Tapu vekaleti nasıl verilir

30.11.2016
Tapu vekaleti nasıl verilir

Tapu Vekaleti Nasıl Verilir ?

Tapu da gayrimenkul alım-satım işlemlerini kendi adınıza gerçekleştirmesini istediğiniz kişiye vekalet verebilmeniz için notere gitmeniz gerekiyor.  Tayin ettiğiniz vekilin tapudaki işlemleri sizin adınıza yapabilmesi için sizden yazı ve imza yoluyla vekaletname alması gerekiyor. Burada vekalet verilirken bazı hususlara dikkat edilmesi gerekiyor. Vekil atama işlemi sırasında ve sonrasında sorunlarla karşılaşmamak için tapu vekaletinde gereken belgeler, vekaletnamenin kapsamı, süresi ve iptali işlemlerini detaylı olarak inceleyelim.

Noterde Vekalet Vermek İçin Gereken Belgeler
1)Vekalet verecek olan kişinin T.C. kimlik numarasını içeren nüfus cüzdanı ya da pasaportu
2)Vekalet verilecek olan kişinin adı, soyadı ve TC kimlik numarası
3)Tapu bilgileri (Gayrimenkul ile ilgili işlemlerde)
4)2 adet fotoğraf

Not: Tapu dairesi kimlik olarak sadece nüfus cüzdanı ve pasaportu kabul ediyor. Ehliyet geçersiz sayılıyor. Ayrıca kimlik tespiti için vesikalık fotoğrafların son 6 ay içinde çektirilmiş olması gerekiyor.

Tüzel Kişilerde Tapu Vekaleti İçin Gereken Belgeler:
Yetkili kişiden alınan imza sirküleri, kimliği ve talimatlarını içeren bir belge ibrazı gerekiyor.

Yurtdışında Kullanılacak Vekaletnameler
Vekaletnamenin yurt dışında kullanılacağı durumlarda ise belge hangi ülkede kullanılacaksa o ülkenin anadiline yeminli bir tercüman aracılığıyla tercüme edilmesi gerekiyor.

Yürüyemeyecek durumda olan hastalar için noter işlemleri
Yataktan kalkamayacak durumda olan hastalar için noter eve gelebiliyor. Tüm noterler bu hizmeti vermek zorunda ancak bu hizmet diğer noterlik hizmetinden ayrı olarak ücrete tabi tutuluyor.

2016 Noter Vekalet Ücretleri
Noter Tapu Vekalet Ücreti (GayriMenkul Alış-Satış): 111,07 TL‘dir.
Avukat Vekaletname Ücreti: 83,71 TL‘dir.
Not: Burada belirtilen ücretler asgari ücretlerdir. Yazılan nüshaların sayısına bağlı olarak noter vekaletname ücreti de artacaktır.

Tapu Vekaletinin Kapsamı:

Vekaletnamede hangi işlemler belirtilmiş ise vekil sadece o tapu işlemlerini yapabiliyor. Vekaletname, pek çok işlem için kullanılabildiğinden sözleşmenin neleri kapsadığı, yapılacak işlemlerin adı açık ve net bir şekilde belirtilmesi gerekiyor. Burada atanacak vekil gerçek bir kişi olabileceği gibi tüzel bir kişi de olabiliyor.

Tapu vekaletinin kapsamı dışında kalan işlemler
Vekil, özellikle yetkili olarak atanmadığı sürece taşınmazı devredemiyor, hak iddia ederek sınırlandırma yapamıyor, dava açamıyor, hakemeye başvuramıyor, kefil olamıyor, bağışlama yapamıyor, sulh olamıyor, iflas ve iflasın ertelenmesi talebinde bulunamıyor. Ayrıca vekaletname “Tevkil Yetkisi” içermediği sürece de vekil atanan kişi başka bir kişiyi vekil atayamıyor.

Tapu Vekaleti ile Yapılabilecekler İşlemler
Vekaletnamede hangi işlemler belirtilmiş ise vekil sadece o tapu işlemlerini yapabiliyor. Bu yüzden konut satışı ya da kira işlemi mi yapılacak yoksa ipotek, kat karşılığı inşaat ya da terkin mi yapılacak açık şekilde işlemin adı belge üzerine yazılıyor. İşlemin adı açık şekilde belirtilmemiş ancak o anlama gelebilecek ifadeler kullanılmış olsa dahi tapu dairesi risk almıyor ve sonuç olarak ilgili işlemi gerçekleştirmiyor.

Vekaletnamenin Süresi
Vekaletnamede, süre ve sınırlama olmadıkça, vekaletin süresi sınırsızdır. Bu yüzden vekaletnamede süre belirtilmelidir. Ayrıca belli bir süreliğine verilen vekaletnamelerin süresi bittiğinde tekrar yenilenmesi gerekir.

Tapu Vekaletinin İptali (Azil)
Azil yapıldığı takdirde vekalet sona ermiş oluyor. Azil işlemi herhangi bir noterden yapılabileceği gibi tapu dairesine dilekçe vererek ya da göndererek de gerçekleştirilebiliyor. Azil yapıldığı takdirde vekil tapuda hiçbir işlem yapamıyor. Ayrıca kısmi azil işlemi de yapılabiliyor. Kısmi azilde vekilin bazı işlemleri yapması istenmiyorsa yalnızca o işlemler için azil uygulanabiliyor.

 
BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.