Çevresel Sistem Nedir

11.11.2019
A+
A-
Çevresel Sistem Nedir

Çevresel Sistemler; Yoğunlukla peyzajın fiziksel özelliklerini şekillendiren süreçlere odaklanmaktadır. Çevresel sistemler; iklim, jeoloji, biyoloji, hava, yer şekilleri ve herhangi bir yeri karakterize eden yaşamla sonuçlanacak karmaşık yollarla etkileşime girer. 

Çevresel sistemler dünyadaki ortamları ve yer şekillerini etkileyen biyolojik, iklimsel ve jeomorfik süreçleri anlama becerilerini geliştirmeye odaklanır. Mekansal bir bakış açısı, bu işlemlerin farklı yerlerde nasıl gerçekleştiğini ve özellikle iklim değişikliği, erozyon ve dağınık türler de dahil olmak üzere uzun vadeli süreçlerin insanın güvendiği ortamları ve kaynakları nasıl şekillendirdiğini anlamanızı sağlayacaktır. 

Ayrıca, mekansal bir bakış açısı, iklim değişikliği ve doğal afetler dahil olmak üzere küresel süreçlerin yerel ortamları nasıl etkileyebileceğini ve bunun tersini anlamaya odaklanır. Fiziksel coğrafyacılar uzaktan algılama, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve günümüz ekonomisinde son derece değerli beceriler olan mekansal modelleme becerilerini geliştirmeye de cevap vermektedir.

Daha spesifik olarak, çevresel sistemlere odaklanan insanlar, aşağıdakiler de dahil olmak üzere, modern dünya bağlamında çevresel değişime bakan işleri arayabilirler:

 • Nehir sistemlerini restore etmek için tasarım planları;
 • Çevresel değişimin saha etütlerini yürütmek;
 • Potansiyel doğal afetler için planlar geliştirmek;
 • Tarımsal sigorta programları için politika rehberliği sağlamak;
 • Şehirler için iklim eylem planları geliştirmek;

Ülkemizde ISO 14001 Nedir ?

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi; Üretim sektöründe, ürünün ilk aşamasından tüketiciye sunulmasına kadar geçen her adımda çevresel etkilerin dikkate alınarak üretimin gerçekleştirilmesini sağlayan sistematik bir yaklaşımdır. ISO 14001, bir şirketin çevresel analizin kontrol edilmesi ve geliştirilmesi oluşumunu tanımlayan uluslararası bir standarttır. 

ISO 14001 Çevre Yönetim sisteminin işletmelerde geliştirilmesinin sebebi nedir ?

 • Ulusal ve/veya uluslararası mevzuatlara uyumun artırılması,
 • Çevresel performansın artırılması,
 • Market Stratejileri,
 • Uluslar arası rekabette avantaj sağlaması,
 • İşletme itibar ve Pazar payının artırılması,
 • Maliyet kontrolünün geliştirilmesiyle masrafların azaltılması ve verimliliğin artırılması,
 • Acil durumlara (deprem, yangın, sel vb.) ve kazalara karşı hazırlıklı bulunarak mesuliyetle sonuçlanan kaza vb. olayların azaltılması,
 • Kirliliği kaynaktan başlayarak kontrol altına alınması ve azaltılması,
 • Girdi malzemeleri ve enerji tasarrufu sağlanması,
 • İzin ve yetki belgelerinin alınmasının kolaylaştırılması,
 • ISO 14001 tüm dünyaca bilinen ve kullanılan ortak bir dil olduğundan global pazarda kabul edilirliğin sağlanması,
 • Şirket faaliyetlerinin çevreye olan etkisi ve çevre riskleri belirlenerek kontrol edilebilir ve bu sayede çevreyi olumsuz etkileyen unsurlar azaltılır,
 • Çevre etkilerinden kaynaklanan maliyetler düşer,
 • Çevre ile ilgili yasalara ve mevzuata uyum sağlanır,
 • Acil durumlarda meydana gelebilecek çevre etkileri azaltılır veya tamamıyla ortadan kaldırılır,
 • Yasal kurumlara karşı, mevzuat ve yönetmeliklere uyulduğu dökümante edilmiş çevre yönetim sistemi ve ISO 14001 Belgesi ile gösterilebilir,
 • Gerek ulusal, gerekse uluslararası alanda tanınmışlık sağlanarak kuruluşa prestij kazandırır,
 • Şirket personeline verilen eğitimler sayesinde çalışanlarda çevre bilinci artar,
 • Çevreye zarar vermeyen bir işletmede çalışmak, çalışanları motive eder,
 • Tüketicinin çevre ile ilgili beklentilerine cevap verilir ve bilinçli tüketicilere erişebilme ve onları kazanma şansı artar,
 • Kaynaklar etkin kullanılır (enerji, su, vb. tasarrufu sağlanır),
 • Çevreye bırakılan atıklar azalır.

 
BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.