Mimari proje ölçekleri nelerdir

11.01.2020
Mimari proje ölçekleri nelerdir

Mimari Proje Ölçekleri Nelerdir?

1/5000 ölçeği daha önce açıklandığı gibi genel durum planlarının, şehircilik planlarının çizim ölçeğidir. 1/5000 ölçekli, fotoğrametri yöntemi ile elde edilmiş paftalar -5 metrede bir geçen topoğrafik eğrileri; doğanın var olan-ağaç, durağan sular veya akarsuları, yaya ve oto yolları vb. bütün ayrıntılarını; var olan-yapılar, köprüler, limanlar vb. çevre verilerini kapsar. Bu paftalar üzerinde mimar, yeni düzenleme kararlarını geliştirir. Çalışma bir üst görünüş olarak yürütülerek sonuçlandırılır. Yapılar, yaya ve otoyolları, yeşil örtüler, topoğrafik eğriler, su birikintileri, sportif alanlar rahatlıkla belirtilir.

1/2000 ÖLÇEKLİ PROJELER

1/2000 ölçekli çalışmalar, 1/5000’lik projelerin, daha detaya inen çizimleridir. Topoğrafik eğrileri, doğanın bütün ayrıntılarını, tarihi-arkeolojik kalıntıları, eski eser niteliğindeki yapı lekelerini, ulaşım şebekesini, var olan ağaç topluluklarını veya mimarın doğa düzenleme kararlarını 1/5000 ölçeğine göre daha ayrıntılı olarak belirler. Yapıların çatılarından doğa düzenlenmesine, yapıların yüksekliklerini açıklamakla birlikte güneşin en olumsuz göle çizgisini de ortaya koyan gölge çizimine kadar ayrıntı verebilir. 1/2000 genel durum planının etüdü sırasında mimar, konuyu oluşturan detay proje etütlerini ancak sınırlı olarak yapacağından, kütle boyutları başlangıçta kesin değildir. Ancak detay projelerinin bitiminden sonra 1/2000’lik genel genel durum planı kesin boyutlarını kazanır. Boyutlar verilmez, ölçekli olmasıyla yetinilir.

1/1000 ÖLÇEKLİ PROJELER

1/1000 ölçekli çalışmalar, iki nitelik göstermektedir. Birçok defa bir üst görünüştür. Bazen de bir ön proje ölçeği olabilmektedir. Şehircilik uygulama ölçeği, genel durum planı ölçeği, ön proje ölçeği olarak değerlendirilebilir.

1/500 ÖLÇEKLİ PROJELER

1/500 ölçeği bir şehircilik uygulama ölçeğidir. Mimarlık konularının durum planını kesinlikle belirleyen bir ölçektir. Daha önemlisi gerektiğinde bir ön proje ölçeğidir. Gerektiğinde genel boyutlar, kotlar verilebilir. Planlar, kesitler, doğa değerleriyle bütünleştirilerek iç içe çizilebilir. 1/500 ölçeği, konuyu kavramada getirdiği kolaylık, kesit etütleri, kütle kontrolleri bakımından sağladığı olanaklarla yararlı ve ilginç bir örnektir. Ayrıca 1/500 ölçeği, kütle maketi ölçeğidir. Maket yapımlarında en çok kullanılan ölçektir.

1/200 ÖLÇEKLİ PROJELER

1/200 ölçeği bir ön proje (avan proje) ölçeğidir. İşlevlerin çözümlendiği, yapı sisteminin belirlendiği, biçim sorunlarının geliştirildiği, donatının ele alındığı bir ölçektir. Gene hacim-mekan boyutlarının, iki boyutlu, üç boyutlu olarak ele alınıp mimarlık sanatı açısından fikren olgunlaştırıldığı bir ölçektir. Projenin çizim tekniği çok değişkendir. Her mimar, ön proje çiziminde kendisini çizim tekniği kurallarına bağlı saymak istemez. Vardığı fikri sonuçları, kişiliğini yansıttığına inandığı bir çizim tekniğiyle, grafik zenginlik içinde sunmak, açıklamak ister.

1/200 ölçeğinde, kesitlerin açık anlatımlı oluşu önemlidir. Taşıyıcı sistem ve yükseklikler belirlenecektir. Görünüşlerde de taşıyıcı sistem açıkça görülmelidir. Dolu ve boşlar rahatlıkla anlaşılmalıdır. Doğramalar fazla ayrıntıya girilmeden çizilmelidir. Gereğinde görünüşler, ağaç, çiçek, insan, araç, gölge çizimleriyle; hatta renkli olarak gerçekler gizlenmeden çizilmelidir.

1/100 ÖLÇEKLİ PROJELER

1/100 ölçeği ön proje olarak kullanıldığı zaman nitelikleri, 1/200 için söylenenler olacaktır. Kesin proje olarak kullanıldığı zaman durum farklıdır. 1/50 uygulama projesinin, hazırlık projesidir. Bütün boyutları kapsamalıdır. Yapı sistemi açıkça ortaya konmuş olmalıdır.

Planda : Taşıyıcı sistem ve eksenleri, duvarlar ve boyutları, yükseklik simgeleri, doğramalar, bacalar, merdiven basamaklarının sayısı ve boyutları, mekan işaretlemeleri, kapıların açılışları, düşey kesit düzlemlerinin geçtiği yerler belirlenmelidir.

Kesitte : Kabayapı açıkça görülmelidir. Gerekli kesitler verilmelidir. Kesinleşmiş her önemli noktanın yükseklikleri yazılmalıdır. Yapısal kararların ve kesitin daha iyi kavranmasına yardımcı olacak her açıklayıcı çizgi çizilmeli; yazı ve sayılar yazılmalıdır.

Görünüşlerde : Görünüşlerdeki her çizgi planda ve kesitte alınmış yapısal kararları yansıtmalıdır. Fazladan hiçbir çizgi çizilmemelidir.

1/50 ÖLÇEKLİ PROJELER

Bir uygulama ölçeğidir. Projenin her çizgisi, her yazı ve sayısı uygulama ile ilgili bir kararı, bir bilgiyi açıklar. Ayrıca niteliği bakımından uygulama projesi, kabayapıyı açıklayan, ince yapının bağlı kalacağı ilkeleri saptayan ve maksimum bilgi veren bir proje olarak tanımlanabilir. Uygulama projesinde her ayrıntı boyutlandırılır. En büyük özelliği, malzemelerin belirtilmesinde, malzeme çizim simgelerine ve boyutlandırma ilkelerine mimarın, kesinlikle bağlı kalması gerektiğidir.

1/20 ÖLÇEKLİ PROJELER

Bazı özel konularda, küçük, karmaşık, ayrıntılı çiziminde fayda görülen konularda, 1/20 ölçeği uygulama proje ölçeği olarak kullanılabilir, fakat esas olarak bir detay ölçeğidir. Yapının 1/50 ölçekli projeyle uygulanmasında problemlerin doğabileceği mutfak, banyo, WC, servis ofisleri gibi ıslak mekanların, merdivenlerinin ve karakteristik cephelerinin 1/20 ölçekli sistem detayları çizilir. Sistem detayları değişik seviyeden geçirilmiş yatay kesitlerden, düşey kesitlerden ve görünüşlerden oluşur. Detay çizimleri gerçeğin kendisidir. Uygulanan bir yapının gerçek çizgilerini verecektir. Malzemelerin bilgili ve bilinçli seçimiyle yapım tekniğinin gerçekçi bir şekilde saptanmasıyla bir yapı, yapı teknolojisine uygun olarak çözümlenebilir. Bu nedenle, bir yapının, dış ve iç etkenlere, zamanın yıpratmasına karşı vereceği başarılı mücadelenin temel çözümlerini 1/20 detay resimleri belirler.

1/10 ÖLÇEKLİ PROJELER

Genellikle doğrama resimlerinin çizimlerinde kullanılır. Pencerelerin, kapıların, gömme dolapların, iç bölmelerin, camekanların, lambrilerin, ahşap tavanların vb. resimlerin çiziminde 1/10 ölçeği seçilir. Çizimlerde kaba yapı ve ince yapı açıkça gösterilir. Tam bir detay çizim tekniği uygulanır.

1/5 ÖLÇEKLİ PROJELER

1/5 ölçeği, 1/20, 1/50 ölçeğindeki imalat detaylarının belirlendiği ölçektir.

1/2 VE 1/1 ÖLÇEKLİ PROJELER

1/2 ve 1/1 ölçeği, 1/20, 1/10 ölçeğindeki çizimlerin ortaya koydukları çözümlerin doğrudan yapıma geçilecek ayrıntılarının çizildiği ölçektir.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.