastro parsellerinden imar parseli için hesaplanan hizmet bedelinin 1/3 ü tahsil edilir.

c- Ulaşım gideri işverene aittir. İşverenin ulaşım için aracı temin etmesi durumunda işverenden ayrıca ulaşım gideri ücreti alınmayacaktır.

d- İş yapımı için gerekli her türlü malzeme lisanslı bürolara aittir.

  • Maktu: Hizmet grubu ve yöresel katsayıya bakılmaksızın.
  • (c) bendinin uygulanmasında “0,15 x km x yakıt Lt fiyatı” formülü kullanılacaktır.
  • Taşınmaz malın bağ, bahçe, tarla vb. vasıfta iken, arsa, fındıklık, zeytinlik, sera.. vb. vasıflara dönüştürülmesi veya tersi işlem taleplerinde; ilgili kamu kuruluşundan verilmiş yazı ya da rapora dayanılarak tescil bildirimi düzenlenmek suretiyle vasıfdeğişikliği yapılır. Ayrıca araziye gidilmesi gerekli ise parselin yer gösterme ücreti ilave olarak tahakkuk ettirilir.
  • İmar Barışı kapsamında Zemin Tespit Tutanağı Hazırlama işlemlerinde; il katsayısı, belediye ve mücavir alan içinde kalan ve henüz imar uygulaması yapılmamış kadastro parseli katsayısı, belediye ve mücavir alan dışında kalan kadastro parseli katsayısı uygulanmayacaktır.

İş Süreleri :

Lisanslı bürolar, mevzuatına uygun olarak talep edilen işleri talep sırasına göre, Genel Müdürlükçe kadastro müdürlükleri için belirlenmiş Kamu Hizmet Standartları Tablosunda belirtilen sürelerde sonuçlandırmak zorundadırlar.

Resmi kurum ve kuruluşlarla yapılacak yazışmalardan kaynaklanan süre uzamaları bu süreye dâhil değildir.

Süresi içinde tamamlanmayan işler için lisanslı mühendis tarafından hazırlanan ve gecikme sebebini açıklayan bir rapor düzenlenir ve iş sahibine bildirilir. Ayrıca dosyasında muhafaza edilir.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM
  1. Anonim dedi ki:

    bitişik olan 2 parselimin aplikasyonunu yapmak istiyorum , fakat parsellerden birinin cinsi arsa diğerinin cinsi ise tarla ücret neye göre hesaplanacak