Kategori: Yapı Yönetmelikleri

İdeal Bir Dairede Kat Yüksekliği Kaç Olmalıdır ? Bir çok...
26.12.2019
18. Madde yasası veya uygulaması; Kısaca, belediye ve mücavir alan...
14.11.2019
Enerji Kimlik Belgesi Nedir ? 5627 sayılı enerji verimliliği kanunu...
23.10.2019
Yapı sınıfı; İnsanoğlu için en temel ihtiyaçların başında yapılar gelir....
17.10.2019
Taze beton numune alma yönetmeliği değişti Yapı Denetimi Hakkında Kanun...
18.12.2018
İskan Sınırı Ne Demektir ? Cevap Sorunun İçerisindedir. İskan Sınırı;...
19.11.2018
Bedelsiz Yola Terk Ne Demektir ? Öncelikle yola terk ne...
25.10.2018
İmar barışı kapsamında, yola ve parka tecavüzlü yapılar kat mülkiyeti...
17.10.2018
İnkişaf, diğer adı ile gelişme alanı ne demektir ? İnkişaf;...
24.09.2018
Eğitim Tesisleri Alanı Nedir ? Okul öncesi, ilk ve orta...
08.09.2018
Basit Tamir ve Tadilat Nedir ? Yapılarda esaslı tadilat kapsamında...
08.09.2018
Otopark Yönetmeliği 15 Eylül’de Yürürlüğe Girecek ! Yürürlük başlangıç tarihi...
07.09.2018
Kuranglez Ne Demektir ? Kuranglez; Parsel sınırı içinde, binaya bitişik...
31.08.2018
Binalarda Atrium Ne Demektir ? Atrium ; İki veya daha...
31.08.2018
Zemin Tespit Tutanağı Nedir ? Bilindiği üzere İmar barışı iki...
02.08.2018
Avan Proje Nedir ? Avan Proje; ingilizce “Preliminary Estimate Project” yani...
04.02.2018
Yapı denetim firmalarını Bakanlık belirleyecek Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet...
05.01.2018
ADERANS : Yapışma, bağlanma ABSORBSİYON : Emme, absorbe etme AGREGA : Kum, çakıl, kırmataş gibi yapı...
04.12.2017
1 Ekim 2017 tarihinden itibaren geçerli olan Yönetmelik gereğince 22...
23.11.2017
Kamu yararını düşünüldüğü durumlarda, kişilere ait olan taşınmazlara ücreti mukabilinde...
21.11.2017
Tapu kadastro müdürlüğünde cinsi “arsa” olan tapu, iskan ruhsatını aldıktan...
17.11.2017
Tüm iş verenler, müteahhitler şüphesiz ki  hayallerini gerçeğe dönüştürebilecek bir...
11.11.2017
Mevzi imar planı, mevcut planın yerleşmiş nüfüsa yetersiz kalması yada...
12.03.2017
Karayolu drenajı Yüzeysel drenaj yapıları Yüzeyaltı drenaj yapıları olmak üzere...
24.02.2017
Yol enkesiti karayolu kapasitesini ve güvenliğini etkileyen önemli bir eleman...
10.02.2017
5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü’nün Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun...
09.02.2017
Anayasada yer alır, geniş bir prosedür olduğu için kanunu da...
07.02.2017
İmar planına itiraz , süreleri bakımından çok kritik ve malesef...
22.12.2016
Ayrık nizam yapılaşma şartı imar durum belgesinde A harfi ile...
15.12.2016
Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanununun 48.maddesi hükümlerine...
13.12.2016
Belediye’ye terk edilem taşınmaz sahiplerinin bedelli ya da bedelsiz bir...
12.12.2016
Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Uzatıldı....
08.12.2016
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun belediyenin yetkileri ve imtiyazlarını düzenleyen 15/h...
07.12.2016
5393 sayılı Kanunun 18/ e maddesinde, ”Taşınmaz mal alımına, satımına,...
07.12.2016
Çevre ve şehircilik bakanlığından yeni hizmet. Csb tüm mevzuatı internet...
05.12.2016
Resen İfraz Ne Demektir ? Resen kelime anlamı olarak “kendiliğinde,...
29.11.2016
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, inşaat sektöründe önemli sıkıntılara yol...
26.11.2016
Bakanlık gerekli görülen hallerde, kamu yapıları ile ilgili imar planı...
17.05.2016
Belediye ve mücavir alan sınırları içinde; belediye meclislerince aynen veya...
15.05.2016
Ülke ve varsa bölge planı kararlarına uygun olarak konut, sanayi,...
13.05.2016
12