Kira sözleşmesi nasıl yapılır

29.08.2018
A+
A-
Kira sözleşmesi nasıl yapılır

Kira Sözleşmesi Nasıl Hazırlanır ?

Kira sözleşmesi hazırlanırken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, sözleşmenin iki tarafa da olan bağlayıcılığıdır. Sözleşmenin imza atmadan dikkatlice okunması en önemlidir husustur.  

Bilindiği üzere daire kiralamak, gerekse kiraya vermek taraflar açısından hassas bir konudur. Netice de hukuksal açıdan sözleşme bağlayıcıdır. Kira sözleşmesi yaparken, sözleşmenin içeriğinde şu bilgilerin açıkça olması gereklidir.

Sözleşme Maddeleri ;

 • Kiraya Veren veya Kiracı Olan tarafların iletişim bilgileri. Bu bilgilerde postanın rahatça bulabileceği kadar ayrıntı olmalıdır. Şöyle ki; İl, ilçe, mahalle, sokak ve bina numarası açıkça belirtilmelidir.
 • Tarafların TC Kimlik numaraları, kiraya Verenin açık adresi net bir şekilde yazılmalıdır.
 • Kira sözleşmesinin başladığı ve bittiği tarih muhakkak yazılmalıdır. 
 • Kiranın hangi tarihler arası ödeneceği ve evdeki demirbaş listesi yazılmalıdır. ( Evin içinden fotoğraflar çekilerek sözleşme ekine koyulabilir.)
 • Sözleşmenin her biri taraflarca imzalanmalıdır.
 • Kira artışı yıllık tefe tüfe oranı şeklinde belirtilmelidir.

Bu yazmış olduğumuz maddeler en can alıcı noktalardır. Dediğimiz gibi hukuksal açıdan bunlar bağlayıcıdır. Kiraya vermeyi veya kiralamayı düşünüyorsanız bu maddelere dikkat edilmesi gerekir.

Borçlar Kanunu ifadesinde;  kiraya veren, kiralananı kararlaştırılan tarihte, sözleşmede amaçlanan kullanıma elverişli bir durumda teslim etmek ve sözleşme süresince bu durumda bulundurmakla yükümlüdür. Bu hüküm, konut ve çatılı iş yeri kiralarında kiracı aleyhine değiştirilemez; diğer kira sözleşmelerinde ise, kiracı aleyhine genel işlem koşulları yoluyla bu hükme aykırı düzenleme yapılamaz.”

Kanun maddeleri ;

6570 Sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkındaki Yasanın Uygulama Alanları:

 1. Kiralanan taşınmaz belediye sınırları içinde olmalı.
 2. Kiralananın üstü kapalı olmalı konut,işyeri, fabrika gibi kalıcı yerlerden olmalı.
 3. Kiralanan yer istasyon,iskele veya limanlarda bulunuyor ve üstü kapalı ise bu taşınmazların kira sorularının çözümlenmesinde 6570 sayılı yasa hükümleri uygulanır.

6570 Sayılı Yasaya Göre Açılacak Tahliye Davaları:

1- Yazılı Tahliye Taahhüdü Nedeniyle kiracı tarafından gayrimenkulun tahliye edileceği noterden yapılan bir taahhütname ile taahhüt etmesine rağmen boşaltılmamışsa 1 ay içinde icra dairesine müracaat ederek kiralananın boşaltılmasını isteyebilir.


2-Mesken İhtiyacı Sebebiyle gayrimenku’lu kendisinin eşinin veya çocuklarının mesken olarak kullanma ihtiyacında kalması halinde kira sözleşmesinin bitimini takip eden bir ay içerisinde


3- İş yeri İhtiyacı Sebebiyle Gayrimenkul’u kendisinin, eşinin veya çocuklarının bir meslek veya sanat gereği ihtiyacına dayanarak kira sözleşmesinin bitimini takip eden bir ay içinde


4- Esaslı Tamir, Yeniden  İnşa Veya İmar Maksadı Ve Tevsi, Tadil Nedeniyle 
Gayrimenkulü yeniden inşa veya esaslı tamir, tevsi veya tadil nedeniyle boşaltılmasını istiyorsa kira sözleşmesinin bitimi takip eden bir ay içinde


5-Yeniden  İktisap Eden Şahsın İş yeri Veya Mesken İhtiyacı Sebebiyle 
Gayrimenkulü medeni kanun hükümlerine göre iktisap eden kimse bu yeri kendisi eşi veya çocukları için mesken veya iş yeri olarak kullanacaksa iktisap tarihinden itibaren bir aylık süre içinde ihtarname çekme şartıyla altı ay sonra ve bir aylık süre içinde dava açmalıdır.


6- Kira Bedelinin Ödenmemesi  Ve İki Haklı  İhtar Sebebiyle 
Kira bedelini vaktinde ödememiş ve bu nedenle kendisine iki haklı ihtarname çekilmiş ise (bir yıl içinde)ayrıca ihtara gerek olmadan kira sözleşmesinin bitim tarihini takip eden bir aylık süre içinde.


7- Kiracının veya eşinin aynı belediye sınırları içinde oturabileceği konutunun bulunması halinde ayrıca ihtarnameye gerek olmadan Tahliye davası açabilirler.

Kira Ödenmemesi Durumunda;

 • Kira sözleşmesi altı ay ve daha fazla süreli ise istenen kira parasının ödenmesi için kiracıya 30 günlük bir süre verilmelidir. Bu gün olarak yazılmalıdır ve 30 gün olarak belirtilmelidir
 • Kiracı 30 gün içinde ödemez ve 30 gün sonra ödeme yapar ise artık temerrüde düşmekten kurtulamaz.
 • Kira sözleşmesi altı aylık bir süreden az ise kiracıya ödemede bulunması için altı günlük süre verilir.

Örnek Kira Sözleşmesi

Bir önceki haberimizde Kira sözleşmesini indirebilirsiniz. TIKLAYINIZ

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.