Netcad 3D Sıkça sorulan sorular

11.02.2017
A+
A-
Netcad 3D Sıkça sorulan sorular

Bina ve duvar gibi detayların yükseklikleri nasıl verilir?

Binalar çoklu doğru ile çizilmiş olmalıdır. Duvarlar doğru ya da çoklu doğru ile çizilebilir. Bu objelere yükseklik verebilmek için; Düzenle/Toplu Obje Değiştir işlemine girilir. Yükseklik verilecek olan objeler seçilir. Objeler seçilirken obje seçim menüsü kullanılabilir. Çıkan tablonun “Kalınlık” hanesine yükseklik değeri yazılır. Tamam ile işlem sonlandırılır.
Model Tabakalandır işlemi nasıl yapılır?

Bu işlem, arazi kullanımlarının (orman, sanayi alanı, tarım alanı vb.),ada ve parsellerin ya da bunlara benzer alanların model üzerinde gösterilmesinde kullanılır. Bunun için üçgen modelin hazırlanması gereklidir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, sınırların çokludoğru ile yapılmasıdır. Arazi modeli üzerinde gereken sınırların çoklu doğru ile belirlenmesinden sonra 3D/Model Tabakalandır işlemine girilir. Tabakalandırılacak alanlar seçilir.Sınırlar çoklu doğru ile çizildiğinden F3 fonksiyon tuşuna bastıktan sonra sınırın kenarı fare ile seçilir ya da obje seçim menüsü kullanılarak toplu olarak seçim yapılabilir. Seçim işlemi yapıldıktan sonra sınırların içi aktif tabakaya dönüşecektir.
Model Kaydır işlemi nasıl yapılır?

Model Kaydır işlemi, objeleri Z (dikey) yönünde verilen değer kadar kaydırır. Örneğin bir arazi modelinde yer alan üçgenleri Z değerlerine göre kaydırmak, bir modeli oluşturan noktaların kotlarını yükseltmek ya da düşürmek, binanın temel kotunu kaydırmak vb… Kaydırma işlemi için verilen değerler (+) ise yukarı yönde (-) ise aşağı yönde kaydırma yapılır.
3D/Model Kaydır işlemine girilir. Model Kaydır işlemine girildikten Z yönünde kaydırılacak olan objeler fare ile ya da obje seçim menüsü ile seçilirler. Seçim işlemi bittikten sonra fare sağ tuşuna basılır ve kaydırılacak miktarın yazılacağı bir tablo çıkacaktır. Burada Delta Z kısmına dikey yönde kaydırılacak miktar (Z) yazılır.
Buraya yazılan Z değeri kadar obje aşağı ya da yukarı yönde tekrar kotlanacaktır. Eğer bu değere (-) verilirse aşağı yönde (+) verilirse yukarı yönde kayma olacaktır. Bu tabloda kopyala modu aktif yapılırsa objenin eskisi kalır ve yeni bir obje oluşur. Tamam ile işlem sonlandırılır. Model kaydır işleminin yapıldığını anlamak için bunu 3 boyuta aktarmak gerekir.
Objelere Kot Ver işlemi nasıl yapılır?

İşlemin yapılabilmesi için arazi modelinin olması gerekmektedir. Kotlama yapıldıktan sonra 3D aktarım işlerinde tekrar kotlama yapmaya gerek yoktur. Netcad\3D\Objelere Kot Ver işlemine girilir. Çıkan Seçenekler tablosundan kot okunması için bir takım fonksiyonlar belirlenir. “Kotları Araziden Oku” seçeneği işaretli ise, tüm objelerin kotları üçgen modelden okunarak belirlenir. Doğru, çoklu doğru, daire, yay, sembol, blok vb… objelere bu işlem ile tek seferde kot verilebilir. “Extra Kot Ekle seçeneği araziden kotu okunan objeye ek kot verir ya da objeleri istenilen kot değerine getirir.
Eklenmesi gereken kot değeri “Extra Kot” bölümüne girilmelidir. Seçilen tüm objeler bu işlem ile araziye göre istenilen değere atanırlar. Objelere istenilen kot değerini verebilmek için Kotları Araziden Oku kutucuğu pasif yapılmalı ve Extra Kot Ekle kutucuğu seçilerek değer verilmelidir. “Ortalama Kotu Hesapla seçeneği işaretli ise, çizgilerin tüm köşe noktalarına ait kotlar modelden okunan değerlerin ortalaması olacaktır. Bu seçenek işaretlendiğinde kotlanacak objelerin tüm noktalarına ait kotlar sabit olacaktır.
3D Üçgen Model Etekleri nasıl yapılır?

Bu işlem ile üçgen modelin sınırları çizilir ve 3 boyuta aktarıldıktan sonra toprak katmanı şeklinde görünüm sağlanır. Netsurf ya da Planet modülü içinde yer alan Üçgen Oluştur işlemi ile arazi modeli oluşturulur. 3D Model Etekleri işlemine girilir. Çıkan tablodan oluşacak olan model sınırı için parametreler verilir. Bu tabloda,etek uygulanacak model tabakası seçilir, oluşacak olan eteğin tabakası ve rengi belirlenir ve taban kot farkı girilir.Taban kot farkı , mininum kot ile etek arasındaki kot farkıdır. Bu değer yüksek olursa kalınlık artacaktır. Bu tablodan Tamam ile geçildiği anda grafik ekranda modelin sınırları oluşmaya başlayacaktır. 3 boyuta aktarıldıktan sonra model etekleri görünecektir.
Kabartma harita nasıl hazırlanır ve yüklenir?

Kabartma Harita, üçgen model üzerine gerçek koordinatlarındaki raster görüntünün yerleştirilmesiyle oluşturulan haritadır. Kabartma haritanın hazırlanmasıyla arazi modeli hakkında ayrıntılı bilgi elde edilmiş olunur. Kabartma Harita Hazırlama işlemi için, üçgen model ve referans bitmap ekrana yüklenmiş olmalıdır.
Üçgen Model oluşturulur. Raster/Raster Aç işlemi ile raster veri ekrana yüklenir. 3D/Kabartma Harita Hazırla işlemine girilir ve drape işlemi için doku boyu (pixel) verilir. Bu değer referans bitmapin bölüneceği karelerin boyutunu belirler. 1024 verildiğinde referans bitmap 1024*1024 pixel’lik kare birimlerine bölünür. Bu değer büyük oldukça NET3D’de dosya yükleme ve hareket hızı düşer fakat hassasiyet artar. 3 boyut görüntü için *.n3d uzantılı dosya ismi girilir ve dosya oluşturulur. İşlem tamamlandığında aşağıdaki mesaj çıkacaktır.
3D/Net3D’yi başlat işlemi ile 3 boyut programına girilir ve buradan Proje/Dosya Yükle işlemi ile kabartma harita yüklenir.Yükleme sırasında bitmapla ilgili bilgiler verilir ve küçültme oranı girilir.Verilen küçültme oranı x ise “2xdeğeri” kadar küçültme uygulanır. Küçültmenin anlamı 2x kadar pixel (bölünme) sayısı azaltılır. Dolayısıyla bitmapin kalitesi düşer (yükü de azalır). 3D’de Tabakalar bölümünde Yüzey için Drape seçilir ve Başlat (B) ikonuna basılır.
Net3D Dosyası nasıl hazırlanır?

NETCAD ile oluşturulan üçgen model ve model üzerinde doğru, çokludoğru, şekil, yay, blok objeleri NET3D programına aktarılacak şekilde hazırlanmış olmalıdır. 3D/Net3D Dosyası Yap işlemine girilir ve bir tablo çıkar. Bu tablodan mevcut modelin özelliklerine göre aktarım parametreleri belirlenir. Obje Z Değerleri:Genellikle arazi modeli olmayan verilerdeki objeler için kullanılır.Ama arazi modeli olan verilerin aktarılması da bu seçenek ile yapılabilir. Objeler, NETCAD grafik ekranında boy, kot, uzunluk gibi değerlerle belirlendikten sonra bu seçenek aktif yapılmalıdır. Modelden Hesaplanan” seçeneği, arazi modeli ve araziye ait Z değeri olmayan doğru, çokludoğru gibi objelerin aktarımı için kullanılacak bir yöntemdir.”Modelden Hesaplanan” seçeneği ile üçgen model üzerine çizilmiş olan tüm objeler araziye uyarlanır. Köşe Z değerleri birbirinden farklı olan objeler bu seçenek ile aktarılamaz. Çünkü, objenin köşelerine ait Z değerleri araziden hesaplanan değere eşitlenir.
Ada kenarı çizgileri,kaldırım çizgileri ya da buna benzer çizgisel objeler bu yöntem ile aktarılabilirler.Çatı gibi yerden belli bir yüksekliği olan blok yapılar varsa bu seçenek aktarım için uygun değildir. Çatı gibi yapıların tüm kotları üçgen modelden hesaplanacaktır. Bu tür objelerin farklılaşan Z değerleri kalmayacağı gibi yerden yükseklikleri de gözardı edilecektir. Modelden Hesaplanana Ekle seçeneği çatı, köprü gibi blok objelerinin aktarım için kullanılır. Blok objesi, birbirinden farklı Z değerlerindeki bileşenlerden oluşmaktadır. Örneğin binayı ve çatıyı oluşturan çokludoğruların Z değerleri birbirinden farklı olacaktır. Bu tür blok objeleri, modelden hesaplanana ekle seçeneği ile aktarılmalıdır.Bu seçenek ile, bloğu oluşturan tüm bileşenlerin Z değerleri, ayrı ayrı arazi modeline eklenerek doğru sonuç elde edilecektir.Bu seçenek ile mevcut arazi modeline göre obje kot değerleri hesaplanıyor ve “hesaplananlara eklenecek Z” değeri kadar da obje havaya kalkıyor.
Arazi modeline kotlanacak doğru, çokludoğru gibi objeler var ise, “Modelden Hesaplanana Ekle” seçeneğinin kullanımı yanlış sonuçlar verecektir. Araziye kotlanacak objeler de belirtilen “hesaplananlara eklenecek Z” değeri kadar arazi modeline eklenecektir. Bu durumda araziye kotlanacak doğru ve çokludoğrular ile blok objeleri aynı anda 3 boyuta aktarılmamalıdır. Yapılması gereken ayrı ayrı 3 boyuta aktarılarak NET3D içerisinde “Model Ekle” işlemi ile birleştirilmesidir. Çizgiler araziyi izlesin” seçeneği işaretli iken tüm çizgi objeleri 3 boyuta aktarım işlemi sırasında araziye uyarlanır.
Modelden Hesaplanana Ekle seçeneği ile 3 boyuta aktarılan objelerin arazi seviyesinden itibaren yükselmesi gereken değer buraya yazılır.Örneğin blok olarak oluşturulmuş bir çatının kaç metre seviyede olacağı bu seçenek ile belirlenir. İzin Verilen maksimum obje Z değeri, modelden hesaplanana ekle seçeneği aktif ise geçerlidir. Buraya yazılan değere kadar Z (kot) değeri olan objeler, arazi modeline uyarlanarak 3 boyuta aktarılırlar.Aynı zamanda “Hesaplananlara eklenecek Z değeri” kadar araziden yukarı kalkarlar. Obje Seçimi bölümünde iki seçenek bulunmaktadır. “Tüm Objeler” seçeneği işaretli ise, data tümüyle 3 boyuta aktarılacaktır.”Seçilen Objeler” seçeneği işaretli ise, objeler ya fare ile grafikten tek tek seçilir ya da obje seçim süzgeç menüsü kullanılarak seçilir.Yalnızca seçilen objeler 3 boyuta aktarılacaktır. Parametre değerleri verildikten sonra Tamam butonuna basılır.Oluşacak olan dosyanın adı verilir.Ekrandan objeler seçilir ve dosya oluşmaya başlar.İşlem sonunda kaç objenin 3 boyuta aktarıldığını gösteren bir mesaj çıkacaktır.
Net3d dosyasından(*.n3d) NCZ dosya nasıl okunur?

3 boyut dosyasını(*.n3d) oluşturan çizim dosyası(*.ncz) yüklenebilir. Bunun için; 3D/Net3d Dosyasını Oku işlemine girilir. 3 boyut dosyası (*.n3d) seçilir. Netcad ekranında ncz dosya oluşacaktır.
Net3D programına nasıl girilir?

Net3d programı Netcad grafik ekrandan ayrı bir programdır.3D/Net3D’yi Başlat işlemine girilince programa giriş yapılacaktır.
Bina ve duvar gibi yüksek objelere doku nasıl kaplanır?

Bina ve duvarlara doku kaplamak için; Net3D programı içinde Nesne/Yan Duvar Seç işlemine girilir. Çıkan tablodan doku kaplanacak olan objelerin tabaka adı verilir.
Yükseklik ve genişlik filtresi girilir. Bu tablodan Tamam ile çıkıldığında tabkaya uyan bütün objelerin duvarları işaretlenecektir.
Daha sonra Nesne/Seçilenleri Doku Kapla işlemine girildiğinde Doku Kütüphanesi çıkacaktır.
Buradan Ekle butonuna basıldığında Netcad içinde bulunan doku kütüphanesine girilir.
Tablonun sol tarafında doku grupları, orta bölümünde ise her bir grup içinde yer alan dokular bulunmaktadır.İstenen doku buradan seçilir.
Tablonun sağ tarafındaki bölümde ise seçilen doku görünebilir. Kabul butonuna basıldığında Doku Kütüphanesi tablosuna seçilen doku eklenecektir.
Doku Kütüphanesi tablosunun Yükseklik bölümüne seçilen dokunun yükseklik değeri yazılır.Mesela bu doku 10 metrelik bir binaya döşenecekse buraya 10 yazılmalıdır.
Doku kütüphanesinden Tamam ile çıkıldığında bina ya da duvarlara seçilen dokular kaplanmış olacaktır.
Eğer dokular görünmüyorsa Çizim/Tüm Çizim Yüzeylerini Hesapla işlemine girmek yeterlidir.
Bina ya da duvarların istenilen kenarlarına doku nasıl kaplanır?

Kullanıcı tarafından kenarlar seçilip doku kaplaması yaptırılabilir. Bunun için; Üstteki araç çubukları içinde yer alan “Yan Duvarlara Doku Kapla” butonuna basılır. İstenilen bina ya da duvar kenarları fare ile seçilir ve sağ tuşa basılır. Doku Kütüphanesine girilir. Buradan istenilen doku eklenir. Eğer dokular görünmüyorsa Çizim/Tüm Çizim Yüzeylerini Hesapla işlemine girmek yeterlidir.
Yüksekliği olmayan objelere doku nasıl kaplanır?

Arazi modeli gibi yüksekliği olmayan objelere Tabakalardan doku kaplanır. Bunun için; Dialog/Tabakalar tablosuna girilir. ilgili tabakanın Yüzey kolonu “Doku” konumuna getirilir. İlgili tabakanın Doku kolonuna basıldığında Doku Kütüphanesi çıkacaktır. Doku Kütüphanesinin sol tarafında toprak, su, tuğla gibi doku grupları yer alır. Orta bölümünde ise her bir grubun içinde yer alan farklı özellikteki dokular yer alır.
Seçilen her doku önizleme penceresinden görünebilir.Doku Kütüphanesine kullanıcı tarafından doku eklenebilir. Bütün dokular Netcad/Modul/Net3d/Doku dizini içinde gruplanarak yer alırlar. İstenen doku seçildikten sonra bu kütüphaneden Kabul ile çıkılır. Eğer dokular görünmüyorsa Çizim/Tüm Çizim Yüzeylerini Hesapla işlemine girmek yeterlidir.
Kaplanan dokular daha sonra nasıl silinebilirler?

Hem binalara hem de yüzeylere kaplanan dokular silinebilir. Bunun için; Dialog/Doku Kütüphanesine girilir. Bu kütüphanede, modele eklenen bütün dokular yer alır. Silinmek istenen doku seçilir ve tablodan Sil butonuna basılır. Diğer bir yöntem ise; Dialog/Tabakalar tablosuna girilir. İlgili tabakanın “Doku” kolonunda fare sağ tuşa basılır ve “doku Sil” butonuna basılır.
Objelere materyal nasıl kaplatılır?

Objelere toprak,demir,ahşap gibi değişik materyaller kaplatılabilir. Bunun için; Dialog/Tabakalar tablosuna girilir. İlgili tabakanın “Madde” kolonuna basılır. Materyal Editörü çıkacaktır. Buradan ilk olarak kaplanacak madde seçilir. Daha sonra maddenin gölgede görünen rengi, ışıkta görünen rengi ve parlaklığı ayarlanır. Bu ayarlamalar kırmızı, mavi ve yeşil tonlarında yapılır. Her bir rengin karşısında bulunan sağa-sola butonlarla işlem gerçekleştirilir.
Değişiklikler önizleme penceresinden izlenebilir. Döndür butonuna basıldığında önizleme penceresindeki küp döner ve maddenin gölge rengi,ışık rengi ve parlaklığı izlenebilir. Yenile butonuna basıldığında, seçilen maddenin mevcut ayarları değiştirilir. Ekle butonuna basılıırsa Madde Kütüphanesine yeni bir değer olarak eklenir. Sil butonuna basıldığında seçilen madde, kütüphaneden silinir. Tamam ile işlem sonlandırılır. Tabakalar tablosundan çıkıldıktan sonra Çizim/Tüm Çizim Yüzeylerini Hesapla işlemine girildiğinde tabakalara kaplanmış olan maddenin özellikleri görünebilir.
Yüzeylere nasıl Drape yapılır?

Kabartma haritaların görünebilmesi için arazi modelinin Drape konumunda olması gerekir. Kabartma haritaya ait raster görüntünün çıkmasını sağlar. Kabartma Harita programa yüklenir. Tabakalar tablosundan ilgili tabakanın “Yüzey” kolonu drape konumuna getirilir. Bu tabakalar genelde üçgen model tabakalarıdır. Tabaka tablosundan çıktıktan sonra Çizim/Tüm Çizim Yüzeylerini Hesapla işlemine girildiğinde kabartma haritanın raster görüntüsü model üzerine yerleşecektir.
Yüzeyler nasıl transparan(şeffaf) yapılır?

Bazı durumlarda,objelerin arazi modelinin ne kadar altında kaldığını anlamak gerekir. Bu durumda arazi modelinin şeffaf özelliğine getirilmesi gerekir. Arazi modeli şeffaf özelliğine getirildiğinde modelin altı da görünecektir. Örneğin sondaj çalışmalarında ne kadar derinliğe inildiği bu şekilde görünebilir. Dialog/Tabakalar tablosuna girilir. İlgili tabakanın “Yüzey” kolonu “Transparan” konuma getirilir. Trans. kolonuna şeffaflık değeri verilir. Bu değer 0 ile 1 arasındadır.Bu değer 1’e yaklaştıkça modelin şeffaflığı artar.1 tam şeffaf anlamına gelir.Bu değer için en uygun değer 0.5 dir. Tabakalar tablosundan çıkıldıktan sonra Çizim/Tüm Çizim Yüzeylerini Hesapla işlemine girildiğinde modelin transparan özelliği görünecektir.
İki renk arası modelin renklerdirmesi nasıl yapılır?

Modeldeki tüm objeler mininum ve maksimum kot değerlerine göre renklendirilirler. Daha estetik bir görüntü sağlanır. Örneğin bir arazi modelinin yüksek ve alçak yerleri bu mod ile renklendirilebilir. Çizim/Yöntem/İki Renk Arası işlemine girilir. Renk ayar tablosu çıkacaktır. Mininum ve Maksimum Renk bölümünlerinden model üzerindeki en düşük ve en yüksek kotların renkleri belirlenir.Buradaki ilk buton ile kırmızı, orta buton ile yeşil ve alt buton ile mavi renk ayarları yapılır. Bu işlemden Tamam ile çıkıldığında model renklendirilmiş olacaktır.
Arazi modeli nasıl yumuşatılır?

Arazi modelinde, yüzeyler arası geçişleri yumuşatılarak daha gerçekçi görüntüler elde edilmesi sağlanabilir.. Arazi modelinin yüzeyindeki keskin görüntüler kaybolur.Bu işlemin arazi modeli (üçgen model) dışındaki objelere uygulanması görüntü kalitesini bozacaktır. Bu işlem iki türlü yapılabilir. Projenin yüklenmesi esnasında Yumuşatma uygulanacak tabakalar seçilebilir. Dosya Yükle işlemi ile proje yüklenirken bir tabaka listesi çıkacaktır. Bu listeden yumuşatma uygulanacak arazi modellerinin tabakası seçilir. Çizim/Üçgen Yüzeylerini Hesapla/Araziyi Yumuşat işlemi ile yapılır. Bu işleme girildiğinde Yumuşatılacak Tabakaların seçileceği bir tablo çıkacaktır.İşlem uygulanacak tabakalar buradan işaretlenir. Tamam ile işlem sonlandırılır.
Yüzey normalleri nasıl bulunur?

Arazi modelinin kendi yüzey normalleri hesaplanır ve araziye yumuşatma getirilmez. Böylece, görüntüdeki her yüzey ışıktan düz olarak etkilenir. Arazi yüzeyleri daha keskindir. Bu seçenek çizimin biraz daha hızlı olmasını sağlar. Çizim/Üçgen Yüzeylerini Hesapla/Arazi Normallerini Bul işlemine girildiğinde işlem gerçekleşmiş olur. İşlem sonunda görüntüde bir değişiklik gözlenemezse Çizim/Tüm Çizim Yüzeylerini Hesapla işlemi ile ekran yenilenmelidir.
Arkafon nasıl eklenir?

Modele gökyüzü efekti vermek amacıyla yapılır. Opsiyonlar/Arkafon işlemine girilir. Çıkan tablodan “Doku Seç” butonuna basılır. Buradan Arkafon dizininin içinden bir doku seçilir ve Kabul butonuna basılır. Taban Z değeri ile arkafonun modelin seviyesine gelmesi sağlanabilir. Arkafonun modelde görünebilmesi için Opsiyonlar/Göster tablosunda Arkafon kutucuğunun aktif yapılması gerekir.
Sis efekti nasıl eklenir?

Model üzerine değişik yüksekliklerde sis efekti sağlananabilir. Bunun için; Opsiyonlar/Atmosfer işlemine girilir. Çıkan tabloda Sis Düzeltme İşlemi Uygula kutucuğu aktif yapılır. Başlangıç ve Bitiş Değerleri, sisin yoğunluğunu ve kalınlığını ifade eder. Başlangıç değeri, sis efektinin hangi kottan itibaren başlayacağını belirler. Bitiş değeri ise sis efektinin yoğunluğudur. Sis efekti başlangıç ve bitiş değerleri arasında oluşturulur ve bitiş değerinden yukarı doğru yoğunluğu azalır. Renk ayarları butonları ile sis efektinin ortam rengi ayarlanabilir. Ayarlama işlemi kırmızı,yeşil ve mavi renklerde yapılır. Sağa-sola butonlarla işlem gerçekleştirilir. Sis efektinin model üzerinde görünebilmesi için Opsiyonlar/Göster tablosundan Sis kutucuğu aktif yapılmalıdır.
Işık nasıl eklenir?

Model üzerinde bulunan tüm ışık objelerine ait tür,şiddet,renk,koordinat ve yön parametreleri belirlenebilir.Eklenen ışıklar model üzerinde etkisini gösterir ve model üzerindeki renkler buna göre görünüm kazanırlar.
Pencere/Üst Görünüm penceresine girilir.
Üst araç çubuklarında yer alan Işık Ekle/Sil butonuna basılır ve üst görünüm penceresinden ışığın yeri seçilir.
Işığın yeri seçildiği anda çıkan tablodan bir isim verilir. İsim verildikten sonra Işık editörü çıkacaktır.
Bu editörde tanımlı olan ışıklar bulunmaktadır. Işıklar listesinden eklenen ışık aktif yapılır.
Aktif yapılan ışık için parametre bilgilerinin girilmesi gerekir. X ve Y yerleştirilen ışığın koordinatlarıdır. Z ise ışık kaynağınan modelden olan yüksekliğidir. Yükseklik değerinin ışığın model üzerinde etkisi bulunmaktadır.
Editörün altında bulunan renklendirme butonları ile ışık rengi,kırılma rengi ve yansıma rengi ayarlanır.Sol tarafta bulunan butonlar ışık rengini,ortada bulunan butonlar kırılma rengini ve sağda bulunan butonlar ise yansıma rengini ayarlar.
Üç çeşit ışık kaynağı bulunmaktadır.Floresan,noktasal ve spot ışıklar.Her bir ışık kaynağı için bir tanesi tanımlanır. Ekran Yenile butonuna basıldığında seçilen ışığın etkileri model üzerinde görünür.
Model üzerinde yapılan değişiklikler nasıl saklanır?

Proje/Bilgileri Sakla işlemi ile yapılır. Bir projede kullanılan opsiyonlara ait bilgiler,tabaka bilgileri,bina cephesi bilgileri, yol ve ışık bilgileri, demo amaçlı oluşturulan bakış noktası bilgileri, perspektif bilgileri, model ekle ile oluşturulan referans dosyalar bu işlem ile saklanırlar. Eğer bu işlem yapılmazsa yapılan işlemler saklanmaz ve dosya ilk durumundaki gibi yüklenir.
Mevcut bir model üzerine referans modeller nasıl eklenir ya da çıkartılır?

Proje/Model Ekle-Çıkar işlemi ile aynı veriye ait başka dosyalar istenilen durumlarda aktif dosyaya eklenebilir ya da mevcut referans dosyalar kaldırılabilir. Eklenen dosyada aynı arazi modeline ait ağaç, bina ya da blok objeleri bulunabilir. Örneğin bir binanın çatısı ya da aynı modele ait ağaçlar bu işlem ile eklenebilir. Aktif dosya üzerine birden fazla model eklenebilir.Model ekle işlemi, 3 boyuta aktarım işlemi tamamlandıktan sonra modele eklenmek istenilen ekstra özellikler bulunduğunda kullanılabilir. Ancak, eklenen model hacim olarak aktif dosyadan büyük olmamalıdır. Proje/Model Ekle-Çıkar işlemine girildiğinde bir tablo çıkacaktır. Buradan Model Ekle butonuna basıldığında çıkan dosya yükleme tablosundan eklenecek olan dosya seçilir. Dosya seçilip Tamam butonuna basıldığında aktif proje üzerine dosya eklenmiş olacaktır. Eğer mevcut bir referans silinmek isteniyorsa,Model Ekle/Çıkar tablosundan referans dosya aktif yapılır ve Model Sil butonuna basılır. İşlem sonunda Çizim/Tüm Çizim Yüzeylerini Hesapla işlemine girilirse değişiklikler model üzerinde görünecektir.
Fotoğraf Çek işlemi nasıl yapılır?

Model üzerindeki görüntülerin fotoğrafları çekilerek saklanabilir.Fotoğrafı çekilen görüntüler istenilen formatlarda saklanabilirler.Bu görüntüler başka programlar tarafından da kullanılabilir.Fotoğraf olarak saklanmak istenen görüntü,aktif proje üzerinde elde edilmelidir. Proje/Fotoğraf Çek işlemine girildiğinde Fotoğraf Bilgileri tablosu çıkacaktır.
Bu tablodan fotoğraf çekme kriterleri belirlenir. Ekranın Aynısı modunda fotoğraf parametreleri geçersizdir. Ekranda görüldüğü şekilde modelin fotoğrafı çekilir. Fotoğraf Özellikleri modu,belirlenmiş bir objeyi ya da uzaklığı odak olarak çekme işlemi için işaretlenir.Odak olarak belirlenen noktanın etrafında bulanık bir görüntü sağlanır. Bu seçenek işaretli iken “Fotoğraf Özellikleri (Focus)” penceresindeki değerler aktiftir. Burada odak noktası seçilir. Yumuşatma modu odak belirtilmeksizin bulanıklık işlemi için kullanılır. Tamam butonuna basıldıktan sonra çekilen imaj ekrana çıkacaktır. Buradan “Sakla” butonu ile imaj değişik formatlarda saklanır.
Modelin ileri-geri hareketi nasıl sağlanır?

Programın üstündeki araç çubuklarında yer alan İleri/Geri Hareket butonu ile yapılır.Bu butona basıldıktan sonra; Model üzerinde fare sol tuşuna basılıp modelin ileri ya da geri çekilmesi ile hareket sağlanır. Model üzerinde fare sağ tuşuna basılıp modelin ileri ya da geri çekilmesi ile yukarı ya da aşağı yöne dönmesi sağlanabilir.
Modelin sağa-sola hareketi nasıl sağlanır?

Programın üstündeki araç çubuklarında yer alan Aşağı/Yukarı Bakış butonu ile yapılır.Bu butona basıldıktan sonra; Fare sol tuşuna basılı tutularak model sağa ya da sola kaydırılır. Fare sağ tuşu ile de yukarı ya da aşağı kaydırılır.
Bir nokta odak alınarak modelin hareketi nasıl sağlanır?

Model üzerinde bir nokta merkez kabul edilerek etrafında sağa-sola ya da aşağı-yukarı hareket imkanı sağlanabilir. Bunun için; Ekranın üstündeki araç çubuklarında yer alan Objeye Kilitlenme Modu butonuna basıldığında merkez obje sorulacaktır. Farenin sol tuşu ile odaklanacak obje gösterilir. Yapılacak tüm hareletlerde merkez obje aynı kalacaktır. Modelin her yerine hareket imkanı sağlanır. Farenin sol tuşuna basılı tutularak model sağa-sola serbest olarak hareket ettirilebilir.Modelin istenilen bölgelerine yaklaşılabilir. farenin sağ tuşuna basılı tutularak model yukarı-aşağı yönde hareket ettirilebilir.
Zoom nasıl yapılır?

Herhangi bir objeye ya da bölgeye yaklaşılabilir.Bunun için; Ekranın üstünde bulunan araç çubuklarında yer alan Pencere Yaklaş butonuna basılır. Model üzerinde pencere içine alınacak bölge üzerinde fare sol tuşuna basılı tutulur. Fare çekilerek pencere oluşturulur. Sol tuş bırakıldığı anda bölge zoomlanmış olacaktır.
Model üzerindeki objeler nasıl sorgulanır?

Model üzerinde bulunan objeler hakkında bilgiler( tipi, tabakası, kot değerleri vb..) alınabilir. Bunun için ekranın üstünde bulunan araç çubuklarında yer alan “Obje Sor” butonuna basılır ve ekrandaki obje gösterilir. Obje hakkında bilgiler çıkacaktır
Simülasyon yapmak için araç nasıl tanımlanır?

Arazi üzerinde hava ya da karadan araç simülasyonları yapmak için araç tanımı ve bunların yol parametreleri tanımlanabilir. Bunun için; Dialog/Yollar menüsüne girildiğinde Yol ve Model seçiminin yapılacağı editör çıkacaktır. Buradan ilk olarak “Ekle” butonu ile bir yol ismi verilir. Varsayılan isim olarak Yol-1 çıkacaktır. İstenildiğinde bu isim değiştirilebilir.Başka bir yol eklenmek istendiğinde aynı şekilde isim verilir.İptal edilmek istenen yol, “Sil” butonu ile silinebilir.
Projeye eklenen tüm yollar Aktif Yol listesine eklenecektir. Kullanılmak istenen yol buradan seçilebilir. Seç butonuna basıldığında model seçiminin yapılacağı editör çıkacaktır. Buradan hava,kara ya da deniz araçlarından bir tanesi seçilir ve Kabul butonuna basılır. Önizleme penceresinde model görünecektir. Boyu bölümünden modelin boyu ayarlanabilir.Buradaki değer boyun katsayısıdır.Bu katsayı değeri kadar modelin mevcut boyu çarpılarak bulunabilir. Modelin simülasyon anındaki hız değeri verilir.Buradaki hız km/h cinsindendir.Hız değeri arttıkça aralık değeri de otomatik olarak artacaktır.Aralık değerinin artması simülasyon hızını da artıracaktır. FPS simülasyon anındaki resim sayısını ifade eder.Bu değer yüksek olursa simülasyon hızı düşer.Bunun için düşük bir değer verilmesinde fayda vardır. Z Butonu ile modelin kot değeri belirlenir.Bu butona basıldığında bir parametre tablosu çıkacaktır.Buradan Z değeri kısmına modelin araziden olması gereken yükseklik değeri yazılır.Bu değer metre cinsindendir.Eğer Z değerini “Artır/Azalt” aktif olursa,simülasyon anında model araziye göre iniş çıkışlar gösterecektir.
Örneğin bir araba,bu fonksiyona göre tanımlanmalıdır.Çünkü araba hareket halindeyken araziye uyumlu gidecektir.Eğer Z değerini “Aynı Yap” aktif olursa,burada verilen değer model için sabit kalacak ve model sürekli bu kot değeri üzerinden hareket edecektir.Örneğin bir uçak bu fonksiyona göre tanımlanmalıdır. Yolu Göster fonksiyonu aktif yapılırsa,tanımlanan güzergah renkli olarak ekranda belirlenir.Modeli Göster fonksiyonu aktif olursa seçilen araç görünür.Yumuşat fonksiyonu aktif ise,modelin keskinliği giderilecektir. Tamam ile işlem sonlandırılır.
Simülasyon için güzergah nasıl tanımlanır?

Dialog/Yollar işlemi ile tanımlanan araçların güzergahları belirlenir. Simülasyon anında ya da model üzerinde araç hareketi sırasında bu güzergah takip edilecektir. Yol güzergah noktalarının model üzerinde görünebilmesi için Dialog/Yollar menüsünde Yolu Göster fonksiyonu aktif yapılmalıdır. Pencere/Üst Görünüm penceresine geçilir ve bu pencere biraz genişletilir. Ekranın üstünde bulunan araç çubuklarında yer alan Yol Noktası Ekle/Sil butonuna basılır. Üst Görünüm penceresinde güzergah noktaları ardışıl olarak gösterilir. Eklenen yol noktaları renkli olarak görünecektir. Kara araçları için eklenen noktaların arası kısa olursa, aracın araziye uyumu daha iyi sağlanır. Hava araçları için eklenen noktaların arası uzun olmalıdır. Çünkü hava araçları simülasyon anında sabit yükseklikten gideceği için inişli çıkışlı hareket egellenmiş olur. Üst Görünüm penceresi kapatılır.
Simülasyon ayarları nasıl yapılır?

Model üzerinde Dialog/Yollar menüsü ile tanımlanan araçlar, Yol Noktası Ekle/Sil işlemi ile tanımlanan güzergahta gerçek zamanlı simülasyon yaparlar. Bu simülasyon işleminin gerçekleşmesi için Yol takip Ayarlarının yapılması gerekmektedir. Yol Takip ayarlarında araç ve yol için bir takım parametreler tanımlanır. Ekranın üstünde bulunan araç çubuklarında yer alan “Sürücü Seç” butonuna basıldığında Veri Kaynağı tablosu çıkacaktır. Buradan yol sürücüsü seçilir. Ayarlar butonuna basılarak Yol Takip Ayarları parametrelerine geçilir. Genel sayfasında “Gerçek Zamanda Hareket” fonksiyonu aktif yapılırsa simülasyon durdurulana kadar devam edecektir.Herhangi bir şekilde kayıt yapılmayacaktır. AVI Video fonksiyonu aktif yapışırsa, simülasyon *.avi uzantılı dosyaya kaydedilir ve daha sonra Proje/Film Oynatıcı işlemi ile oynatılır. Bu yapılan dosya media player gibi başka programlarda da oynatılabilir. Yine buradan ekran boyutları verilir.
Araç sayfasında, araç türü(hava ya da kara) seçilir.Dönüklük Açısı Otomatik kutucuğu aktif yapılırsa , hava aracının dönüşler sırasındaki açısı otomatik olarak belirlenir, daha gerçekçi simülasyon elde edilmesi sağlanır. Eğer bu seçenek pasif ise dönüşler sırasında açı verilmez.Hız bölümünden simülasyon anında aracın km/h cinsinden hız değeri verilir. Bu değer simülasyon anında isteğe bağlı olarak değiştirilebilir. Yol sayfasından,simülasyonun başlangıç modu seçilir. Auto kamera,Ön kamera ve Arka kamera sayfalarından ise simülasyon anında aracı takip eden kameraların patametreleri verilir. Tamam ile işlem sonlandırılır.
Simülasyon nasıl yapılır?

Araç ve güzergah tanımları yapılıp simülasyon ayarları belirlendikten sonra araç ile model üzerinde simülasyona başlanabilir. Ekranın üstünde bulunan araç çubukları içinde yer alan Start butonuna basılır. Simülasyon penceresi ile birlikte Yol Paneli çıkacaktır. Bu panelde daha önce Yol Sürücüsü/Yol penceresinde seçilen yol takip türleri bulunmaktadır. Burada aktif yapılan tür,bu panelde start anında çıkacaktır. Start anında araç ön kamera, arka kamera ve otomatik kameralarla izlenebileceği gibi,bir noktada durularak da takip edilebilir. Klavyeden ESC tuşuna ya da ekranın üstündeki STOP butonu ile simülasyon sonlandırılır.
AVI dosyası nasıl oluşturulur?

Avi dosyasının yapılabilmesi için Yol Sürücüsü/Genel penceresinde AVI Video’nun aktif yapılması ve oluşacak olan dosyanın adının verilmesi gerekir. START butonuna basıldıktan sonra simülasyon penceresi açılacaktır. Değişik yol takip türleri simülasyon annda seçilebilir. Klavyeden ESC tuşuna ya da ekranın üstündeki STOP butonuna basıldıktan sonra *.avi dosyası oluşmaya başlayacaktır. İşlem sonunda filmin kaydedildiği mesajı çıkacaktır. Yapılan bu *.avi dosyaları daha sonra Proje/Film Oynatıcı ile izlenebileceği gibi windows media player gibi başka programlarda da izlenebilir.

 

 
BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.