1/1000 İmar Uygulama Planı Nedir

03.01.2019
1/1000 İmar Uygulama Planı Nedir

1/1000 İmar Uygulama Planı Nedir ?

1/1000 uygulama imar planı ; İlgili kurumlar tarafından Onaylı halihazır haritalar üzerinde, kadastral durumu işlenmiş olan ve nazım imar planına uygun olarak hazırlanan ve ilgili ilçe veya mahallerdeki parsellerin bir araya geldiği adaların düzenini,  yoğunluğunu ve uygulama emsallerini, esaslarını ve diğer tüm bilgileri detayları ile gösteren plana 1/1000 lik plan denir.

1/1000 İmar Planı Yapım Süreci Nasıldır ?

1)  Planlama alanının konumu ile ilgili bilgiler,

2) Yönetim yapısı, idari bölünüş, sınırlar,

3) Fiziksel yapı ve mevcut arazi kullanımı,

4) Çevresel değerler ve koruma alanları,

5) Afet verileri, afete maruz alanlar, yerleşmeler ve özellikleri,

6)  Planlama alanı ile ilgili demografik, sosyal, ekonomik, kültürel, tarihi vb. bilgiler,

7) Ulaşım ve enerji dahil teknik altyapı,

8) Sektörel yapı,

9)   Askeri alanlar,

10)  Mülkiyet yapısı,

11) Yerleşmelerle ilgili yerel özellikler,

12)  Planlama alanının özelliğine göre diğer konular.

1/1000 İmar Planı Nasıl Onaylanır?

Plan resmi yazı ile meclise gönderilir. Mecliste onaylanır. Onaylanan plan ilgili birime gönderilir. İlgili birim planda gerekli düzeltmeleri yapar ve yedi takım çoğaltıp başkan’a onaylatılır. Dağıtım yapılır.Plan harita müdürlüğü tarafından askıya çıkarılır. Askı süresince yapılan itirazlar değerlendirilir. Değerlendirmeler meclise iletilir.Meclisin vereceği karar doğrultusunda gerekli işlemler yapılır.

Tüm aşamalardan sonra nazım imar planı onaylanıyor ve sonra 1/1000 ölçekli uygulama imar planı hazırlanıyor. 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılmadan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılamaz. 

1/1000 İmar Planı Lejant

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.