Mimarlar Odası Kayıt İşlemi Nasıl Yapılır

09.01.2019
Mimarlar Odası Kayıt İşlemi Nasıl Yapılır

Mimarlar Odası Kayıt İşlemi Nasıl Yapılır ?

1) Türkiye Cumhuriyeti’nde bulunan üniversitelerden mezun olanların üye kayıt başvurularında;

Diploma veya diploma henüz hazırlanmamış ise geçici mezuniyet belgesinin aslı (*)

Nüfus cüzdanı aslı ve 2 adet fotokopisi

5 adet vesikalık fotoğraf (fotokopi ile çoğaltılmış fotoğraflar kabul edilememektedir)

Kayıt ücreti: 2018 yılı için 60 TL.

Diploma veya geçici mezuniyet belgesi aslının ya okuldan alınmış 2 adet ıslak imzalı aslı gibidir onaylı örneği ya da noterden alınmış iki adet ıslak imzalı örneği gerekmektedir.

Mezuniyet tarihi itibariyle aidat (Yıllara göre aidat listesi aşağıdaki gibidir.)

(Yönetmelik  gereği sadece ilk kayıt işlemine esas olmak üzere mezuniyet tarihi ile Odaya kayıt olunan tarih arasındaki çalışılmayan dönemlerin aidatları düşülmektedir. Bu düşümler  mezunların E-Devlet üzerinden SGK  sistemindeki verileri esas alınarak hesaplandığından, başvuru esnasında E-DEVLET şifresine sahip olunması gerekmektedir.)

AİDAT YILLARIAİDAT ASIL OLAN
19930,24
19940,6
19951,2
19962,4
19973
19984,8
19999,6
200018
200130
200248
200372
200478
200584
200696
2007114
2008120
2009132
2010132
2011144
2012144
2013180
2014300
2015300
2016300
2017300
2018300

2) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan Üniversitelerden mezun olanların üye kayıt başvurularında;

 • Üyenin odaya kayıt başvuru dilekçesi
 • 5 adet vesikalık fotoğraf
 • Nüfus cüzdanı aslı ile 2 adet fotokopisi
 • Diploma veya çıkış belgesi aslı ile 2 adet noter tasdikli örneği (Eski mezunlardan diploma aslı)
 • YÖK’den denklik belgesinin aslı ile 2 adet noter tasdikli örneği veya YÖK’den alınacak yazı (Bakanlar Kurulunun 28.09.2011 tarih ve 2011/2293 sayılı kararı ile 16.01.2009 tarihinde imzalanan ve yürürlük tarihi 24.08.2011 olarak tespit edilerek 18.10.2011 tarih ve 28088 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti Hukukuna Göre Kurulmuş Olan Üniversitelerin Karşılıklı Tanınmasına Dair Milletlerarası Anlaşma hükümlerine uygun olduğunu belirten)

3) Yurtdışında çeşitli Üniversitelerin ve benzeri eğitim kurumlarından mezun olanların (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan Üniversiteleri hariç) üye kayıt başvurularında;

 • Üyenin odaya kayıt başvuru dilekçesi
 • 5 adet vesikalık fotoğraf
 • Nüfus cüzdanı aslı ile 2 adet fotokopisi
 • Diploma veya çıkış belgesi aslı ile 2 adet noter tasdikli örneği (Eski mezunlardan diploma aslı)
 • YÖK’den denklik belgesinin aslı ile 2 adet noter tasdikli örneği
 • Kurumundan onaylanarak alınan ders kredilerinin Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECTS) karşılıkları**
 • Yabancı programların mezunları için, programda alınan derslerin içerikleri (Türkçe çevirili)

Avrupa Kredi Transfer Sistemi’ne (ECTS) göre, Ünevirsite eğitiminde alınması gereken minimum kredi miktarı sömestr başına 30 ECTS kredi hesabı ile (European Credit Transfer System ECTS) uluslar arası bir standarda kavuşturulmuştur. Öğrenci değişim anlaşmaları yaptığımız tüm AB ülkeleri bu sisteme uymaktadır. Buna göre mimarlık eğitiminin tamamlana bilmesi için toplam 240 ECTS kredisi ile lisans derecesi almakta, +60 ECTS kredisi ile Yüksek lisans (Master of Architecture) derecesi alınmaktadır. (toplamda 300 ECTS Kredisi)

4) Yabancı Uyruklu Mimarlar için Kayıt Şartları:

Yabancı uyruklu mimarlar Odaya kayıt şartları hakkında TMMOB (Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birliği)’nden bilgi alabilirler. Tel: (0 312) 417 52 38-418 12 75

5) Mimarlar Odası Genel Merkez Yönetim Kurulu’nun 24 Kasım 2017 günü Gaziantep’te gerçekleştirdiği toplantıda kararlaştırılan, 1 Ocak 2018 ile 31 Aralık 2018 tarihleri arasında geçerli olacak ödenti ve belge harçları

 • İlk kayıt ödentisi                                                                                            60.00 – Lira
 • Yıllık üyelik ödentisi (12 x 25 Lira)                                                           300.00 – Lira
 • Yabancı uyruklu geçici üye ilk kayıt ödentisi                                           2000.00 – Lira
 • Yabancı uyruklu geçici üye yıllık ödentisi                                                 2000.00 – Lira
 • Büro Tescil Belgesi ücret                                                                              600.00 – Lira
 • SM / SMB mühürü ücreti                                                                             100.00 – Lira
 • Kimlik kartı yenileme ücreti                                                                         30.00 – Lira
 • Üye tanıtım belgesi ücreti                                                                             30.00 – Lira
 • Şantiye şefliği belgesi ücreti                                                                          50.00 – Lira
 • Fenni Mesul (TUS) belgesi ücreti                                                                 50.00 – Lira

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.