Kategori: Harita Mühendisliği

Tevhit İşlemi Nedir ? Tevhit; birden fazla parsellerin birleştirilme işlemine...
Harita Terimleri Sözlüğü PDF Bir haritacı , ister arazi, ister yollar, isterse...
Kırmızı Kot ve Siyah Kot Ne Demektir ? Kırmızı Kot...
Hafriyat Hesabı Nasıl Yapılır ? Hafriyat hesabı, hafriyat metrajı, yani...
Arazi Ölçümünün Önemi Nedir ? Arazi Ölçümü Nasıl Yapılır ?...
Jeolojik Haritada Kullanılan Simgeler Nelerdir ? Jeolojik harita ; Yeryüzünün...
Kartografya,  harita ve harita benzeri gösterimleri üretmek amacıyla uygulanan, gerekli tüm...
Uzaktan algılamanın temel kavramları ve jeolojideki uygulama alanları Uzaktan algılama,...
Öğrencilerin arazi çalışmalarında kullanmaları gereken ölçme ekipmanlarının tanıtılması, ekipmanların kullanım...
Haritacılık çok geniş alanlarda farklı yöntemler ile icra edilebilir. Belirli...
1/1 ölçek hesabı nasıl yapılır? 1/1 ölçek: Çizilecek gerçek ölçünün...
Kesir ölçek nedir? Haritadaki küçültme oranının bayağı kesirle ifade edilmesidir....
Mevzi imar planı, mevcut planın yerleşmiş nüfüsa yetersiz kalması yada...
Trafik Kazaları  ve Suç Anlarının 3 Boyutlu Olarak Bilgisayar Ortamında...
Genel anlamda proje bir amacı gerçekleştirmeye yönelmiş, başlangıcı ve bitimi...
Batimetrik ölçüm, göl, akarsular, nehirler ve okyanuslar da dahil olmak...
Transit sistemi 1960 lı yıllarda yeryüzünden yaklaşık 1100 km yükseklikte...
Bir inşaat geliştirme projesi yada çevresel çalışma gerektiren projeler için,...
Fotogrametri harita üretimi dışında pek çok başka alanlarda da yoğun...
Sayısal görüntü elde etme, işleme ve ilgili çıktıyı almak son...
Türkiye kadastrosunda yukarıda değinilen ada sistemi pafta bölümleme ve adlandırma...
Rölöve çalışması korumanın temelini teşkil eder.  Çünkü hazırlanan rölöve çalışması;...
JEODEZİ_1  ELİPSOİD 1 1_Coğr.Koord. ile Mer.Elipsdeki Nok.Koordinatlarının Bulunması 2_İndirg.Enlemle Mer.Elipsdeki...
1.GEREKÇE VE TANIM Stereodeğerlendirme yapabilmek için, stereo model alanında, en...
Klasik harita üretim sistemleri bugün çizgi-harita adını verdiğimiz haritaları üretiyordu....
Yer kontrol noktalarının seçimi,tesisi,ölçümü,hesaplanması,blokların tasarımı,fotogrametrik nirengi noktalarının seçimi,tüm bu noktaların...
UZAKTAN ALGILAMA ATMOSFERİN ETKİLERİ: Solar enerji sensöre, atmosferin içinden geçerek...
Danışmanlığını Prof. Dr. Oğuz SANCAKDAR bey’in yapmış olduğu, Canbulut ŞAŞMAZ...
Anayasamızın 127.maddesi yerinden yönetim ilkesine uygun olarak yerel halkın ortak...
Coğrafi Bilgi Sistemi ( CBS / GIS), grafik ve grafik-olmayan...
Bilinmeyen bir büyüklüğün ölme aleti kullanarak veya bilinenle karşılaştırılarak bulunmasına...
Jeodezik çalışmalarda, çalışma bölgesinin büyüklüğü ve çalışmadan istenen hassasiyet referans...
Koordinat, adres, telefon, “hakkında” içerik bilgileri, harita üzerinde belirlenmiş bir...
1. Arc/Info (ESRI)Arc/Info harita otomasyonu, veri dönüsümü, veri tabani yönetimi,...
Coğrafi bilgi sistemlerinin sağlıklı bir şekilde çalışması aşağıdaki 4 temel...
Anadolu üniversitesi ve Açık öğretim fakültesi ortak yayını ile hazırlanan...
– İlgili teklif dilekçe (gerekçe) (Hisseli ise tüm hissedarların muvafakatı)...
Nesnelere ve araziye ilişkin güvenilir bilgilerin elde edilmesi tekniği ve...
Prof. Dr. Sebahattin BEKTAŞ’ın hazırlamış olduğu 290 sayfa Jeodezi kitabinı...
İmar kanunu ve uygulamaları ile ilgili CSB’nin hazırladığı pdf dökümanını indirebilirsiniz....
12
Drone ile Haritalama I Harita Mühendisliği I İnşaat Mühendisliği I İnşaat Sektörü I Emlak Sektörü I Netcad I Autocad I Autocad Civil 3D