İnşaat temel vizesi nedir ?

07.02.2016
İnşaat temel vizesi nedir ?

Belediyece onaylanan yapılar için geçerli olur. TUS işlemli dosyalara göre temel vize verilir. 

3194 sayılı İmar Kanunun 29.maddesine göre yapı ruhsatı alındıktan sonra 2 yıl içinde yapıma başlamak zorunludur. Temel vizesinin alındığı gün yapıma başlanabilir. Temel vizesi eğer 2 yıl içinde alınmadıysa yapı ruhsatı geçerliliğini yitirmiş olur. Yapı ruhsatı ise 5 yıllık süre geçmediyse yenilenir. Bu 5 yıllık sürenin geçmesi durumunda yeni yapı ruhsatı alınması gerekir.


Yapının temeli, yapı temeli krokisine göre doğru oturtulma ve demir kurgusuna uygulama projesini denetleyen temel vizesi, bu uygunluklar dahilinde verilir.


Temel vizesi almak için hangi belgeler gereklidir?


-Dilekçe

-S.S.K açılışı

-Kontur-Gabari İnşaat Aplikasyonu ve *.dxf uzantılı cd’ye kopyalanmış dosyası

-Bohçalama ve topraklamayı gösteren Fotoğraf

-İş güvenliği yasası fotoğrafları ( Koruma perdesi, uyarı levhası fotoğrafları)

-Topraklama tutanağı

-Bohçalama tutanağı

-İlgili harita mühendisinin tescil belgesi

-7/28 günlük beton numune sonuçları

-Kalıp ve beton tutanakları

-Ruhsatın temel vizesi kısmı yapı denetim firması tarafından onaylanması

-Fotoğraf  ( Genel imalatı, inşaat perde, ruhsat tabela gösteren fotoğraf )

-Temel ruhsatı


Temel üstü vizesi için dilekçe örneği:


T.C

ÇATALCA BELEDİYE  BAŞKANLIĞI

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

TEMEL ÜSTÜ BİLDİRGESİ

YAPININ MAHALLESİ  / KÖYÜ :   

CADDE VEYA SOKAK : 

ADA : 

PARSEL :

YAPI RUHSATI TARİHİ VE NOSU :

YAPIYA BAŞLAMA TARİHİ :           

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNE

Yukarıda adresi yazılı yerde yapmakta olduğum yapı zemin kat döşeme düzeyine gelmiş bulunmaktadır. Bu nedenle gerekli kontrollerin yaptırılarak temel üstü ruhsatının verilmesi hususunu arz ederim.

Adres: Adı Soyadı:


Temel üstü vizesi için neler gereklidir?


1- Aplikasyon krokisi

2- SGK işyeri açma belgesi

3- Ruhsat aslı

4- Temel, bodrum(lar) ve subasman kalıp ve demir tutanakları

5- Temel, bodrum(lar) ve subasman beton döküm tutanakları

6- Temel, bodrum(lar) ve subasman beton sonuçları (7 ve 28 günlük)

7- Demir çubuk test sonuçları

8- Temel Üstü Talep Dilekçesi (Adres ve T.C. kimlik no belirtilmiş)

9- Yapının mahallen ölçüm işlemi


Temel vizesi nasıl verilir?


Harita mühendisinin hazırladığı aplikasyon projesi, yapıya ilişkin bilgi formu ve ruhsat fotokopisi ile Yapı Kontrol Müdürlüğüne müracaat edilir. Yapı Kontrol Müdürlüğü gerekli incelemeleri yapar. Tüm kontroller neticesinde yapı temel vizesi almak için uygunsa, temel vizesini alır. Temel vizesi için uygun olmayan yapılar mühürlenir. Yapı sahibine 30 günlük bir süre verilir. Bu 30 günlük süre içinde hatalar, eksikler düzeltilir. Düzeltilmediği takdirde 3194 sayılı İmar kanununun 32 ve 42. maddeleri gereğince işlem başlatılır.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.