Kategori: İmar ve Planlama

İmar planı tadilatı; Mevcut nazım veya uygulama imar planı ihtiyaçlara...
21.10.2019
Parsellerde Yapılanma Şartları; Bir parselin; Kanun, uygulama imar planı, plan...
19.10.2019
İmar durumu; Parsel bilgileri ve kullanım şeklini, plan durumunu, ön...
11.10.2019
Şehir Planı kalkınma ve büyümenin belirlenmesine yardımcı olacak ve projelerin...
04.10.2019
İskan Sorgulama Nasıl Yapılır ? Daire alacak vatandaşlar için en...
18.03.2019
İmar planı askıda ne demektir ? Çevre düzeni planı sınırları,...
05.03.2019
Plan notu nedir?  Yapı şartının temel ve net kaynağı plan...
05.03.2019
Çekme Mesafesi Nasıl Hesaplanır ? Çekme mesafesi nedir ? Yapı yaklaşma...
04.03.2019
Günü Birlik Tesis Alanı Ne Demektir 3621/3830 sayılı Kanununun 8....
04.03.2019
Bütünleşik Kıyı Alanları Planı Nedir ? Bütünleşik Kıyı Alanları Planı;...
09.01.2019
1/5000 İmar Uygulama Plan Nedir ? 1/5000 nazım imar planı;...
04.01.2019
1/1000 İmar Uygulama Planı Nedir ? 1/1000 uygulama imar planı...
03.01.2019
İmar Planı (kadasto) yolu nasıl açılır? İmar kanunlarına göre imar...
21.11.2018
Mekansal Strateji Nedir ? Mekansal Strateji Planı ; Ülke kalkınma...
06.11.2018
Tevhit İşlemi Nedir ? Tevhit; birden fazla parsellerin birleştirilme işlemine...
06.10.2018
Mevzi imar planı, mevcut planın yerleşmiş nüfüsa yetersiz kalması yada...
12.03.2017
– İlgili teklif dilekçe (gerekçe) (Hisseli ise tüm hissedarların muvafakatı)...
10.01.2017
Köy yerleşik alanı ve civarı sınırı içinde kalan plansız alanlarda...
16.12.2016
Belediye’ye terk edilem taşınmaz sahiplerinin bedelli ya da bedelsiz bir...
12.12.2016
5393 sayılı Kanunun 18/ e maddesinde, ”Taşınmaz mal alımına, satımına,...
07.12.2016
İmar planlarına karşı açılacak davalarda planı yapan ve onaylayan kurumda...
05.12.2016
Parselasyon Nedir ? Parselasyon planı, yasal düzenlemelere ve imar planına...
30.11.2016
Resen İfraz Ne Demektir ? Resen kelime anlamı olarak “kendiliğinde,...
29.11.2016
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, inşaat sektöründe önemli sıkıntılara yol...
26.11.2016
Yayalar Mahallesi içerisinde yer alan 50 hektar büyüklüğündeki Yayalar 5....
26.11.2016
Bakanlık gerekli görülen hallerde, kamu yapıları ile ilgili imar planı...
17.05.2016
Belediye ve mücavir alan sınırları içinde; belediye meclislerince aynen veya...
15.05.2016
Ülke ve varsa bölge planı kararlarına uygun olarak konut, sanayi,...
13.05.2016
Arsalar kullanım amaçlarına göre sınıflandırılıyor. Bu doğrultuda ticari imarlı arsa ne...
16.04.2016
İmar Tadilat Projesi Nedir ? Onaylı halihazırdaki haritalar üzerinde ve...
07.02.2016
Karayollari Çekme Mesafesi Geri çekme mesafesi, yapı ve tesislerle cephe...
07.02.2016
T.A.K.S: İmar planı üzerinde yazılı taban alanı katsayısı o imar...
07.02.2016