Kategori: İmar ve Planlama

İmar Planı (kadasto) yolu nasıl açılır? İmar kanunlarına göre imar...
21.11.2018
Mekansal Strateji Nedir ? Mekansal Strateji Planı ; Ülke kalkınma...
06.11.2018
Tevhit İşlemi Nedir ? Tevhit; birden fazla parsellerin birleştirilme işlemine...
06.10.2018
Mevzi imar planı, mevcut planın yerleşmiş nüfüsa yetersiz kalması yada...
12.03.2017
Türkiye kadastrosunda yukarıda değinilen ada sistemi pafta bölümleme ve adlandırma...
23.02.2017
Danışmanlığını Prof. Dr. Oğuz SANCAKDAR bey’in yapmış olduğu, Canbulut ŞAŞMAZ...
23.01.2017
Anayasamızın 127.maddesi yerinden yönetim ilkesine uygun olarak yerel halkın ortak...
21.01.2017
– İlgili teklif dilekçe (gerekçe) (Hisseli ise tüm hissedarların muvafakatı)...
10.01.2017
İmar kanunu ve uygulamaları ile ilgili CSB’nin hazırladığı pdf dökümanını indirebilirsiniz....
22.12.2016
Köy yerleşik alanı ve civarı sınırı içinde kalan plansız alanlarda...
16.12.2016
Belediye’ye terk edilem taşınmaz sahiplerinin bedelli ya da bedelsiz bir...
12.12.2016
5393 sayılı Kanunun 18/ e maddesinde, ”Taşınmaz mal alımına, satımına,...
07.12.2016
İmar planlarına karşı açılacak davalarda planı yapan ve onaylayan kurumda...
05.12.2016
Parselasyon Nedir ? Parselasyon planı, yasal düzenlemelere ve imar planına...
30.11.2016
Resen İfraz Ne Demektir ? Resen kelime anlamı olarak “kendiliğinde,...
29.11.2016
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, inşaat sektöründe önemli sıkıntılara yol...
26.11.2016
Yayalar Mahallesi içerisinde yer alan 50 hektar büyüklüğündeki Yayalar 5....
26.11.2016
Bakanlık gerekli görülen hallerde, kamu yapıları ile ilgili imar planı...
17.05.2016
Belediye ve mücavir alan sınırları içinde; belediye meclislerince aynen veya...
15.05.2016
Ülke ve varsa bölge planı kararlarına uygun olarak konut, sanayi,...
13.05.2016
Arsalar kullanım amaçlarına göre sınıflandırılıyor. Bu doğrultuda ticari imarlı arsa ne...
16.04.2016
İmar Tadilat Projesi Nedir ? Onaylı halihazırdaki haritalar üzerinde ve...
07.02.2016
Karayollari Çekme Mesafesi Geri çekme mesafesi, yapı ve tesislerle cephe...
07.02.2016
T.A.K.S: İmar planı üzerinde yazılı taban alanı katsayısı o imar...
07.02.2016
Drone ile Haritalama I Harita Mühendisliği I İnşaat Mühendisliği I İnşaat Sektörü I Emlak Sektörü I Netcad I Autocad I Autocad Civil 3D