Yapı Yönetmelikleri

İdeal Bir Dairede Kat Yüksekliği Kaç Olmalıdır ? Bir çok...
26.12.2019
0
18. Madde yasası veya uygulaması; Kısaca, belediye ve mücavir alan...
14.11.2019
1
Enerji Kimlik Belgesi Nedir ? 5627 sayılı enerji verimliliği kanunu...
23.10.2019
0
Yapı sınıfı; İnsanoğlu için en temel ihtiyaçların başında yapılar gelir....
17.10.2019
0
Taze beton numune alma yönetmeliği değişti Yapı Denetimi Hakkında Kanun...
18.12.2018
0
İskan Sınırı Ne Demektir ? Cevap Sorunun İçerisindedir. İskan Sınırı;...
19.11.2018
0
Bedelsiz Yola Terk Ne Demektir ? Öncelikle yola terk ne...
25.10.2018
1
İmar barışı kapsamında, yola ve parka tecavüzlü yapılar kat mülkiyeti...
17.10.2018
0
İnkişaf, diğer adı ile gelişme alanı ne demektir ? İnkişaf;...
24.09.2018
0
Eğitim Tesisleri Alanı Nedir ? Okul öncesi, ilk ve orta...
08.09.2018
0
Basit Tamir ve Tadilat Nedir ? Yapılarda esaslı tadilat kapsamında...
08.09.2018
0
Otopark Yönetmeliği 15 Eylül’de Yürürlüğe Girecek ! Yürürlük başlangıç tarihi...
07.09.2018
0
Kuranglez Ne Demektir ? Kuranglez; Parsel sınırı içinde, binaya bitişik...
31.08.2018
0
Binalarda Atrium Ne Demektir ? Atrium ; İki veya daha...
31.08.2018
0
Zemin Tespit Tutanağı Nedir ? Bilindiği üzere İmar barışı iki...
02.08.2018
4
Avan Proje Nedir ? Avan Proje; ingilizce “Preliminary Estimate Project” yani...
04.02.2018
0
Yapı denetim firmalarını Bakanlık belirleyecek Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet...
05.01.2018
0
ADERANS : Yapışma, bağlanma ABSORBSİYON : Emme, absorbe etme AGREGA : Kum, çakıl, kırmataş gibi yapı...
04.12.2017
0
1 Ekim 2017 tarihinden itibaren geçerli olan Yönetmelik gereğince 22...
23.11.2017
0
Kamu yararını düşünüldüğü durumlarda, kişilere ait olan taşınmazlara ücreti mukabilinde...
21.11.2017
2
Tapu kadastro müdürlüğünde cinsi “arsa” olan tapu, iskan ruhsatını aldıktan...
17.11.2017
0
Tüm iş verenler, müteahhitler şüphesiz ki  hayallerini gerçeğe dönüştürebilecek bir...
11.11.2017
1
Mevzi imar planı, mevcut planın yerleşmiş nüfüsa yetersiz kalması yada...
12.03.2017
0
Karayolu drenajı Yüzeysel drenaj yapıları Yüzeyaltı drenaj yapıları olmak üzere...
24.02.2017
0
Yol enkesiti karayolu kapasitesini ve güvenliğini etkileyen önemli bir eleman...
10.02.2017
0
5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü’nün Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun...
09.02.2017
0
Anayasada yer alır, geniş bir prosedür olduğu için kanunu da...
07.02.2017
0
İmar planına itiraz , süreleri bakımından çok kritik ve malesef...
22.12.2016
0
Ayrık nizam yapılaşma şartı imar durum belgesinde A harfi ile...
15.12.2016
0
Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanununun 48.maddesi hükümlerine...
13.12.2016
0
Belediye’ye terk edilem taşınmaz sahiplerinin bedelli ya da bedelsiz bir...
12.12.2016
2
Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Uzatıldı....
08.12.2016
0
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun belediyenin yetkileri ve imtiyazlarını düzenleyen 15/h...
07.12.2016
0
5393 sayılı Kanunun 18/ e maddesinde, ”Taşınmaz mal alımına, satımına,...
07.12.2016
0
Çevre ve şehircilik bakanlığından yeni hizmet. Csb tüm mevzuatı internet...
05.12.2016
0
Resen İfraz Ne Demektir ? Resen kelime anlamı olarak “kendiliğinde,...
29.11.2016
0
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, inşaat sektöründe önemli sıkıntılara yol...
26.11.2016
0
Bakanlık gerekli görülen hallerde, kamu yapıları ile ilgili imar planı...
17.05.2016
0
Belediye ve mücavir alan sınırları içinde; belediye meclislerince aynen veya...
15.05.2016
0
Ülke ve varsa bölge planı kararlarına uygun olarak konut, sanayi,...
13.05.2016
0
12