İskan Raporu Nedir Nasıl Alınır

08.11.2019
İskan Raporu Nedir Nasıl Alınır

Öncelikle İskan nedir ? Lütfen okuyunuz. İskan; Ruhsatlı binalar için ruhsat ve eklerine uygun olarak tamamlandığını gösteren; ruhsat bilgilerini inşaatın bitim tarihini, tapu kaydını, adresini, bağımsız bölümlerin cinslerini, numaralarını, arsa paylarını, metrekarelerini, sınıflarını, mal sahiplerini gösteren ve Belediyenin İmar Müdürlüğü Yapı Kullanma İzni birimince düzenlenen bir belgedir.

İskan Almanın Koşulları Nelerdir ?

İskan raporu almak için inşaat sahibi, müteahhidi veya yetkilisi bir dilekçe ile Belediyeye başvurmalıdır. Başvuruyu alan Yapı Kullanma izni teknik elemanları binanın ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılıp yapılmadığını yerinde kontrol ederek saptar. Binanın herhangi bir teknik eksikliği yoksa mal sahibi veya müteahhidinden yapıyla ilgili olarak  TEDAŞ, TÜRK Telekomünikasyon A.Ş. Sivil Savunma Müdürlüğü, İtfaiye Müdürlüğü gibi kuruluşlardan su, elektrik, telefon, sığınak, yangın, asansör tesisatları ile ilgili teknik raporlarla, yapının fenni sorumlusundan yapının kontrolü altında ruhsat ve eki projesine uygun olarak yapıldığına dair noter onaylı taahhütnameyi Yapı kullanma İzni Amirliğine vermesi istenir. Teknik raporlarla taahhütname teklif verildikten sonra yapı için Genel İskan Raporu düzenlenir.  

İskan Raporu Maliyeti Nedir ?

Kat irtifakının kat mülkiyetine çevrilmesi harç ve vergiye tabi değildir. Ancak, taşınmazın niteliğinin kagir bina olarak tapu kütüğüne gerekeceğinden tashih için tapu harcı ödenir. Ayrıca bir döner sermaye bedeli tahsil edilecektir.  

Yapı Kullanma İzin Belgesi Nasıl Alınır ?

Genel iskan raporu düzenlenmiş binalardaki bağımsız bölüm sahipleri 3 adet tapu fotokopisi ile Belediye İmar Müdürlüğü Yapı Kullanma izni Amirliğine başvurarak yapı kullanma izni harçlarını emlak vergisi ve katılım paylarını ödeyerek ve vergi dairesinden ilişiğini keserek kendi bağımsız bölümü için yapı kullanma izin belgesi  alabilir. Yapı kullanma izni ile ilgili kuruluşlara başvurarak su, elektrik ve telefon abonelikleri de yaptırılabilir.

Önemli Uyarı: Yapı kullanma izni olmayan yapılar bina ve binadaki bağımsız bölümlere su, elektrik ve telefon bağlantısı yapılamaz.  

İskan Ruhsatı İçin Gerekli Evraklar

Yapı Denetimli ise;  

 • 1- Dilekçe (TC Kimlik No, Telefon No Adres Bulunacak)  
 • 2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi  
 • 3- Tapu (Tapu Sicil Müdürlüğünden güncellenecek)  
 • 4- Çap (Kadastro Müdürlüğünden Alınacak )  
 • 5- Telekom Ankastre Raporu  
 • 6- SSK ilişik Kesme Belgesi  
 • 7- Harita Mühendisliğince hazırlanmış olan bina aplikasyon krokisi  
 • 8- Yapı Denetim İlişik Kesme Belgesi ve Yapı Uygunluk Raporu  

Yapı Denetimli değil ise;  

 • 1- Dilekçe (TC Kimlik No, Telefon No Adres Bulunacak)  
 • 2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi  
 • 3- Tapu (Tapu Sicil Müdürlüğünden güncellenecek)  
 • 4- Telekom Ankastre Raporu  
 • 5- SSK ilişik Kesme Belgesi  
 • 6- Harita Mühendisliğince hazırlanmış olan bina aplikasyon krokisi  
 • 7- TUS’lu Yapılarda Proje Müelliflerinden alınan uygunluk raporu

İskan Sorgulama Nasıl Yapılır ?

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.