Tapu intikal süreci nasıldır

14.12.2016
A+
A-
Tapu intikal süreci nasıldır

Tapu intikal süreci nasıl işler ?

Tapu sicillerinde kayıtlı olan taşınmaz malların (ev, arsa vb), mal sahibinin ölümü halinde, tapuya kayıtlı olan malların mülkiyet haklarının, mahkemece verilen veraset ilamında belirtilen mirasçılara, kanun çerçevesinde geçmek yani intikal etme işlemlerinin tümüne tapu intikal işlemleri denir. Peki tapu intikal işlemleri nelerdir.

Tapu intikalinin mirasçılarına yapılabilmesi için gerekli tüm belgeleri toplamaları ve taşınmazın bulunduğu tapu dairesine başvurmaları gerekmektedir. Bu başvuru öncesi alınması gerekli en önemli belge ilgili mahkemeden alınacak veraset intikal belgesidir. Yani taşınmazın mirasçıları olduğunuza dair belgedir.

Gerekli belgeler;

  • intikale konu olan tapuya kayıtlı taşınmaz malın tapu senedini, yoksa eğer taşınmazın ada, parsel numarasını belirtir herhangi resmi bir belge.
  • taşınmaza intikal talebinde bulunan mirasçı, mirasçıların ya da var ise yetkili avukatın nüfus cüzdanı. Yok ise pasaportta kabul edilir

Not: avukat tutuldu ise vekalet belgesi de bulundurulmalı.

  • intikal sonucu verilecek tapu senedine eğer fotoğraf yapıştırılmasını istiyorsanız,  taşınmazın intikalini talep eden mirasçı ya da mirasçıların, taşınmaza konu olan mal sayısı kadar son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğrafı.
  • ölümü ve mirasçıları ispat edecek olan ilgili mahkemece verilen veraset ilamı aslı veya noter onaylı örneği.
  • bazen ölümler önce olup(1926 dan önce ) tapuya intikal geç olmaktadır. Bu tür olaylarda ölen mursinin mahalle ya da köy muhtarınca verilecek ilmühaber.
  • Taşınmaz mala ait deprem sigortası yaptırılıp,  yatırıldığına dair belgenin aslı.
  • Taşınmaz mala ait intikalin tam gerçekleşmesi için intikal harcının da yatırılması gereklidir. İntikal harcı ; İntikale konu taşınmaz malın son döneme ait beyan edilen emlak vergisi değerinde, ilgili kişinin taşınmaza ait beyan ettiği bedel üzerinden binde dokuz oranında alınan harçtır.
  • Tapu harcı yanı sıra her sene değişen miktar çerçevesinde ücret talep edilir
  • Yukarıdaki belgeleri tamamlayıp ilgili tapu sicil müdürlüğüne başvuru yapılarak tapu intikali tamamlanır.

 
BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.