İHA İle Harita Üretimi Yönetmeliği

22.03.2019
İHA İle Harita Üretimi Yönetmeliği

Tapu Kadastro İHA ile “harita üretimi ve kontrol esasları” yayınlandı.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından, 26 Haziran 2018 tarihli ve 30460 sayılı T.C. Resmi Gazete-Mükerrer`de yayımlanan güncellenen “Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği (BÖHHBÜY)” Madde-45 uyarınca;

  1. “İnsansız Hava Aracı (İHA) Sistemleri ile Kadastral Detay Ölçmeleri, Harita Üretimi ve Kontrol Esasları”
  2. “Yersel LİDAR Yöntemi ile Kadastral Detay Ölçmeleri, Harita Üretimi ve Kontrol Esasları”

yürürlüğe konmuştur. Açıklamada…

26.06.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ” Büyük Ölçekli Haritave Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği (BÖHHBÜY)”nin detay ölçmeleri başlığı altındaki; 45-1/amaddesi ” Detay noktaları ; elektronik takeometre , GNSS, LİDAR veya diğer teknik ve yöntemler.” kullanılarak ölçülebilir. ” hükmündedir.

Diğer taraftan, BÖHHBÜY’de yapılan düzenlemeye istinaden Harita Dairesi Başkanlığınca hazırlanan ilgi (b) İnsansız Hava Araçları (IHA) ile detay verilerinin üretimine ve kontrolüne ilişkin esaslar doğrultusunda, detay ölçmelerinde İnsansız Hava Araçları (IHA) tekniği kullanılabilecektir.

Bu itibarla, özel sektörden hizmet satın almak suretiyle ihaleli işler kapsamında yürütülen çalışmalarda, işin Özel Teknik Şartnamesinde belirtilen esaslar doğrultusunda, ilgi (b) İnsansız Hava Araçları (IHA) Sistemleri ile Kadastral Detay Ölçmeleri, Harita Üretimi ve Kontrol Esaslarına uyulmak suretiyle çalışmaların yürütülmesi, işin sonunda teslim edilecek ve arşivlenecek verilerin ise diğer dokümanlar ile birlikte teslim edilmesi, Kontrol Teşkilatı ve Muayene ve Kabul komisyonları tarafından sözleşmenin kabulünde (geçici kabul /kesin kabul) bu hususlara dikkate dilmesi gerekmektedir.Bilgilerinizi ve bildiriş doğrultusunda çalışmaların yürütülmesini rica ederim.

Harita mühendisleri odası, “İnsansız Hava Aracı (İHA) Sistemleri ile LiDAR uygulamalarına ilişkin harita üretimine yönelik BİRİM FİYAT çalışmaları devam etmektedir.” Açıklamasında bulundu. Umudumuz fiyatların düşük olmamasından yanadır.

İHA Sistemleri ve de Yersel LiDAR yöntemine ilişkin KONTROL ESASLARI ekli dosyada yer almaktadır.

Lidar ve detay ölçümleri esasları

İnsansız hava araçları kullanım esasları

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.