Arazi Toplulaştırma Nedir

07.10.2019
Arazi Toplulaştırma Nedir

Arazi toplulaştırması başlangıçla genel olarak tarımsal yapıya yönelik bir önlem idi. Son on yıllarda toplulaştırmanın görev alanı giderek genişlemiştir. Özellikle, belediyelerin de gelişim hedeflerini toplulaştırma çerçevesinde daha iyi gerçekleştirebildikleri ve güvence altına alabildikleri görülmüştür.

Çağdaş bir toplulaştırmanın önemli hedefi kırsal mekandaki yaşam koşullarını iyileştirmektir. Köylerin ve enfastrüktürlerinin gelişimine, doğal kaynaklar ve kültür peyzajının korunmasına yarayan önlemler bu amaca hizmet ederler. Fakat toplulaştırmanın klasik görevleri ile çiftçiliğin rasyonelleştirilmesi ve kolaylaştırılması, tarımın bugünkü konumu açısından, daima güncelliğini korumuştur.

Yasal kurallara göre sürdürülen yöntem çerçevesinde tarım ve ormancılıkta üretim maliyetleri düşürülür. Çalışma süresi azaltılır ve yapısal eksiklikler giderilir ya da hafifletilir. BU arada her defa peyzaj bakımı çıkarları arasında bir denge sağlanır. Bundan başka, eğer uygulama ve bakım için sorumlu bir örgüt bulunursa ve arazi temini ile finansman güvence altına alınmışsa bir biyotop ağı gibi diğer tarımsal bakım önlemlerini gerçekleştirmek olanağı da vardır.

Arazi toplulaştırması çerçevesinde kırsal karakterli yöreler yöntem içinde alınabilir ve köy gelişim ya da yenileme programı yardımıyla ve daha ayrıntılı eyalet hükümleri uyarınca da özendirilebilir. Üstelik arazi tapulaştırmasında, kural olarak, belediyelerin gelişimine ya da enfrastrüktürün iyileştirilmesine yarayan önlemler gerçekleştirilir ya da desteklenir. Örneğin, tarımsal olarak kullanılan alanların yapı alanlarına karşı trampa edilmesinde yardım sağlamak amacıyla belde tesisleri için gereken yerler hazır edilebilir.

Arazi tapulaştırma yöntemlerinde katılımcı birliği yardımıyla peyzajın biçimlendirilmesi ve toprak korunması içi yollar ve kanallarda gerekli yapı uygulanır. Böylece yıllar boyunca bizzat belediyeler tarafından sürdürülecek önlemlerin önemli bir kısmı sık sık gerçekleştirilerek yerel yönetimler rahatlatır.

Toplulaştırma yöntemleri; Kamu yararını gözeten kurumlar, özellikle belediyelerle sürdürülen yoğun görüşmelerle uygulanır. Bu esnada şimdiye kadar çeşitli çıkarlar arasında makul bir denge kurmak daima olanaklı olmuştur. Toplulaştırma yöntemleri böylece tümüyle kırsal mekandaki yaşam ve çevre koşullarını iyileştirmek için katkıda bulunurlar ve bu alanı halkımız için çekici ve yaşanmaya değer halde tutmak için yardım ederler.

Federal tüze olarak arazi toplulaştırma yasası için Anayasanın 83. maddesi uyarında uygulama ile görevli eyaletler kendi yasalarını, yönetmeliklerini ve talimatlarını yürürlüğe koymuştur. Bunlar ve eyaletlerdeki çeşitli kurum adları ile yöntem örgütlenmeleri federal yeknesak görüşe göre dikkate alınamazlar. Bireysel federal eyaletlerdeki özel tarımsa yapıya ve bunun içinde gerçekleştirilen özel koşullar ve gereksinimlere burada daha fazla yer verilmeyecektir.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.