İnşaat yaklaşık maliyeti 2017

29.11.2017
İnşaat yaklaşık maliyeti 2017

Müteahhitler için en önemli konu yapının yaklaşık maliyeti, aslında temenni %100 maliyetini bilmek, lakin öyle olmuyor. Böyle bir imkan olsa bile malum demir fiyatlarının haftalık değişmesi bile maliyetinizi ciddi anlamda değiştiriyor. 2017 yılı maliyet hesabı için bakanlar kurulunun resmi gazetede yayımladığı maliyet hesabı aşağıdadır.

MADDE 1 – (1) 16/7/1985 tarihli ve 85/9707 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesinin 3.2 maddesi gereğince, mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabında kullanılacak 2017 yılı yapı yaklaşık birim maliyetleri, yapının mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfı dikkate alınarak; KDV hariç, genel giderler (%15) ile yüklenici kârı (%10) dâhil belirlenerek aşağıda gösterilmiştir.

I. SINIF YAPILAR

A GRUBU YAPILAR : 133,00 TL

• 3 metre yüksekliğe kadar kagir veya betonarme ihata duvarı

• Basit kümes ve basit tarım yapıları

• Plastik örtülü seralar

• Mevcut yapılar arası bağlantı- geçiş yapıları

• Baraka veya geçici kullanımı olan küçük yapılar,

• Yardımcı yapılar (Müştemilat)

• Gölgelikler-çardaklar

• Üstü kapalı yanları açık teneffüs, oyun gösteri alanları

ve bu gruptakilere benzer yapılar.

B GRUBU YAPILAR: 198,00 TL

• Cam örtülü seralar

• Basit padok, büyük ve küçük baş hayvan ağılları

• Su depoları

• İş yeri depoları

ve bu gruptakilere benzer yapılar.

II. SINIF YAPILAR

A GRUBU YAPILAR: 320,00 TL

• Kuleler, ayaklı su depoları

• Palplanj ve ankrajlı perde ve istinat duvarları

• Kayıkhane

ve bu gruptakilere benzer yapılar.

B GRUBU YAPILAR: 419,00 TL

• Pnömatik ve şişirme yapılar

• Tek katlı ofisler, dükkân ve basit atölyeler

• Semt sahaları, küçük semt parkları, çocuk oyun alanları ve müştemilatları

• Tarımsal endüstri yapıları (Tek katlı; prefabrik beton, betonarme veya çelik; depo ve atölyeler, tesisat ağırlıklı ağıllar, fidan yetiştirme ve bekletme tesisleri)

• Yat bakım ve onarım atölyeleri, çekek yerleri

• Jeoloji, botanik ve tema parkları

• Mezbahalar

ve bu gruptakilere benzer yapılar.

C GRUBU YAPILAR: 502,00 TL

• Hangar yapıları (Uçak bakım ve onarım amaçlı)

• Sanayi yapıları (Tek katlı, bodrum ve asma katı da olabilen prefabrik beton, betonarme ve çelik yapılar)

ve bu gruptakilere benzer yapılar

III SINIF YAPILAR

A GRUBU YAPILAR: 694,00 TL

• Okul ve mahalle spor tesisleri (Temel eğitim okullarının veya işletme ve tesislerin spor salonları, jimnastik salonları, semt salonları)

• Katlı garajlar

• Ticari bürolar (üç kata kadar-üç kat dâhil-asansörsüz ve kalorifersiz)

• Alışveriş merkezleri (semt pazarları, küçük ve büyük hal binaları, marketler, vb)

• Basımevleri, matbaalar

• Soğuk hava depoları

• Konutlar (dört kata kadar- dört kat dâhil – asansörsüz ve/veya kalorifersiz)

• Akaryakıt ve gaz istasyonları

• Kampingler

• Küçük sanayi tesisleri (Donanımlı atölyeler, imalathane, dökümhane)

• Semt postaneleri

• Kreş ve Gündüz bakımevleri, Hobi ve Oyun salonları

ve bu gruptakilere benzer yapılar.

B GRUBU YAPILAR:  838,00 TL

• Entegre tarımsal endüstri yapıları, Büyük çiftlik yapıları

• İdari binalar (ilçe tipi hükümet konakları, vergi daireleri)

• Gençlik Merkezleri, Halk evleri

• Belediyeler ve çeşitli amaçlı kamu binaları

• Lokanta, kafeterya ve yemekhaneler

• Temel eğitim okulları

• Küçük kitaplık ve benzeri kültür tesisleri

• Jandarma ve emniyet karakol binaları

• Sağlık ocakları, kamu sağlık dispanserleri

• Ticari bürolar

• 150 kişiye kadar cezaevleri

• Fuarlar

• Sergi salonları

• Konutlar

• Marinalar

• Gece kulübü, diskotekler

• Misafirhaneler, Pansiyonlar

ve bu gruptakilere benzer yapılar.

IV SINIF YAPILAR

A GRUBU YAPILAR: 882,00 TL

• Özelliği olan büyük okul yapıları (Spor salonu, konferans salonu ve ek tesisleri olan eğitim yapıları)

• Poliklinikler

• Liman binaları

• 150 kişiyi geçen cezaevleri

• Kaplıcalar, şifa evleri vb termal tesisleri

• İbadethaneler (1000 kişiye kadar)

• Entegre sanayi tesisleri

• Aqua parklar

• Müstakil spor köyleri (Yüzme havuzları, spor salonları ve statları bulunan)

• Yaşlılar Huzurevi, kimsesiz çocuk yuvaları, yetiştirme yurtları

• Büyük alışveriş merkezleri

• Yüksek okullar ve eğitim enstitüleri

• Apartman tipi konutlar (Yapı yüksekliği 2150 m’yi aşan)

• Oteller (1 ve 2 yıldızlı)

ve bu gruptakilere benzer yapılar.

B GRUBU YAPILAR: 1.021,00 TL

• İş Merkezleri

• Araştırma binaları, laboratuarlar ve sağlık merkezleri

• Metro istasyonları

• Stadyum, spor salonları ve yüzme havuzları

• Büyük postaneler (merkez postaneleri)

• Otobüs terminalleri

• Eğlence amaçlı yapılar (çok amaçlı toplantı, eğlence ve düğün salonları)

• Banka binaları

• Normal radyo ve televizyon binaları

• Özelliği olan genel sığınaklar

• Özellikli müstakil konutlar (villalar, teras evleri, dağ evleri, kaymakam evi) ve bu gruptakilere benzer yapılar.

C GRUBU YAPILAR: 1.135,00

• Büyük kütüphaneler ve kültür yapıları

• Bakanlık binaları

• Yüksek öğrenim yurtları

• Arşiv binaları

• Radyoaktif korumalı depolar

• Büyük Adliye Sarayları

• Otel (3 yıldızlı) ve moteller

• Rehabilitasyon ve tedavi merkezleri

• İl tipi hükümet konakları ve büyükşehir belediye binaları ve bu gruptakilere benzer yapılar.

V SINIF YAPILAR

A GRUBU YAPILAR:  1.425,00 TL

• Televizyon, Radyo İstasyonları, binaları

• Orduevleri
• Büyükelçilik yapıları, vali konakları ve 600 m2 üzerindeki özel konutlar
• Borsa binaları

• Üniversite kampüsleri

• Yapı yüksekliği 51,50 metreyi aşan yapılar

• Alışveriş kompleksleri (İçerisinde sinema, tiyatro, sergi salonu, kafe, restoran, market, vb bulunan)

ve bu gruptakilere benzer yapılar.

B GRUBU YAPILAR:  1.764,00 TL

• Kongre merkezleri

• Müze ve kütüphane kompleksleri

• Olimpik spor tesisleri – hipodromlar

• Bilimsel araştırma merkezleri, AR-GE binaları

• Hastaneler

• Havalimanları

• İbadethaneler (1000 kişinin üzerinde)

• Oteller (4 yıldızlı)

ve bu gruptakilere benzer yapılar.

C GRUBU YAPILAR: 2.023,00 TL

• Oteller ve tatil köyleri (5 yıldızlı)

• Müze ve kütüphane kompleksleri ve bu gruptakilere benzer yapılar

D GRUBU YAPILAR : 2.383,00 TL

• Opera, tiyatro ve bale yapıları, konser salonları ve kompleksleri

• Tarihi eser niteliğinde olup restore edilerek veya yıkılarak aslına uygun olarak yapılan yapılar

ve bu gruptakilere benzer yapılar

Açıklamalar:

Yapının mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfının belirlenmesine ilişkin açıklamalar

MADDE 2 – (1) Benzer yapılar, ilgili gruptaki yapılara kıyasen uygulayıcı kurum ve kuruluşlarca Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesinin ilgili hükümlerinden yararlanılarak belirlenecektir.

(2) Tebliğin revizyonu çalışmalarında sınıfı veya grubu değiştirilen veya tebliğden çıkarılan yapılar için, 2017 yılından önceki tebliğlere göre yapı sınıfı ve grubu belirlenmiş mimarlık ve mühendislik hizmetlerinde; belirlendiği yılın tebliğindeki yapı sınıfı ve grubu değiştirilmeksizin 2017 yılı tebliğinde karşılığı olan tutar esas alınmak suretiyle hesap yapılacaktır.

(3) Tebliğdeki sınıf ve gruplar yapım aşamasında belirlenirken tereddüte düşülmesi halinde, o yapının yapı yaklaşık maliyeti; yapının projesine göre hazırlanacak metrajlara Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Birim Fiyatlarının uygulanması suretiyle hesaplanacaktır.

Yürürlük

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ 1.1.2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.