İmar Planı Tadilatı Nedir

21.10.2019
İmar Planı Tadilatı Nedir

İmar planı tadilatı; Mevcut nazım veya uygulama imar planı ihtiyaçlara cevap vermediği durumda, planın tamamı veya bir kısmının rezive / yenileme yapılması işlemidir.

İmar Planı Tadilatını Kim Yapar ?

İmar planı tadilatı teknik kadastral bir çalışma ister. Bu çalışmalar harita firmaları ve plancılar tarafından hazırlanır. Ardından ilgili belediyeye plan teklif verilir.

İmar Planı Tadilat Süreci Nasıl İşler ?

Hazırlanan İmar planı tadilat teklif ile belediyeye başvuru yapılır. İlgili belediye kalemden kayıt altına alınır. Başkanlık makamına yazı yazılara ilgili teklifin meclis gündemine getirilmesi talep edilir. Yazı işleri tarafından meclis süreci sürdürülür. Mevcut bazı meclis üyeleri tarafından imar komisyonun çalışmalara yürütülerek komisyon üyeleri tarafından mutabık kalınır. Komisyon kararı sonrası mecliste oylamaya sunulur.

Meclise sunulan plan hakkında red ya da kabul kararı çıkar. Red edilmesi durumunda dosya arşivlenir. Kabul olması durumunda askı süreci başlar. Bazı planların bakanlıktan onaylanması gerekir bu durumda meclis görüşü ile birlikte ilgili bakanlığa onaylanmak üzere gönderilir. Askı süreci Bakanlık onayından sonra başlar. ( askı süreci ne demektir ? )

Plan onaylandıktan sonra gazetede ilan edilmek üzere encümene yazılır. Encümen kararı ve ilan metni hesap işlerine yollanır. Hesap işlerinden ücret öğrenilir. Basın ilan bölümüne yazılır ve gazetede ilan çıkar. Gazeteler takip edilir ilan çıktığı gün büro başkanlığında plan 30 gün süre ile ilan panosunda askıya çıkarılır.

İmar Planı Tadilat Başvurusu İçin İstenen Evraklar

  1. Yürürlükte Olan Plan/ Hâlihazır Haritalar Üzerine Hazırlanmış Teklif Plan Paftası ve Teklif Planın Sayısal Verisi (.ncz formatında ve 5 takım olacak.)
  2. Kanun ve Yönetmelikte Öngörülen Nitelik ve İçerikte Hazırlanan İnceleme ve Araştırmaları İçeren Plan Açıklama Raporu (5 takım olacak.)
  3. Büro Tescil Belgesi
  4. İlgili Kurum ve Kuruluş Görüşleri
  5. Tapu, Çap ya da Bu Belgeler Yerine Geçecek Belge (NOTER Tasdikli)
  6. Parsel Maliklerinin İmza Sirküleri
  7. Muvafakatname/Vekâletnameler (NOTER Tasdikli) (Malikler başvurmuyorsa gereklidir.)

İmar Planı Tadilat Projesi Nedir ?

 
BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.