Lihkab’lara Yer Değiştirme İşlemleri Yapılacak

01.02.2019
Lihkab’lara Yer Değiştirme İşlemleri Yapılacak

Lihkab’lara yer değiştirme işlemleri yapılacak. Son başvuru tarihi sevgililer günü…

15.06.2013 tarihli ve 28678 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Yönetmeliğin 61’inci maddesi ile 2010/13 sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri Ve Büroları Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Genelge’nin 49’uncu maddesi hükümlerine göre yer değişikliği işlemleri yapılacaktır. 

Lisanslı mühendisler tarafından, Yönetmelik eki Ek-3 yer değiştirme talep formu ile başvurular en geç 14 Şubat 2019 Perşembe günü saat 17:00’e kadar, yetki alanı içerindeki Kadastro Müdürlüklerine kapalı zarf ile başvuruda bulunulması gerekmektedir. Kadastro Müdürlükleri kapalı zarf olarak teslim aldıkları başvuruları en geç 22 Şubat 2019 Cuma günü saat 18:00’e kadar Kadastro Daire Başkanlığı’nda olacak şekilde ulaştırılması gerektirmektedir.

Başvuru süreci: 

İlgili Yönetmelik ve Genelge hükümleri gereğince bulunduğu yerde en az iki yıl hizmet vermiş olanlar yer değişikliği talebinde bulunabileceklerdir. Bu kapsamda;

  • Ekli listede yer alan büro planlamasına göre yer değişikliği tercihleri yapılacaktır.
  • Yönetmelik eki Ek-3 yer değiştirme talep formunu geçiş için en fazla üç yer belirtilerek başvurulacaktır. Yerleştirilememe durumunda ilave tercih talebi alınmayacaktır.
  • Tercih talebi neticesinde yer değiştirme işlemi gerçekleşen lisanslı mühendis yerleştirme işleminden vazgeçemeyecektir. 
  • Dolu olarak gözüken yerler tercih edilebilecektir.*
  • Başvurular esnasında veya yerleştirme sonrasında becayiş yapılmayacaktır.

Değerlendirme süreci: 

Yer değiştirme işlemleri ile ilgili olarak; Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Yönetmeliğin 61’inci maddesinin 2’nci fıkrasında “ Bulunduğu yerde en az iki yıl hizmet veren lisanslı mühendisler, Ek-3 deki Yer Değiştirme Talep Formu ile boşalan, boş kalan veya yeni kurulacak yere geçiş yapmak suretiyle lisanslı büro kurmak için başvurabilirler.” ve 3’üncü fıkrası “Başvuruların değerlendirilmesinde sırasıyla sınav puanı,  mühendislikte geçirilen hizmet süresi, sicil durumu ve lisanslı mühendis olarak geçirilen fiili hizmet süresi değerlendirilir.” denilmektedir. Bu kapsamda; 

  • Boşalan yer; yer değişikliği başvuruları esnasında boşalması muhtemel olan dolu yerleri ifade etmektedir.
  • Boş kalan yer; büro planlaması kapsamında daha önce lisanslı büro açılmamış yerleri ifade etmektedir.
  • Yeni kurulacak yer; ihtiyaç halinde yeni açılacak lisanslı büroların olduğu yerleri ifade etmektedir.
  • Yer değişikliği taleplerinin değerlendirilmesinde sınav sonucu puan sıralaması başta olmak üzere, mühendislikte geçirilen hizmet süresi, sicil durumu ve lisanslı mühendis olarak geçirilen fiili hizmet süresi esas alınarak değerlendirilecektir.
  • * Tercih tarihinde dolu olan lisanslı büronun olduğu yerin tercih edilmesi halinde; değerlendirme, başvuran lisanslı mühendisin yer değişikliği sıralaması esas alınarak yapılır. Değerlendirme sırasında dolu olan yerin boşalması halinde yerleştirme işlemi yapılacak olup, aksi halde söz konusu tercih geçersiz sayılıp, varsa sıradaki tercihi değerlendirilecektir.

Sonuç süreci: 

Yer değişikliği işlemleri sonuçları, İdaremizce yapılacak değerlendirme neticesinde Kurumumuz resmi internet sitesinden duyurulacaktır.

Tercihi neticesinde yer değişikliğinde bulunacak olan lisanslı mühendise, o yer lisansının verilmesinde ve yeni büronun kurulmasında Yönetmelikte belirtilen işlem sırası izlenir. Lisans belge numarası korunmak ve yeni lisans belgesi yazılmak suretiyle lisans belgesi ve yeni büro kaşesi İdarece verilir.

         İlanen duyurulur.

EKLER: 

Ek-1: Yönetmelik eki Ek-3 yer değiştirme talep formu.

Ek-2:  Tercihe esas büro planlaması listesi.

NOT: Lisanslı mühendislerin başvurularını tamamlamalarına müteakip Ek-3 yer değiştirme talep formlarını excel formatında [email protected] adresine göndermeleri gerekmektedir.

İletişim: 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Kadastro Dairesi Başkanlığı 

Dikmen Caddesi No:14 06100 Bakanlıklar / ANKARA

0 312 413 65 71-72

Kaynak : TKGM

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.