Kategori: Harita İşlemleri

Tevhit İşlemi Nedir ? Tevhit; birden fazla parsellerin birleştirilme işlemine...
Yola terk işlemi nedir ? Yola terk işlemi nasıl yapılır...
İnşaat İstikamet Rölevesi Nedir ? İstikamet rölevesi; İnşaat projesine başlamadan...
İstanbul İlçe Belediyeleri Keos ve Kent Rehberi Bu haberde…. Tapu...
Hafriyat Hesabı Nasıl Yapılır ? Hafriyat hesabı, hafriyat metrajı, yani...
Kadastro Çap Örneği Nedir ? Tapuya tescil edilmiş, kadastro paftası...
Uzun müddet saklanacak, tamamlayıcı çizimler yapılacak veya sınır tesbitlerine ait...
2018 yılı Lihkab ücretleri açıklandı. Açıklamalar: 1-Maktu: Katsayı uygulamasına bakılmaksızın....
2018 yılı 2. dönem birim fiyatları yayınlanmıştır     Harita...
Haritacılık çok geniş alanlarda farklı yöntemler ile icra edilebilir. Belirli...
Klasik harita üretim sistemleri bugün çizgi-harita adını verdiğimiz haritaları üretiyordu....
Bu Liste Devlet Teşkilatı Veri Tabanından alınan bilgilere göre oluşturulmuştur....
Eş yükseklik eğrisi nedir ? Sırt ve vadi kavramları ne...
Anayasada yer alır, geniş bir prosedür olduğu için kanunu da...
Odamızın ve üyelerimizin haklarını korumak, haksız rekabeti önlemek amacıyla, mesleki...
  2018 YILI LİHKAB ÜCRETLERİ İÇİN TIKLAYIN      ...
  HKMO 2018 1.dönem birim fiyatları listesi      ...
Harita mühendisiliği, jeodezi, fotoğrametri, kartoğrafya, uzaktan algılama, coğrafi bilgi sistemi,...
Parselasyon Nedir ? Parselasyon planı, yasal düzenlemelere ve imar planına...
Resen İfraz Ne Demektir ? Resen kelime anlamı olarak “kendiliğinde,...
Kot kesit rölevesi, imar parselinde yapılacak binanın, proje mükellifince hazırlanacak...
İmar hududu içinde bulunan binalı veya binasız arsa ve arazileri...
Haritaya baktığınızda bölgeyi üçboyutlu zihninizde oluşturabilmeniz en önemli noktadır.
Ölçek Nedir ? Ölçek Çeşitleri Nelerdir ?  Çizimi yapılacak olan...
imar durum belgesi kaç yıl geçerli Arsa üzerindeki yapılaşmaya dair...
Lihkap nedir ? Ne iş yapar ? LİHKAB, Lisanslı Harita...
Aplikasyon Krokisi Nedir ? Aplikasyon krokisi lihkab tarafından verilir. Vaziyet...
İSKAN RAPORU NEDİR? Ruhsatlı binalar için ruhsat ve eklerine uygun...
Master plan nedir? Master plan, kelime anlamı olarak “Temel plan”...
Harita Türleri Bir kentin imar planının çıkarılması, karayolu, demiryolu ya...
Cins Değişikliği nedir? Nasıl yapılır? Bir taşınmazın cinsinin yapısız iken...
Kontur Gabari nedir? Mevcut bir binanın parsel üzerindeki zemin oturumunun,...
ÇED raporu nedir ? Çed;  Çevresel Etki Değerlendirmesi kelimelerinin baş harflerinden oluşmaktadır....
Nazım İmar Planı; onaylı halihazır haritalar üzerine varsa kadastral durumu...
Rölöve orjinali Fransızce bir kelime olup Rölöve, bir yapının, kent...
Dolgu nedir ? Yol inşaatlarında: yol gabarisinin, proje düşey hat (kırmızı...
1990’lı yıllarda RTK tekniğinin ortaya çıkması ve bu uygulamalardan elde...
Hafriyatçilar için miktar kübaj hesabi Hafriyat işleri yapanlar icin en...
Drone ile Haritalama I Harita Mühendisliği I İnşaat Mühendisliği I İnşaat Sektörü I Emlak Sektörü I Netcad I Autocad I Autocad Civil 3D