İmar ve Planlama

İmar planı tadilatı; Mevcut nazım veya uygulama imar planı ihtiyaçlara...
21.10.2019
0
Parsellerde Yapılanma Şartları; Bir parselin; Kanun, uygulama imar planı, plan...
19.10.2019
0
İmar durumu; Parsel bilgileri ve kullanım şeklini, plan durumunu, ön...
11.10.2019
0
Şehir Planı kalkınma ve büyümenin belirlenmesine yardımcı olacak ve projelerin...
04.10.2019
0
İskan Sorgulama Nasıl Yapılır ? Daire alacak vatandaşlar için en...
18.03.2019
1
İmar planı askıda ne demektir ? Çevre düzeni planı sınırları,...
05.03.2019
0
Plan notu nedir?  Yapı şartının temel ve net kaynağı plan...
05.03.2019
0
Çekme Mesafesi Nasıl Hesaplanır ? Çekme mesafesi nedir ? Yapı yaklaşma...
04.03.2019
0
Günü Birlik Tesis Alanı Ne Demektir 3621/3830 sayılı Kanununun 8....
04.03.2019
0
Bütünleşik Kıyı Alanları Planı Nedir ? Bütünleşik Kıyı Alanları Planı;...
09.01.2019
0
1/5000 İmar Uygulama Plan Nedir ? 1/5000 nazım imar planı;...
04.01.2019
0
1/1000 İmar Uygulama Planı Nedir ? 1/1000 uygulama imar planı...
03.01.2019
0
İmar Planı (kadasto) yolu nasıl açılır? İmar kanunlarına göre imar...
21.11.2018
0
Mekansal Strateji Nedir ? Mekansal Strateji Planı ; Ülke kalkınma...
06.11.2018
0
Tevhit İşlemi Nedir ? Tevhit; birden fazla parsellerin birleştirilme işlemine...
06.10.2018
0
Mevzi imar planı, mevcut planın yerleşmiş nüfüsa yetersiz kalması yada...
12.03.2017
0
– İlgili teklif dilekçe (gerekçe) (Hisseli ise tüm hissedarların muvafakatı)...
10.01.2017
0
Köy yerleşik alanı ve civarı sınırı içinde kalan plansız alanlarda...
16.12.2016
0
Belediye’ye terk edilem taşınmaz sahiplerinin bedelli ya da bedelsiz bir...
12.12.2016
2
5393 sayılı Kanunun 18/ e maddesinde, ”Taşınmaz mal alımına, satımına,...
07.12.2016
0
İmar planlarına karşı açılacak davalarda planı yapan ve onaylayan kurumda...
05.12.2016
0
Parselasyon Nedir ? Parselasyon planı, yasal düzenlemelere ve imar planına...
30.11.2016
0
Resen İfraz Ne Demektir ? Resen kelime anlamı olarak “kendiliğinde,...
29.11.2016
0
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, inşaat sektöründe önemli sıkıntılara yol...
26.11.2016
0
Yayalar Mahallesi içerisinde yer alan 50 hektar büyüklüğündeki Yayalar 5....
26.11.2016
0
Bakanlık gerekli görülen hallerde, kamu yapıları ile ilgili imar planı...
17.05.2016
0
Belediye ve mücavir alan sınırları içinde; belediye meclislerince aynen veya...
15.05.2016
0
Ülke ve varsa bölge planı kararlarına uygun olarak konut, sanayi,...
13.05.2016
0
Arsalar kullanım amaçlarına göre sınıflandırılıyor. Bu doğrultuda ticari imarlı arsa ne...
16.04.2016
0
İmar Tadilat Projesi Nedir ? Onaylı halihazırdaki haritalar üzerinde ve...
07.02.2016
1
Karayollari Çekme Mesafesi Geri çekme mesafesi, yapı ve tesislerle cephe...
07.02.2016
0
T.A.K.S: İmar planı üzerinde yazılı taban alanı katsayısı o imar...
07.02.2016
0