Müteahhit Karnesi Nedir

18.10.2019
Müteahhit Karnesi Nedir

Müteahhitlik karnesi; Gerçek veya tüzel kişilerin ihale veya ihalelere katılabileceği iş gurubunu ve tavan fiyatını gösterir belgedir.

16.12.2010 tarih ve 27787 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik” ile 01.01.2012 tarihinden itibaren inşaat ve tesisat işlerinde yapım işi üstlenen müteahhitlerin yetki belgesiz usta çalıştırmalarına izin verilmemesi, ilgili idarelerce ve yapı denetim kuruluşlarınca şantiyede yapılacak kontrollerde, ustaların yaptıkları işe uygun yetki belgelerinin bulunup bulunmadıklarının denetlenmesi, hiçbir belge sahibi olmayan ustalar nedeniyle cezalı duruma düşülmemesi için, belge sahibi olmayan ustaların Geçici Ustalık Yetki Belgesini almaları gerekmektedir.

Geçici Ustalık Belgesi alınabilmesi için, 16.12.2010 tarihinden önce inşaat ve tesisat işlerinde çalıştığına ilişkin müteahhitten alınacak yazı veya sosyal güvenlik kuruluşlarından alınacak belge ile bu yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren en geç 01.01.2015 tarihine kadar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine veya yapı ruhsatı düzenlemeye yetkili idareye başvurulması zorunludur.

Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları

16/12/2010 tarih ve 27787 Saylı Resmi Gazete de yayımlanan “Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik” gereği; 01/01/2012 tarihinden itibaren her müteahhidin bir yapı müteahhidi yetki belgesi numarası alması, bu numaranın yapı ruhsatında, yapı kullanma izin belgesinde ve yapım işleri sözleşmelerinde kullanılması esastır.

Müteahhitlerimizin Yetki Belgesi alarak, bu belgeye verilecek olan numarayı yapımla ilgili her türlü işlerinde kullanmaları zorunluluğu doğmuştur. Bunun sonucunda yetki belgesi numarası olmayan, hatalı imalattan dolayı ceza almış müteahhit veya şirketlere inşaat yapım izni verilmeyecektir.

Müteahhit Belge Sorgulama Ve Kayıt İşlemleri
Bakanlığımızca Kayıtlarına ulaşılabilen Yapı Müteahhitlerine “Yapı Müteahhidi Yetki Belgesi Numarası” oluşturdu. Müteahhitler ve Vatandaşlar Bakanlığımızın http://yambis.csb.gov.tr/ İnternet adresinden numaraları olup olmadığını vatandaş girişi bölümünden girerek TC kimlik veya tüzel şirketlerde vergi numarası yazarak kayıtlı olup olmadıklarını kontrol edip, yine internet üzerinden kayıt olabileceklerdir.

İnternet üzerinden yapılan kayıt işlemlerinde Başvurunun onaylanabilmesi için istenen belgelerin en kısa sürede Müdürlüğümüze iletilmesi gerekmektedir.

Müteahhit Tanımlama : İlk defa kayıt numarası alacakların firmalarını tanımlama sekmesi.

Yetki Belgesi Numarası Başvuru : Yetki Belge Numarası İçin Başvuru Sekmesi.

Müteahhit Sorgulama : Yetki Belge Numarası ve Müteahhit Sorgulama Sekmesi

Müteahhitlik Karnesi Başvurusunda İstenen Belgeler

GEÇİCİ MÜTEAHHİTLİK İÇİN: (İnşaat; Bodrum+2 Kat, 500 m2 Aşmayacak Şekilde ise)

1- Kimlik Fotokopisi

2- Başvuru Formu. (Adres, Telefon Bilgileri, T.C. Numaraları Gibi İlgili Tüm Haneler Eksiksiz Doldurulacak.)

3- Tapu Fotokopisi

4- Tapu, Geçici Yapı Müteahhitliği Yetki Belgesi Numarası için başvuran kişi adına değilse veya hisseli olması durumunda noter onaylı muvafakatname.

5- Geçici Müteahhitlik Yetki Belgesi Numarasının Kullanımına İlişkin Taahhütname. (Müdürlüğümüzden alınabilir)

6- Banka Dekontu [Halk Bankası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye Hesabına ( Kod No:118) 500,00 TL]

Dekont başvuru sahibi adına yatırılacaktır.

Gerçek Kişi İçin Müteahhitlik Karnesi:

1- Başvuru Formu (Adres, Telefon Bilgileri, T.C. Numaraları Gibi İlgili Tüm Haneler Eksiksiz Doldurulacak.)

2- Kimlik Fotokopisi

3- Ticaret Odası Kayıt Belgesi (Aslı veya Aslı gibidir onaylı sureti) 2015 yılı içinde alınmış olacak. (Faaliyet alanında inşaat ile ilgili kodlar bulunacaktır)

4- Vergi Levhası Fotokopisi

5- Banka Dekontu [Halk Bankası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye Hesabına ( Kod No:118) 1500,00 TL]
Dekont başvuru sahibi adına yatırılacaktır.

Şirketler için Müteahhitlik Karnesi:

1- Başvuru Formu (Adres, Telefon Bilgileri, T.C. Numaraları, Son Ortaklık Durumları Gibi İlgili Tüm Haneler Eksiksiz Doldurulacak.)

2- Şirketin Ticaret Odası Kayıt Belgesi (Aslı veya Aslı gibidir onaylı sureti) 2015 yılı içinde alınmış olacak.

3- Şirketin Vergi Levhası Fotokopisi

4- Şirketin Kuruluş Gazetesi ( Aslı veya Aslı gibidir Onaylı)

5- Herhangi bir değişiklik ( unvan, sermaye artırımı, amaç ve şirket temsil) olduysa bunun yayınlandığı ticaret sicil gazetesi ( aslı veya aslı gibidir onaylı sureti )

6- Son ortaklık pay durumunu gösterir gazete (aslı veya aslı gibidir onaylı sureti)

7- Ortakların Kimlik Fotokopileri

8- Banka Dekontu [Halk Bankası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye Hesabına ( Kod No:118) 1500,00 TL]
Dekont şirketin vergi numarası adına yatırılacaktır.

Adi Ortaklık İçin Müteahhitlik Karnesi:

1- Kişilerin Kimlik Fotokopileri

2- Başvuru Formu.(Adres, Telefon Bilgileri, T.C. Numaraları, Son Ortaklık Durumları Gibi İlgili Tüm Haneler Eksiksiz Doldurulacak.)

3- Ortaklara Ait Ticaret Odası Kayıt Belgesi. (Faaliyet alanında inşaat ile ilgili kodlar bulunacaktır) 2015 yılı içinde alınmış olacak.

4- Ortaklık sözleşmesi (Noter Onaylı Aslı)

5- İlgili vergi dairesi müdürlüğünden alınacak adi ortaklığa ait vergi numarasını gösteren belge.

6- Banka Dekontu [Halk Bankası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye Hesabına ( Kod No:118) 1500,00 TL]
Dekont adi ortaklığın vergi numarası adına yatırılacaktır.

7- Adi ortaklık kayıtlarında ortakların her biri için müteahhitlik kaydının tamamlanmış olması gerekmektedir.

Geçici Yapı Müteahhidi Yetki Belgesi 2019

GEÇİCİ MÜTEAHHİTLER (BİR KEREYE MAHSUS İNŞAAT YAPACAK OLANLAR) İÇİN;

 1. BAŞVURU   DİLEKÇESİ   VE   EK-1   FORMU  DOLDURULUP İMZALANACAK, (ilgili kısımlar doldurulacak)
 2. NÜFUS CÜZDANI FOTOKOPİSİ
 3. TAPU FOTOKOPİSİ (TAPU SAHİBİ GÜNCEL TAPU KAYDI BİLGİLERİNİ İÇEREN GÜNCEL TAPUNUN, FOTOKOPİSİNİ GETİRECEK)
 4. GEÇİCİ MÜTEAHHİTLİK YETKİ BELGESİ NUMARASININ KULLANIMINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME
 5. MUVAFAKATNAME (TAPU DA HİSSE VARSA, HİSSEDARLAR İNŞAAT YAPACAK KİŞİYE NOTERDEN MUVAFAKATNAME VERECEK BU BELGEYİ GETİRECEK.
 6. TAPU SAHİBİ TC KİMLİK NO İLE HERHANGİ BİR HALKBANKASI ŞUBESİNE PARA YATIRMADAN ÖNCE İLGİLİ EVRAKLARI TAMAMLAYIP MÜTEAHHİTLİK SERVİSİNE KONTROLÜNÜ YAPTIRDIKTAN SONRA DÖNER SERMAYE SERVİSİNDEN ALACAĞI REFERANS NO İLE HER HANGİ BİR HALK BANKASI ŞUBESİNE 850.00 TL.YATIRIP BANKADAN ALDIĞI DEKONT ASLINI DÖNER SERMAYE SERVİSİNE GÖSTERİP FATURASINI ALDIKTAN SONRA EVRAK KAYIT SERVİSİNE EVRAKLARINI TESLİM EDECEKTİR.

NOT:GEÇİCİ MÜTEAHHİTLİK NUMARASI ALACAK OLANLAR TEK PARSELDE YALNIZCA BİR BODRUM KAT, HESABA KATILMAKSIZIN 2 KAT VE TOPLAM İNŞAAT ALANI 500 M2 GEÇMEYEN YAPILARDA 5 YIL İÇİNDE 1 DEFAYA VE TEK BİR YAPIYA MAHSUS OLMAK ÜZERE GEÇİCİ MÜTEAHHİTLİK NUMARASI ALABİLMEKTEDİRLER.

NOT:İlgili evraklar giriş kat beyaz masa servisi, yada müteahhitlik servisinden temin edilebilir.

GERÇEK YAPI MÜTEAHHİDİ YETKİ BELGE NUMARASI ALACAKLARIN DİKKATİNE 2019 YILI İÇİN

GERÇEK KİŞİLER İÇİN;

 1. BAŞVURU DİLEKÇESİ VE EK-1 FORMU DOLDURULUP İMZALANACAK, (ilgili kısımlar doldurulacak)
 2. ODA SİCİL KAYIT SURETİ (SANAYİ VEYA TİCARET ODASI) ASLI VEYA ONAYLI ÖRNEĞİ (yıl içerisinde alınmış, faaliyet konusu içerisinde; İkamet amaçlı binaların inşaatı,ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı,müteahhitlik, taahhüt, inşaat vb. gibi faaliyet alanları olacak)
 3. NÜFUS CÜZDANI FOTOKOPİSİ
 4. VERGİ LEVHASI FOTOKOPİSİ

Tc. Kimlik no ile herhangi bir Halkbank şubesine para yatırmadan önce ilgili evrakları tamamlayıp müteahhitlik servisine kontrolünü yaptırdıktan sonra döner sermaye servisinden alacağı referans no ile her hangi bir Halkbank şubesine 2500.00 TL.Yatırıp bankadan aldığı dekont aslını döner sermaye servisine gösterip faturasını aldıktan sonra evrak kayıt servisine evraklarını teslim edecektir.

NOT:İlgili evraklar giriş kat beyaz masa servisi, yada müteahhitlik servisinden temin edilebilir.

ADİ ORTAKLIK 2019 YILI İÇİN:

 1. KişilerinKimlik Fotokopileri
 2. Ek_1 Başvuru Formu.(Adres, Telefon Bilgileri, T.C. Numaraları, Son Ortaklık Durumları Gibi İlgili Tüm Haneler Eksiksiz Doldurulacak.)
 3. İlgili vergi dairesi müdürlüğünden alınacak adi ortaklığa ait vergi numarasını gösteren belge.
 4. Adi ortaklık kayıtlarında ortakların her biri için gerçek müteahhitlik kaydının tamamlanmış olması gerekmektedir.
 5. Adi ortaklık sözleşmesi aslı veya noter onaylı sureti.
 6. Adi ortaklık vergi levhası fotokopisi.
 7. Adi ortaklık vergi no ile herhangi bir Halkbank şubesine para yatırmadan önce ilgili evrakları tamamlayıp müteahhitlik servisine kontrolünü yaptırdıktan sonra döner sermaye servisinden alacağı referans no ile her hangi bir Halkbank şubesine 2500.00 TL.Yatırıp bankadan aldığı dekont aslını döner sermaye servisine gösterip faturasını aldıktan sonra evrak kayıt servisine evraklarını teslim edeceklerdir.

NOT:İlgili evraklar giriş kat beyaz masa servisi, yada müteahhitlik servisinden temin edilebilir.

TÜZEL KİŞİ YAPI MÜTEAHHİDİ YETKİ BELGE NUMARASI ALACAKLARIN DİKKATİNE 2019 YILI İÇİN

TÜZEL KİŞİLER İÇİN; ( DAİMİ-GEÇİCİ )

 1. BAŞVURU DİLEKÇESİ VE EK-1 FORMU DOLDURULUP İMZALANACAK, (ilgili kısımlar doldurulacak)
 2. ODA SİCİL KAYIT SURETİ (SANAYİ VEYA TİCARET ODASI-TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINACAK) ASLI VEYA ONAYLI ÖRNEĞİ (yıl içerisinde alınmış)
 3. ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİ İLE,KURULUŞ VE EN SON SERMAYE, ÜNVAN DURUMUNU GÖSTERİR TİCARET SİCİL GAZETESİNİN ASLI VEYA TİCARET SİCİL MEMURLUĞUNCA ASLI GİBİDİR ONAYLI ÖRNEĞİ
 4. ŞİRKET ORTAKLARININ / YÖNETİM KURULUNUN / ŞİRKET MÜDÜRLERİNİN

NÜFUS CÜZDANI FOTOKOPİLERİ ,İMZA SİRKÜLERİ FOTOKOPİLERİ

 1. VERGİ LEVHASI FOTOKOPİSİ

Şirketin vergi no ile herhangi bir Halkbank şubesine para yatırmadan önce ilgili evrakları tamamlayıp müteahhitlik servisine kontrolünü yaptırdıktan sonra döner sermaye servisinden alacağı referans no ile her hangi bir Halkbank şubesine 2500.00 TL.Yatırıp bankadan aldığı dekont aslını döner sermaye servisine gösterip faturasını aldıktan sonra evrak kayıt servisine evraklarını teslim edeceklerdir.

NOT:TÜZEL KİŞİLER GEÇİCİ MÜTEAHHİTLİK NUMARASI ALMA ŞARTLARINI YERİNE GETİRMELERİ HALİNDE (TEK PARSELDE YALNIZCA BİR BODRUM HESABA KATILMAKSIZIN TOPLAM İNŞAAT ALANI 500 M2 GEÇMEYEN YAPILARDA 5 YIL İÇİNDE 1 DEFAYA VE TEK BİR YAPIYA MAHSUS OLMAK ÜZERE)

GEÇİCİ MÜTEAHHİTLİK NUMARASI ALABİLMEKTEDİRLER.KAYIT İŞLEM ÜCRETİ BEDELİ 850.00 TL.

NOT:İlgili evraklar giriş kat beyaz masa servisi, yada müteahhitlik servisinden temin edilebilir.

YAPI KOOPERATİFLERİ İÇİN;

GEÇİCİ YAPI MÜTEAHHİDİ YETKİ BELGE NUMARASI ALACAKLARIN DİKKATİNE 2019 YILI İÇİN

 1. Yetki Belgesi Başvuru Formu (EK-1) ; En az iki yönetim kurulu üyesince imzalanmış (İmzalayanların Güncel Yetki Belgesi aslı ve Fotokopisi ).
 2. Kooperatifin Ana sözleşmesinin yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya Ticaret sicil memurluğunca aslı gibidir onaylı örneği,
 3. Olağan üstü genel kurul toplantı tutanağı,gündem maddelerine Kooperatifin Müteahhitliğe yetkili olduğuna dair Genel Kurul Kararı ,(Kooperatifin kendi konutlarına ait yapıların müteahhitliğini üstlenmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesi oylamaya sunuldu.Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi)ibaresi Genel kurul tutanağına madde olarak eklenecek,
 4. Genel kurul kararının yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya Ticaret sicil memurluğunca aslı gibidir onaylı örneği,
 5. Ticaret Odası Kayıt Belgesi (yıl içerisinde alınmış) aslı veya onaylı örneği,
 6. Tapu veya Satış Vaadi Sözleşmesi aslı veya onaylı örneği
 7. Yapı Ruhsatı Ön Başvuru Formu; En az iki yönetim kurulu üyesince imzalanmış,
 8. Vergi levhası fotokopisi,
 9. Ticaret odası ticaret sicil müdürlüğünden alınan yetki belgesi aslı ,veya onaylı örneği,
 10. Koop. Yönetim kurulu kimlik fotokopileri ve imza sirküleri,
 11. Koop. vergi noile herhangi bir Halkbank şubesine para yatırmadan önce ilgili evrakları tamamlayıp müteahhitlik servisine kontrolünü yaptırdıktan sonra döner sermaye servisinden alacağı referans no ile her hangi bir Halkbank şubesine 2000.00 TL.Yatırıp bankadan aldığı dekont aslını döner sermaye servisine gösterip faturasını aldıktan sonra evrak kayıt servisine evraklarını teslim edeceklerdir.

NOT:İlgili evraklar giriş kat beyaz masa servisi, yada müteahhitlik servisinden temine dilebilir.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.