Kategori: İmar ve Planlama

Tevhit İşlemi Nedir ? Tevhit; birden fazla parsellerin birleştirilme işlemine...
Mevzi imar planı, mevcut planın yerleşmiş nüfüsa yetersiz kalması yada...
Türkiye kadastrosunda yukarıda değinilen ada sistemi pafta bölümleme ve adlandırma...
Danışmanlığını Prof. Dr. Oğuz SANCAKDAR bey’in yapmış olduğu, Canbulut ŞAŞMAZ...
Anayasamızın 127.maddesi yerinden yönetim ilkesine uygun olarak yerel halkın ortak...
– İlgili teklif dilekçe (gerekçe) (Hisseli ise tüm hissedarların muvafakatı)...
İmar kanunu ve uygulamaları ile ilgili CSB’nin hazırladığı pdf dökümanını indirebilirsiniz....
Köy yerleşik alanı ve civarı sınırı içinde kalan plansız alanlarda...
Belediye’ye terk edilem taşınmaz sahiplerinin bedelli ya da bedelsiz bir...
5393 sayılı Kanunun 18/ e maddesinde, ”Taşınmaz mal alımına, satımına,...
İmar planlarına karşı açılacak davalarda planı yapan ve onaylayan kurumda...
Parselasyon Nedir ? Parselasyon planı, yasal düzenlemelere ve imar planına...
Resen İfraz Ne Demektir ? Resen kelime anlamı olarak “kendiliğinde,...
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, inşaat sektöründe önemli sıkıntılara yol...
Yayalar Mahallesi içerisinde yer alan 50 hektar büyüklüğündeki Yayalar 5....
Bakanlık gerekli görülen hallerde, kamu yapıları ile ilgili imar planı...
Belediye ve mücavir alan sınırları içinde; belediye meclislerince aynen veya...
Ülke ve varsa bölge planı kararlarına uygun olarak konut, sanayi,...
Arsalar kullanım amaçlarına göre sınıflandırılıyor. Bu doğrultuda ticari imarlı arsa ne...
İmar Tadilat Projesi Nedir ? Onaylı halihazırdaki haritalar üzerinde ve...
Karayollari Çekme Mesafesi Geri çekme mesafesi, yapı ve tesislerle cephe...
T.A.K.S: İmar planı üzerinde yazılı taban alanı katsayısı o imar...
Drone ile Haritalama I Harita Mühendisliği I İnşaat Mühendisliği I İnşaat Sektörü I Emlak Sektörü I Netcad I Autocad I Autocad Civil 3D